hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Požární odolnost tepelných izolací – dle původní normy ČSN

27. 4. 2011

Požární odolnost materiálů je jejich schopnost ubránit se hoření. Norma definuje požár jako samovolné hoření materiálu, které se nekontrolovatelně šíří v čase a v prostoru. Mimo to také norma definuje kategorie hořlavosti materiálů.ilustrační fotoKaždý materiál má různý stupeň hořlavosti podle svých vlastností.

Do konce roku 2003 platila norma ČSN 730823 „Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot", která udávala označení stupňů hořlavosti A, B, C1, C2, C3.
1.7.2003 ovšem přišla v platnost norma evropská, která označuje tytéž klasifikační podmínky pod názvem „Reakce na oheň" (ČSN EN 13501-1 ) a změnila také označení jednotlivých skupin na A1, A2, B, C nebo D a E nebo F. Pro názornost je tu převodní tabulka.

 Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

Značení dle staré normy Značení dle nové evropské normy
A A1
B A2
C1 B
C2 C nebo D
C3 E nebo F


Níže uvedené příklady materiálů jsou psány dle normy ČSN 730823.


Kategorie A - NEHOŘLAVÉ MATERIÁLY

Kovy stavebních konstrukcí - ocel, hliník, hliněné materiály - keramické obkladačky, dlaždice, tvárnice, cihly příčkovky, žáruvzdorné materiály z hlíny - dinasové, šamotové cihly, pórovité betony - poro, pěnobeton, betony vylehčené kamenivem - agloporit, perlit, křemelina, těžké betony, přírodní kameny - mramor, pískovec, žula, břidlice, omítky, malty a nástřiky odolné vůči ohni, sklo - stavební, pěnové, vyztužené, minerální taveniny - čedičové, Porfix, Dupronit A, B, Ezalit B, C, Araver, Kolvit, Ulicel Cembalit, minerální vlákno typu B (skelná vata, kamenná vlna...), cementovláknitá bezazbestová deska CEMVIN lisovaná tloušťky 5mm a nelisovaná tloušťky 10mm, azbestocementové desky (dnes už se ze zdravotních důvodů nepoužívají), lignátové desky...


ilustrační fotoIzolační pěnové sklo Foamglas (zdroj: foamflas.cz)


Kategorie B - NESNADNO HOŘLAVÉ

Velox, dřevocementové desky (dříve Heraklit), Lignos, Rajolit, Itaver, Rozizol, Čedičová plsť v deskách, Akumin, Izomin, skleněné posukované či šité rohože, skelný laminát polyesterový retardovaný (retardant Dexamin do hmoty nebo do gelcoatové vrstvy), polyvinylchloridy (PVC) - neměkčené (Novodur), houževnaté (Dekorplast), sádrokartonové desky....


ilustrační fotoIzolační dřevocementová deska Heraklith-C (zdroj: knaufinsulation.cz)

Kategorie C1 - TĚŽCE HOŘLAVÉ

Vodovzdorná překližka, listnaté dřeviny - buk, dub, bříza, lehčený polystyren, Hobrex, Sirkolit, Werzalit, litá polyesterová laminovaná podlahovina, polyvinylchloridová podlahovina, tvrzený papír s melaminovým dekorativním povrchem (Umakart), plstěné desky...

ilustrační foto
Překližka vodovzdorná RENI ETT OKUME (zdroj: topmodel.cz)


Kategorie C2 - STŘEDNĚ HOŘLAVÉ

Izolit, Piloplat, pryžová podlahovina, Duplex, Solodur, dřevotřískové desky, jehličnaté dřevo - smrk, modřín, borovice, jedle, cedr, pazdeřové desky (Orlen), korkové desky typu SP, korkové parkety, lepené a pojené podlahové textilie, Bitalbit, podlahové textilie tkané s vlněným vlasem (Krylan, Final)...


Kategorie C3 - LEHCE HOŘLAVÉ

(tyto materiály se označují též jako samozhášivé, některé při hoření dokonce odkapávají, tudíž je nutné volit vhodné místo pro jejich aplikaci)

Korkové desky typu BA, pilinové desky, laminované dřevotřískové desky, Hobra, Sololit, Sololak, Akulit, ovčí vlna, lineární a lehčený standardní polyetylen, organické sklo, polypropylen, houževnatý a lehčený standardní polystyren, polyuretan lehčený, měkčený (molitan) a tuhý, standardní, vpichovaná izolační textilie, skelný polyesterový laminát, pryžová izolační folie, podlahová textilie tkaná se syntetickým vlasem, Esterbit S, asfaltový pás s lepenkovou vložkou - S, IPA, podlahová textilie všívaná Kovral, Rekos...

 

Všechny výrobky jsou definovány u jejich výrobců a jsou zařazeny do patřičné kategorie hořlavosti.
Stavební konstrukce, které obsahují různé druhy materiálů s různou hořlavostí se řadí vždy pouze do jediné kategorie, a to následujícím způsobem:

Materiály, které se řadí do kategorie středně a těžce hořlavé, ovšem mají svůj povrch z nehořlavé hmoty, která je vysoká alespoň 2mm, se řadí do skupiny nesnadno hořlavých konstrukcí.

Pokud je výrobek z nesnadno hořlavého materiálu a povrch má opět v min. tloušťce 2mm a nehořlavý, posuzujeme ho v kategorii nehořlavých hmot.

Nesnadno hořlavé a hořlavé materiály s tloušťkou menší jak 1mm, které se nacházejí jako povrchová úprava na konstrukci z nehořlavého materiálu, se nacházejí v kategorii nehořlavých materiálů.
autor: AZRubriky článků