hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení najdete zde.

Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18°C až 22°C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)] 
Požadované UN,20 Doporučené UN,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy UN,20
Typ konstrukce  
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop nad venkovním prostorem, spodlahou
0,24 0,16 0,15 - 0,10
Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace 0,30 0,20 0,15 - 0,10
Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od vytáp.
Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká)
Stěna k nevytápěné půdě
0,30 0,20 (0,25) 0,18 - 0,12
Podlaha a stěna vytápěného prostoru k zemině (bez vlivu zeminy) 0,45 0,30 0,22 - 0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 - 0,20
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k vnějšímu prostoru
0,75 0,50 0,38 - 0,25
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,6 0,45 - 0,30
Stěna mezi sousedními budovami
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
1,05 0,70 0,50
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,30 0,45 -
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,50 -
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,80 -
Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří 1,50 1,20 0,80 - 0,60
Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí 1,40 1,10 0,90
Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) 1,7 1,2 0,90
Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
3,5 2,3 1,70
šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí 2,6 1,70 1,40
Kovový rám výplně otvoru - 1,8 1,0
Nekovový rám výplně otvoru - 1,3 0,9 - 0,7
Rám lehkého obvodového pláště - 1,8 1,2
Lehký obvodový plášť, hodnocený jako
smontovaná sestava včetně nosných prvků,
s poměrnou plochou průsvitné výplně
otvoru fw = Aw/A
Jejich rámy s Uf ≤ Uw
fw ≤ 0,05 0,3 + 1,4.fw 0,2 + fw 0,15 + 0,85.fw

fw>

0,05
0,7 + 0,6.fw
Rubriky článků