hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Fyzikální veličiny

Informace o fyzikálních veličinách

V publikovaných článcích najdete popis a základní informace k důležitým fyzikálním veličinám, které jsou využívány k stavebně fyzikálním výpočtům a stavebním měřením.


Informace k výpočtům

Najdete zde informace k výpočtům součinitele prostupu tepla, tepelného odporu, emisivita, info o kondenzaci vlhkosti ve zdivu a další popis hledaných veličin. V článcích najdete charakteristiky, jednotky, výpočtové vztahy popř. hodnoty popisovaných veličin.

- Názvosloví tepelných izolací, popis veličin

- Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy

- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy 2011

- Výpočet prostupu tepla

Reakce stavebních výrobků na oheň - 5. díl - Tepelné namáhání

Reakce stavebních výrobků na oheň - 5. díl - Tepelné namáhání

Závislost fyzikálních a mechanických vlastností některých stavebně konstrukčních materiálů na tepeln… Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 4. díl - Co vše ovlivňuje hořlavost

Reakce stavebních výrobků na oheň - 4. díl - Co vše ovlivňuje hořlavost

Ve čtvrtém díle seriálu o reakci stavebních výrobků na oheň se dozvíte, jak mohou některé parametry … Celý článek
Tepelně technické vlastnosti materiálů

Tepelně technické vlastnosti materiálů

V tomto článku naleznete podrobné tepelně technické vlastnosti materiálů. Tabulka byla vytvořena na … Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 3. díl - Hořlavost

Reakce stavebních výrobků na oheň - 3. díl - Hořlavost

V třetím díle našeho seriálu o reakci stavebních výrobků na oheň se zaměříme na rozdílnost tříd podl… Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 2. díl - Zkoušky reakce na oheň

Reakce stavebních výrobků na oheň - 2. díl - Zkoušky reakce na oheň

Druhý díl seriálu o reakci stavebních výrobků na oheň bude věnován výsledkům zkoušek reakce na oheň.… Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 1. díl - Třídy hořlavosti

Reakce stavebních výrobků na oheň - 1. díl - Třídy hořlavosti

V prvním díle nového seriálu zameřeného na reakci stavebních materiálů na oheň vám představíme tzv. … Celý článek
Reakce stavebních výrobků na oheň - 6. díl - Ochranné systémy

Reakce stavebních výrobků na oheň - 6. díl - Ochranné systémy

V posledním díle seriálu o reakcích stavebních výrobků na oheň probereme požárně ochranné systémy st… Celý článek
Stanovení návrhové hodnoty tepelné vodivosti

Stanovení návrhové hodnoty tepelné vodivosti

Jak přepočítat deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti na hodnoty výpočtové podle ISO? To … Celý článek
Fyzikální parametry stavebních tepelných izolací

Fyzikální parametry stavebních tepelných izolací

Pro základní tepelně technické výpočty je nezbytné mít k dispozici pro každý materiál jeho tepelnou … Celý článek
Požadavky na součinitel prostupu tepla

Požadavky na součinitel prostupu tepla

Zde naleznete normové doporučené požadavky na součinitel prostupu tepla 'U' k jednotlivým stavebním … Celý článek
Faktor difuzního odporu a ekvivalentní difuzní tlouštka

Faktor difuzního odporu a ekvivalentní difuzní tlouštka

V článku najdete jejich popis a výpočet + přehled vybraných výrobků s uvedením jejich hodnot ekvivel… Celý článek
Přehledná energetická bilance budovy

Přehledná energetická bilance budovy

Pochopení vztahu tepelných ztrát, tepelných zisků a dodávaného tepla v budově slouží ener­getické bi… Celý článek
1 | 2 | ... | 4
Pro zákazníky
Rubriky článků