hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Izolace a zateplení sklepa

12. 12. 2013

Před přestavbou sklepa k obytným nebo jiným účelům si musíte zjistit jeho skutečný stav

Zatuchlý zápach, plíseň, vykvétající omítka – to vše jsou neklamné příznaky vlhkosti a špatné předpoklady pro přestavbu sklepa k jiným účelům jako například na tělocvičnu, bar, dílnu, natož na kvalitní obytnou místnost.

 

Odkud se voda bere? Objevit příčinu zla bývá pro laiky často nemožné, protože příčiny mohou být nejrůznější. A proto byste si měli povolat nezávislého odborníka pro ochranu budov, který stanoví „diagnózu“. Na základě doporučené „terapie“ pak můžete přiložit ruku k dílu i vy.

Příčiny vlhkosti

Sklepy ohrožuje voda různými způsoby. Porušeným soklem může pronikat srážková a stříkající voda, anebo soudržná zemina zabraňuje prosakující vodě stékat do hlubších vrstev. Voda se hromadí a tlačí na stěny sklepa. Někdy máme také čest se stoupající vlhkostí, to v případě, že horizontální izolace je vadná anebo zcela chybí. Podzemní voda a zemní vlhkost pak mohou soudržnou zeminou kapilárním účinkem stoupat po sklepní zdi. Spíše banální příčinou může být netěsnost domovního potrubí.

Často se však také jedná o kondenzační vlhkost, k níž může docházet zejména v létě. Když do sklepa proudí teplý, vlhký vzduch, značná část vodní páry se sráží na chladnějších stěnách. Stěny provlhnou a vytvářejí ideální podmínky pro plísně. Letní větrání tuto situaci jen zhoršuje. Slibnější je důkladné zateplení sklepa.

 

 

 Osazování desek Styroduru ® C na stěnu suterénuZateplení ušetří náklady na vytápění a zútulní sklep

V dnešních novostavbách, jestliže mají vytápěné sklepy, je běžná takzvaná obvodová izolace, což je svislá izolace vnějších stěn sklepa s přizdívkou proti kontaktu se zeminou. Taková izolace snižuje náklady na vytápění a zároveň má – zejména v tom krásnějším ročním období – pozitivní efekt na sklepní klima. Chrání vnější stěny před vlhkým chladem zeminy, což vede k tomu, že vnitřní stěny mají vyšší povrchovou teplotu. Sníží se tak vnitřní vlhkost vzduchu. Jestliže už beztak kvůli nové izolaci odebíráte zeminu kolem domu, určitě při této příležitosti nalepte na novou bitumenovou izolaci zateplení, které ji bude zároveň chránit před poškozením, například kameny při zasypávání výkopu. Jestliže je vzhledem k charakteru zeminy doporučena drenážní rohož, pokládá se na vnější stranu zateplení.

Omítnutí sklepní stěny

Chcete­‑li sanovat vlhké sklepní stěny, musíte je obnažit až k základové desce. Potom otlučte uvolněnou omítku a vystupující a nedržící maltu a stěnu důkladně omeťte. Aby omítka jaksepatří držela, musíte stěnu nejdříve penetrovat. Potom staré zdivo dostane cementovou omítku. Pořádně ji promíchejte a nanášejte lžící. Omítku po 30 až 90 minutách vyhlaďte hladítkem s navlhčenou houbou.

Izolace sklepní stěny

Sklepní stěnu izolujte proti vlhkosti 4–5 mm silnou bitumenovou stěrkovou hmotou. Vnitřní rohy a přechody… mezi stěnou a podlahou proveďte jako fabion. Na místech, kde stěnou proniká vlhkost, nalepte zesilující textilii.

Kladení desek Styrodur ® C na vazbuZateplení sklepní stěny

Tepelně izolační desky se lepí bitumenovými polštářky na vnější sklepní stěnu – zde ve dvou vrstvách na vazbu tak, aby spáry nebyly nad sebou. Jestliže je stará sklepní stěna nepropustná, potom se v pouze příležitostně vytápěných sklepech hodí vnitřní zateplení.

Izolace sklepa zevnitř

Když není možná sanace vlhké sklepní stěny zvenčí, nezbývá než izolovat zevnitř. Nejdříve odstraňte uvolněné zbytky omítky a zdiva. Potom namíchejte řídkou izolační stěrku a natřete jí zdivo (A). Jakmile nátěr uschne, namíchejte stěrku hustější a směs naneste v síle asi 3 mm (B). Hladítkem s lehce navlhčenou houbou plochu stočíte jako při štukování. Stejně tak můžete proti stoupající vlhkosti ošetřit podlahu.

Stoupající vlhkost

Kapilárně stoupající vlhkost se dá zastavit řadou různých metod. U zdiva z plných cihel lze chybějící nebo poškozenou horizontální izolaci poměrně jednoduše dodatečně nahradit chemickou injektáží zdiva.

Obr 1, zdroj Isover: Osazování desek Styroduru®C na stěnu suterénu. Tepelně izolační desky musí mít navíc na patě pevnou dotykovou plochu (např. základový výstupek).

Obr. 2, zdroj Isover: Kladení desek Styrodur® C na vazbu. Desky z materiálu Styrodur® C se kladou na vazbu těsně vedle sebe jak u horizontálních, tak i vertikálních ploch.

Obnova soklové omítky

Sklep může vlhnout i kvůli drolící se soklové omítce. Příčinou přivádění dešťové vody k domu často bývá zpevněné, pokleslé podloží. Opatření: Otlučte starou omítku, naneste sanační omítku a dům namísto dlažby obežeňte pruhem štěrku.

Zdroj: Publikace Přestavba sklepa, kolektiv autorů, vydalo nakladatelství Jan Vašut s.r.o.

Nakladatelství Jan Vašut, Přestavba sklepaRubriky článků