hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Synthos Kralupy a.s.

Firma Synthos a.s. byla založena 1. září 1945 pod názvem Továrna na syntetická paliva (Fabryka Paliw Syntetycznych) ve městě Dwory. V červenci 2007 společnost nabyla 100 procent akcií české firmy Kaučuk a.s. V listopadu 2007 po ukončení akvizičního procesu došlo k další změně názvu - na dnešní Synthos a.s. Název Synthos je odvozen od spojení slov řeckého původu synthesis (spojuji) a orthos (správný, patřičný). V názvu se odráží také předmět činnosti společnosti, kterým je chemická syntéza. Společnost Synthos se svou činností soustředí na tři hlavní skupiny výrobků. Do první skupiny patří kaučuky a syntetické latexy, do druhé styrenové hmoty, třetí skupinu pak představují vinylové a akrylátové disperze. Ve své činnosti společnost klade důraz na kvalitu, inovaci výrobků, cenovou atraktivitu, ekologickou bezpečnost technologií a výrobků a také na bezpečnost práce. To vše je podpořeno příslušnými certifikáty.

Zpracovat nabídku na zatepleníRubriky článků