hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Rosný bod a kondenzace vodní páry - výpočet

1. 3. 2013

Jako pokračování k článku Rosný bod a kondenzace vodních par ve zdivu Vám přinášíme druhý díl, konkrétně příklad výpočtu Kondenzace vodních par ve zdivu při nezateplené a zateplené obvodové stěně.

Příklad výsledku výpočtu Celoroční bilance vlhkosti v programu TEPLO pro nezateplenou obvodovou stěnu

 


Skladba stěny – omítka, plná cihla tl.45cm, omítka


Okrajové podmínky výpočtu :

Návrhová venkovní teplota Te : -15.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %


Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R : 0.57 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 1.35 W/m2K

Nevyhovuje dle ČSN 730540

Požadovaná hodnota U pro vnější stěnu těžkou – 0,3 W/(m2.K)


Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.


Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 3.088 kg/m2,rok

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 1.978 kg/m2,rok

Nevyhovuje dle ČSN 730540

Pro konstrukci s vnějším zateplovacím systémem množství zkondenzované vodní páry několikanásobně překračuje povolenou hodnotu 0,1Kg/m2

Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce je pasivní – více vlhkosti se ve stěně zkondenzuje, než vypaří – nevyhovuje.

Rozložení tlaku vodní páryPříklad výsledku výpočtu Celoroční bilance vlhkosti v programu TEPLO pro zateplenou obvodovou stěnu

 


Skladba stěny – omítka, plná cihla tl.45cm, polystyren EPS100F,tl.15cm; omítka

 

Okrajové podmínky výpočtu stejné jako při první variantě nahoře: 


Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

 

Tepelný odpor konstrukce R : 4.41 m2K/W

 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.22 W/m2K

 

Vyhovuje dle ČSN 730540 doporučené hodnotě U

 

Požadovaná hodnota U pro vnější stěnu těžkou – 0,3 W/(m2.K)

 

Požadovaná hodnota U pro vnější stěnu těžkou – 0,25 W/(m2.K)

 


Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

 

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 


Celoroční bilance vlhkosti:

 

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.005 kg/m2,rok

 

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 2.260 kg/m2,rok

 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.

 

Vyhovuje dle ČSN 730540

 

Pro konstrukci s vnějším zateplovacím systémem množství zkondenzované vodní páry nepřekračuje povolenou hodnotu 0,1Kg/m2

 

Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce je aktivní – více vlhkosti ve stěně se odpaří, než zkondenzuje – vyhovuje.

Rozložení tlaku vodní páry

autor: krytiny-strechy.cz/software TEPLO Rubriky článků