hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Objemová hmotnost - fyzikální veličiny

16. 5. 2013

Objemová hmotnost - značka ρ [ró], jednotka kg/m3
Zdánlivá hustota, poměr hmotnosti tělesa ku objemu tělesa (stanovený z vnějších rozměrů) neboli hmotnost objemové jednotky materiálu i s dutinami a póry.

 

Stavební inženýrství rozlišuje při popisu vlastností stavebních materiálů hustotu a objemovou hmotnost. Objemová hmotnost se definuje jako poměr hmotnosti tělesa ku objemu tělesa včetně póru, mezer a dutin. Tedy objem stanovený z tzv. vnějších rozměrů. Tento způsob využívá platnosti Archimédova zákona. Objemová hmotnost je veličina závislá na vlhkosti materiálu. Pokud jsou póry vyplněny jen vzduchem, jedná se o objemovou hmotnost materiálu v suchém stavu. Pokud je část póru vyplněna vodou, tak je třeba vždy uvést konkrétní vlhkost materiálu.U materiálů s malou pórovitostí tedy, kde se hodnota blíží nule, se hodnoty hustoty a objemové hmotnosti rovnají. U materiálů s velkou pórovitostí je objemová hmotnost v suchém stavu vždy menší než hustota.

Při známé objemové hmotnosti a hustoty materiálu je možné stanovit celkovou pórovitost nc.


Příklady objemové hmotnosti (v suchém stavu) tepelně izolačních a jiných stavebních materiálů
v praxi :
ČSN 73 0540-3, Tepelná ochrana budov

 • Beton hutný 2100 - 2300 kg/m3
 • Omítka vápenná 1600 kg/m3
 • Omítka vápenocementová 2000 kg/m3
 • Polystyren pěnový vypěnovaný 10 - 60 kg/m3
 • Polystyren pěnový vytlačovaný 30 kg/m3
 • Polyuretan pěnový 35 kg/m3
 • Materiály z minerální plsti lisované 150 - 500 kg/m3
 • Materiály ze skleněné plsti 15 - 35 kg/m3
 • Dřevo tvrdé 600 kg/m3
 • Dřevo měkké 400 kg/m3
 • Desky z PVC 400 kg/m3
 • Piliny 200 kg/m3
 • Písek 1750 kg/m3
 • Polystyren 150 kg/m3
 • Železo 7850 kg/m3
 • Měď 8800 kg/m3

 

 

autor:Izolace-infoRubriky článků