hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Fyzikální veličiny

Informace o fyzikálních veličinách

V publikovaných článcích najdete popis a základní informace k důležitým fyzikálním veličinám, které jsou využívány k stavebně fyzikálním výpočtům a stavebním měřením.


Informace k výpočtům

Najdete zde informace k výpočtům součinitele prostupu tepla, tepelného odporu, emisivita, info o kondenzaci vlhkosti ve zdivu a další popis hledaných veličin. V článcích najdete charakteristiky, jednotky, výpočtové vztahy popř. hodnoty popisovaných veličin.

- Názvosloví tepelných izolací, popis veličin

- Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy

- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy 2011

- Výpočet prostupu tepla

Stanovení návrhové hodnoty tepelné vodivosti

Stanovení návrhové hodnoty tepelné vodivosti

Jak přepočítat deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti na hodnoty výpočtové podle ISO? To … Celý článek
Fyzikální parametry stavebních tepelných izolací

Fyzikální parametry stavebních tepelných izolací

Pro základní tepelně technické výpočty je nezbytné mít k dispozici pro každý materiál jeho tepelnou … Celý článek
Požadavky na součinitel prostupu tepla

Požadavky na součinitel prostupu tepla

Zde naleznete normové doporučené požadavky na součinitel prostupu tepla 'U' k jednotlivým stavebním … Celý článek
Faktor difuzního odporu a ekvivalentní difuzní tlouštka

Faktor difuzního odporu a ekvivalentní difuzní tlouštka

V článku najdete jejich popis a výpočet + přehled vybraných výrobků s uvedením jejich hodnot ekvivel… Celý článek
Přehledná energetická bilance budovy

Přehledná energetická bilance budovy

Pochopení vztahu tepelných ztrát, tepelných zisků a dodávaného tepla v budově slouží ener­getické bi… Celý článek
Tepelná setrvačnost a tepelná stabilita budov

Tepelná setrvačnost a tepelná stabilita budov

Teploty uvnitř masivní kamenné stavby zpravidla reagují jen pomalu na změny venkovní teploty i na za… Celý článek
Vlhkost

Vlhkost

Vlhkost je ve stavebních konstrukcích nežádoucí. Přesto je možné ji za určitých okolností tole­rovat… Celý článek
Tepelné mosty a tepelné vazby

Tepelné mosty a tepelné vazby

Zmenšení tloušťky nebo narušení celistvosti izolačních vrstev se v otopném období projeví nižší tepl… Celý článek
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor charakterizuje izolační schopnost konstrukční vrstvy. Pokud se konstrukce skládá z vět… Celý článek
Nepříjemné klima v interiéru v létě a nezdravé v zimě

Nepříjemné klima v interiéru v létě a nezdravé v zimě

Letní tepelná ochrana je charakterizována dobou v hodinách, během které pronikne teplo z prostoru po… Celý článek
Trvale vlhké prostory: Konstrukční doporučení

Trvale vlhké prostory: Konstrukční doporučení

Stavebně-fyzikální průzkumy s reálnými klimatickými údaji ukazují enormě vysoký potenciál stavební b… Celý článek
Vlhkostní zatížení konstrukce

Vlhkostní zatížení konstrukce

Vlhkostní zatížení konstrukcí uvnitř tepelně-izolační konstrukce v dřevěné stavbě, např. ve střeše, … Celý článek
1 | 2 | 3
Pro zákazníky
Rubriky článků