hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Tepelné mosty a plísně v domu

Co jsou tepelné mosty

Tepelný most je místo v budově, kudy uniká teplo z interiéru do exteriéru. Tepelné mosty mohou být tvořeny např. kovovými prvky ve zdivu (nebo jiné prvky které vedou dobře teplo), nedostatečným nebo nulovým zateplením budovy apod..

Plísně a tepelné mosty

Tepelný most se kromě úniku tepla z budovy může projevovat např. kondenzací vlhkosti na stěně, což je výborný podklad pro tvorbu a následné bujení plísní, apod... Proto jsme do této kapitoly přidali také informace o vzniku plísní v domě o jejich odstranění a souvislostech s tepelnými mosty.

Zpracovat nabídku na zateplení domu

Tepelné ztráty

Tepelné ztráty

Určujícím faktorem pro ekonomické a efektivní vytápění je volba optimálního výkonu zdroje tepla. Výk… Celý článek
Požadavky na součinitel prostupu tepla

Požadavky na součinitel prostupu tepla

Zde naleznete normové doporučené požadavky na součinitel prostupu tepla 'U' k jednotlivým stavebním … Celý článek
Vlhkost

Vlhkost

Vlhkost je ve stavebních konstrukcích nežádoucí. Přesto je možné ji za určitých okolností tole­rovat… Celý článek
Únik tepla z rodinného nebo bytového domu lze zjistit i pomocí aplikace na chytrém telefonu

Únik tepla z rodinného nebo bytového domu lze zjistit i pomocí aplikace na chytrém telefonu

Pokud se rozhodnou majitelé rodinných nebo bytových domů minimalizovat náklady na energie, často vol… Celý článek
Přídavná krokev u okapu

Přídavná krokev u okapu

Zabudované dřevěné krokve s vloženou tepelnou izolací mezi krokvemi vytvářejí tepelné mosty.Krokve p… Celý článek
Jak řešit tepelné mosty v otázkách a odpovědích

Jak řešit tepelné mosty v otázkách a odpovědích

Jak mám řešit u nové stavby tepelnou izolaci základu? Každý detail stavby, pokud si jej představíte … Celý článek
Tepelné mosty v otázkách a odpovědích

Tepelné mosty v otázkách a odpovědích

Co je to tepelný most a proč tak vadí? Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému tok… Celý článek
Volba materiálu oken vzhledem ke vzniku plísní a vlhkosti v otázkách a odpovědích

Volba materiálu oken vzhledem ke vzniku plísní a vlhkosti v otázkách a odpovědích

Jsou z hlediska prevence plísní vhodnější okna dřevěná?Okna mohou způsobovat vznik plísní dvojím způ… Celý článek
Zateplení, plísně a větrání v panelových domech v otázkách a odpovědích

Zateplení, plísně a větrání v panelových domech v otázkách a odpovědích

Zateplujeme panelový dům a máme spor, zda máme odvětrávací otvory pro spižírny zrušit a zateplit, či… Celý článek
Jakou izolaci, vzhledem ke vzniku plísní a pronikáním páry zdí, v otázkách a odpovědích

Jakou izolaci, vzhledem ke vzniku plísní a pronikáním páry zdí, v otázkách a odpovědích

Zateplili jsme starší chalupu. Asi po dvou letech se objevila plíseň na zateplených stěnách u podlah… Celý článek
Vznik plísní a srážení vodní páry ve zdech v otázkách a odpovědích

Vznik plísní a srážení vodní páry ve zdech v otázkách a odpovědích

V každém vzduchu je určité množství vodní páry. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod, z… Celý článek
Tepelné mosty - seriál Tepelné izolace domů

Tepelné mosty - seriál Tepelné izolace domů

Tepelný most je místo s intenzivnějším tepelným tokem, než je v jeho okolí. Tento tepelný tok může n… Celý článek
1 z 1
Pro zákazníky
Rubriky článků