hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Spádování ploché střechy, doporučené skladby

15. 8. 2016

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do 1%, se neosvědčily. Vlivem geometrie stavby a dotvarování konstrukce vždy docházelo ke vzniku tzv. stojaté vody se všemi negativními důsledky (poruchy hydroizolace, vznik mikroorganismů, napětí mezi mokrými a suchými částmi střechy, apod.).


Podle ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení se kaluže tvoří při sklonu povrchu střechy do 3%. Tento spád je v řadě případů (rozlehlejší objekty) těžko dosažitelný, z tohoto důvodu je možno doporučit kompromisní spád 2% (např. dle německých předpisů se ploché střechy se spádem pod 2% považují za střechy zvláštní). Norma ČSN 73 1901 zároveň uvádí jako nejmenší povolený sklon úžlabí spád 0,5%.

Správně navržené a provedené vyspádování ploché střechy pomocí spádových desek (klínů) Isover prodlužuje její životnost, zlepšuje její tepelně izolační schopnost a zvyšuje hydroizolační bezpečnost.

Spádování plochých střech pomocí EPS nebo MW je v současnosti nejpoužívanějším řešením spádování s řadou výhod:


■ Suchý montážní postup.
■ Rychlý postup prací.
■ Minimální přitížení konstrukce.
■ Žádné dilatační spáry.
■ Možnost dodávky různých spádů dle požadavků projektu.
■ Ekonomické řešení.
■ Technická podpora (návrh spádování) zdarma.

Spádování pomocí EPS


■ Možnost libovolného spádu (1%, 1,5%, 2%, 3%, ...) .
■ Cenové navýšení pouze 0-20% dle rozsahu zakázky oproti rovným deskám.
■ Běžné tloušťky klínů 300, 400 i 500 mm.

Spádování pomocí desek MW

Spádování pomocí desek MW se provádí zpravidla ve spádu 2%, ale na zakázku jde provést jakýkoliv spád do 15%. V nabídce jsou spádové desky se spádem v jednom směru, ale i klíny se spády ve 2 směrech, které se s výhodou používají při vyspádování úžlabí, nebo pro tzv. rozháňky u atik.

Návrh spádování

Nedílnou součástí každé pokládky je zpracování kladečského plánu, podle kterého je nutné postupovat.

Po zpracování nejvhodnější kombinace technického řešení jasně vyplýne konečná spotřeba desek včetně směru spádu nebo rozvodí. Tento postup tak pomáhá předejít případným dalším výdajům. Po schválení kladečského výkresu a následné cenové kalkulace investorem nebo realizační firmou jsou spádové desky po objednání ihned zadány do výroby.

Návrh spádování probíhí ve dvou krocích

1. návrh spádování + výkaz materiálu (na základě poptávky)
2. kompletní kladečský plán (na základě objednávky)

Pro návrh spádování je třeba zaslat:

■ Půdorys a řez střechy a okótovanou polohu vtoků.
■ Výšky atik.
■ Minimální a maximální tloušťku tepelné izolace.
■ Minimální požadovaný spád střechy.
■ Stávající spád střechy.
■ Typ uchycení spádové vrstvy a hydroizolace.
■ Typ hydroizolace.
■ Typ projektovaného EPS či MW.
■ Popis podkladních vrstev.
■ Ostatní (požadované termíny, kontaktní osoby...).

Polohu vtoků a výšky atik doporučujeme fyzicky překontrolovat, neboť co je na výkrese, nebývá často na střeše. Pro spádování úžlabí se používají spádové klíny úžlabí z EPS nebo dvouspádové klíny z MW Isover DK.


Obr.: Návrh spádování, zdroj ISOVER

DOPORUČENÉ SKLADBY

Základní uvedené doporučené skladby vycházejí z ČSN 73 1901 Navrhování střech – společná ustanovení.

S1 - jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev


■ Hydroizolační souvrství.
■ Tepelná izolace (EPS, MW).
■ Parozábrana.
■ Nosná konstrukce.
Hlavní výhody
■ Relativní jednoduchost.
■ Minimální hmotnost.
■ Nízká cena.


S2 - jednoplášťová plochá střecha inverzní (s opačným pořadím vrstev)


■ Stabilizační a funkční vrstva.
■ Separačně-drenážní vrstva.
■ Extrudovaný polystyren XPS.
■ Separační a ochranná vrstva.
■ Hydroizolační souvrství.
■ Nosná konstrukce.
Hlavní výhody
■ Difuzně otevřená skladba.
■ Vysoká ochrana hydroizolace proti
teplotnímu namáhání a mechanickému poškození.
■ Možnost aplikace i za zhoršených klimatických podmínek.

Pozn. Skladba není vhodná pro lehké nosné konstrukce (trapézové plechy apod.).

S3 - jednoplášťová plochá střecha DUO (kombinovaná)


■ Stabilizační a funkční vrstva.
■ Separačně - drenážní vrstva.
■ Extrudovaný polystyren.
■ Separační a ochranná vrstva.
■ Hydroizolační souvrství.
■ Tepelná izolace.
■ Parozábrana.
■ Nosná konstrukce.
Hlavní výhody
■ Vysoká ochrana hydroizolace proti
teplotnímu namáhání a mechanickému poškození.
■ Fyzikálně výhodné řešení.
■ Optimální řešení pro střešní terasy vegetační střechy.


S4 - dvouplášťová střecha lehká větraná


S4 - dvouplášťová střecha lehká větraná
■ Hydroizolační souvrství.
■ Nosná konstrukce vrchního pláště.
■ Vzduchová větraná mezera.
■ Tepelná izolace.
■ Parozábrana.
■ Nosná konstrukce.
Hlavní výhody
■ Fyzikálně nejbezpečnější řešení.
■ Možno použít ekonomické izolanty pro výplňové aplikace.


S5 - jednoplášťová plochá střecha s pěším provozem na kombinované skladbě


■ Dlažba na podložkách.
■ Ochranná vrstva.
■ Desky XPS.
■ Separační vrstva.
■ Hydroizolační souvrství.
■ Tepelná izolace EPS.
■ Parozábrana.
■ Nosná konstrukce.
Hlavní výhody
■ Dobrá únosnost střešního pláště.
■ Vysoká ochrana hydroizolace.


S6 - střešní parkoviště na inverzní skladbě


■ Roznášecí železobetonová deska.
■ Ochranná vrstva.
■ Desky XPS.
■ Separační vrstva.
■ Hydroizolační souvrství.
■ Nosná konstrukce.
Hlavní výhody
■ Vysoká únosnost střešního pláště.
■ Vysoká ochrana hydroizolace. 

Zdroj a autor textu: ISOVER, www.isover.cz
Zdroj a autor použitých obrázků: ISOVERRubriky článků