hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Požadavky na součinitel prostupu tepla

26. 3. 2018

Požadované a doporučené hodnoty v součinitele prostupu tepla pro budovy a převažující návrhovou vnitřní teplotou

 


Poznámky:

  1. Pro jednovrstvé zdivo se nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 0,38W/(m2.K).
  2. Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,70W/(m2.K).
  3. Nemusí se vždy jednat o teplosměnnou plochu, ovšem s ohledem na postup výstavby a možné změny způsobu užívání se zajišťuje tepelná ochrana na uvedené úrovni.
  4. V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru.
  5. Platí i pro rámy využívající kombinace materiálů, včetně kovových, jako jsou například dřevo-hliníkové rámy.
  6. Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4 (tj. bez vlivu zeminy), nikoli výslednému působení podle ČSN EN ISO 13370.
  7. nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 1,50 W/(m2.K).

Doplnění
U budov s odlišnými vytápěnými zónami ve smyslu ČSN EN ISO 13790 se požadavky stanovují pro každou vytápěnou zónu samostatně podle převažující návrhové vnitřní teploty vytápěné zóny.

Poznámka
Pří návrhu a ověření konstrukcí se doporučuje uvažovat i předvídatelné změny v užívání budovy, a tím i změny převažujících teplot apod.
Sousední vytápěné byty se považují za prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně. Sousední neužívané byty a neužívané provozovny se považují za prostory nevytápěné. sousední občasně vytápěné byty a občasně vytápěné provozovny se považují za prostory temperované podle tabulky 3.

Poznámka
Rozhodnutí, zda se jendá o temperovaný nebo nevytápěný prostor, se má udělat co nejblíže skutečnosti nebo podle očekáváného způsobu užívání v souladu s projektovou a další dokumentací. Odpovídající informace musí být uvedena v protokolu k výpočtovému hodnocení budovy podle této normy.


Zdroj:
ČSN 73 0540-2 Tepená ochrana budov - Část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1 (4.2012)
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Stavební příručkaRubriky článků