hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Informace o fyzikálních veličinách

V publikovaných článcích najdete popis a základní informace k důležitým fyzikálním veličinám, které jsou využívány k stavebně fyzikálním výpočtům a stavebním měřením.


Informace k výpočtům

Najdete zde informace k výpočtům součinitele prostupu tepla, tepelného odporu, emisivita, info o kondenzaci vlhkosti ve zdivu a další popis hledaných veličin. V článcích najdete charakteristiky, jednotky, výpočtové vztahy popř. hodnoty popisovaných veličin.

- Názvosloví tepelných izolací, popis veličin

- Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy

- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy 2011

- Výpočet prostupu tepla

Vzduchotěsnost, 2. díl: Energetické souvislosti a požadavky na vzduchotěsnost

Vzduchotěsnost, 2. díl: Energetické souvislosti a požadavky na vzduchotěsnost

Větrání představuje významnou položku v tepelné bilanci budovy. Přirozenou cestou snižování tepelné … Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 6. díl - Ochranné systémy

Reakce stavebních výrobků na oheň - 6. díl - Ochranné systémy

V posledním díle seriálu o reakcích stavebních výrobků na oheň probereme požárně ochranné systémy st… Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 5. díl - Tepelné namáhání

Reakce stavebních výrobků na oheň - 5. díl - Tepelné namáhání

Závislost fyzikálních a mechanických vlastností některých stavebně konstrukčních materiálů na tepeln… Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 4. díl - Co vše ovlivňuje hořlavost

Reakce stavebních výrobků na oheň - 4. díl - Co vše ovlivňuje hořlavost

Ve čtvrtém díle seriálu o reakci stavebních výrobků na oheň se dozvíte, jak mohou některé parametry … Celý článek
Tepelně technické vlastnosti materiálů

Tepelně technické vlastnosti materiálů

V tomto článku naleznete podrobné tepelně technické vlastnosti materiálů. Tabulka byla vytvořena na … Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 3. díl - Hořlavost

Reakce stavebních výrobků na oheň - 3. díl - Hořlavost

V třetím díle našeho seriálu o reakci stavebních výrobků na oheň se zaměříme na rozdílnost tříd podl… Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 2. díl - Zkoušky reakce na oheň

Reakce stavebních výrobků na oheň - 2. díl - Zkoušky reakce na oheň

Druhý díl seriálu o reakci stavebních výrobků na oheň bude věnován výsledkům zkoušek reakce na oheň.… Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 1. díl - Třídy hořlavosti

Reakce stavebních výrobků na oheň - 1. díl - Třídy hořlavosti

V prvním díle nového seriálu zameřeného na reakci stavebních materiálů na oheň vám představíme tzv. … Celý článek
Stanovení návrhové hodnoty tepelné vodivosti

Stanovení návrhové hodnoty tepelné vodivosti

Jak přepočítat deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti na hodnoty výpočtové podle ISO? To … Celý článek
Fyzikální parametry stavebních tepelných izolací

Fyzikální parametry stavebních tepelných izolací

Pro základní tepelně technické výpočty je nezbytné mít k dispozici pro každý materiál jeho tepelnou … Celý článek
Požadavky na součinitel prostupu tepla

Požadavky na součinitel prostupu tepla

Zde naleznete normové doporučené požadavky na součinitel prostupu tepla 'U' k jednotlivým stavebním … Celý článek
Faktor difuzního odporu a ekvivalentní difuzní tlouštka

Faktor difuzního odporu a ekvivalentní difuzní tlouštka

V článku najdete jejich popis a výpočet + přehled vybraných výrobků s uvedením jejich hodnot ekvivel… Celý článek
1 | 2 | ... | 4
Rubriky článků