hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Třídy reakce na oheň u stavebních materiálů

17. 3. 2014

Reakce na oheň je odezva výrobku na oheň, kterému je vystaven. Nynější označení „Třída reakce na oheň" nahradilo dřívější pojem „Stupeň hořlavosti". V tomto článku Vám vysvětlíme rozdíly mezi těmito klasifikacemi a podáme Vám další důležité informace o reakcích na oheň u stavebních materiálů - izolací.


 

Dle požární bezpečnosti staveb v ČR jsou z hlediska hořlavosti hodnoceny stavební hmoty v pěti stupních hořlavosti. Nezáleží na tom, zda stavební hmotu tvoří výrobek nebo je jen jeho součástí. Šíření plamene je také sledováno pouze na povrchu stavebních hmot a ne výrobků.

Třídy reakce na oheň

Požadavky pro projektování bezpečnosti staveb jsou považovány za splněné, pokud se používají výrobky, co jsou klasifikovány v normě ČSN EN 13501 - 1.

Tabulka 1 - Převod původních požadavků stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň pro stavební výrobky (kromě podlahových krytin)

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

Stupeň hořlavosti

Třída reakce na oheň

A

A1

B

A2

C1

B

C2

C nebo D

C3

E nebo F


Klasifikace tříd reakce na oheň

Třída F: Jsou to výrobky, pro které nebyla zjištěna žádná třída a nemohou být klasifikovány do žádné ze tříd.

Třída E: Výrobky jsou schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene.

Třída D: Výrobky vyhovující kritériím pro třídu E a jsou schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Dále jsou schopny odolávat působení tepla od hořícího předmětu za podstatného zpoždění a omezení uvolňování tepla.

Třída C: Stejná kritéria jako třída D, ale vyhovuje přísnějším požadavkům. Kromě toho při tepelném působení hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření plamene.

Třída B: Stejná kritéria jako u třídy C, ale vyhovuje přísnějším požadavkům.

Třída A2: Vyhovující stejným kritériím jako třída B. Navíc tyto výrobky nebudou při plně rozvinutém požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru.

Třída A1: Výrobky z této třídy nepřispívají k požáru, včetně plně rozvinutého. Proto jsou považovány za vyhovující všem požadavkům pro ostatní (nižší) třídy.


Doplňková klasifikace podle tvorby kouře

s1 - Přísnější kritéria než u s2
s2 - Celkové množství kouře a poměrné zvýšení množství kouře jsou omezeny.
s3 - Žádné omezení množství kouře není požadováno

Doplňková klasifikace podle plamenně hořících částic

d0 - Žádné plamenně hořící částice
d1 - Žádné částice plamenně hořící déle než udávaný časový interval
d2 - Bez omezení.

  Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

Třída

Klasifikační kritéria

Doplňková klasifikace

A1

vzrůst teploty ≤ 30°C,

úbytek hmotnosti ≤ 50%

plamenné období = 0

-

spalné teplo ≤ 2,0 MJ/kg (1)

spalné teplo ≤ 2,0 MJ/kg (2)(2a)

spalné teplo ≤ 1,4 MJ/m2 (3)

spalné teplo ≤ 2,0 MJ/kg (4)

-

A2

vzrůst teploty ≤ 50°C,

úbytek hmotnosti ≤ 50%

plamenné období ≤ 20s

-

spalné teplo ≤ 3,0 MJ/kg (1)

spalné teplo ≤ 4,0 MJ/ m2(2)

spalné teplo ≤ 4,0 MJ/m2 (3)

spalné teplo ≤ 3,0 MJ/kg (4)

-

index rychlosti rozvoje požáru využívaný pro účely klasifikace ≤ 120 W/s

postranní šíření plamene < hrana zkušebního tělesa

celkové uvolňování tepla za 600s ≤ 7,5 MJ

Tvorba kouře (5) a plamenně hořící částice (6)

B

index rychlosti rozvoje požáru využívaný pro účely klasifikace ≤ 120 W/s

postranní šíření plamene < hrana zkušebního tělesa

celkové uvolňování tepla za 600s ≤ 7,5 MJ

Tvorba kouře  a plamenně hořící částice

šíření plamene ≤ 150mm do 60s

(vystavení = 30s)

C

index rychlosti rozvoje požáru využívaný pro účely klasifikace ≤ 250 W/s

postranní šíření plamene < hrana zkušebního tělesa

celkové uvolňování tepla za 600s ≤ 15 MJ

Tvorba kouře a plamenně hořící částice

šíření plamene ≤ 150mm do 60s

(vystavení = 30s)

D

index rychlosti rozvoje požáru využívaný pro účely klasifikace ≤ 750 W/s

Tvorba kouře a plamenně hořící částice

šíření plamene ≤ 150mm do 60s

(vystavení = 30s)

E

šíření plamene ≤ 150mm do 60s

(vystavení = 15s)

Plamenně hořící částice

F

Žádné požadavky na chování

 
(1) - pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků
(2) - pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků
(2a) - alternativně, jakákoliv vnější nepodstatná složka, vykazující spalné teplo ≤ 2,0 MJ/kg, výrobku splňujícího následující kritéria: ndex rychlosti rozvoje požáru využívaný pro účely klasifikace ≤ 20 W/s, postranní šíření plamene < hrana zkušebního tělesa, celkové uvolňování tepla za 600s ≤ 4,0 MJ a s1, d0
(3) - pro jakoukoliv vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků
(4) - pro výrobek jako celek

Zkouška reakce na oheň

Materiály zařazované bez zkoušení do třídy A1:

Minerální vlna
- např. skelná izolační role Isover Domo,
- např. izolační deska z kamenné vlny, ROCKWOOL Monrock MAX E.

Pěnové sklo
-např izolace Foamglas.

Další materiály Vláknocement, Cement,Vápno, Keramika (lisované a protlačované výrobky, glazované nebo neglazované)

 Třída B: např.: dřevocementová izolační deska, TEKTALAN E-31,

Třída C: např.: celulózová izolační hmota, CIUR a.s. CLIMATIZER PLUS

Třída D: např.: OSB desky

Třída E: např.: dřevocementová izolační deska, HERATEKTA C-3, dřevocementová izolační deska, Heratekta C2 031

Třída F: např.: izolační pás z pěnového polyetylénu, MIRELON®: Základní provedení.

 

 

Zdroj: ČSN EN 13501-1, katalog tepelných izolací www.izolace-info.cz, technické listy výrobců tepelných izolací.

 Rubriky článků