hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Zákony, ČSN normy související k izolacím

ČSN 73 0540-2

23. 2. 2021

stáhnout náhled

 

Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0540-2
Změna/oprava/svazek  
Třídicí znak 730540
Katalogové číslo 89012
Název dokumentu Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Anglický název Thermal protection of buildings - Part 2: Requirements
Datum vydání 1.10.2011
Datum ukončení platnosti  
Datum účinnosti 1.11.2011
Věstník vydání (měs/rok) 10/11
Věstník zrušení  
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu  
Bude přeložena Ne
Použité jazyky  
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor  
Deskriptory  
Klíčová slova  
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty  
Změny
Katalogové číslo Označení Rok vydání Označení změny Datum zrušení
90408 ČSN 73 0540-2 2011 Z1  
Opravy  
Nahrazuje dokumenty
Katalogové číslo Označení Rok vydání
77902 ČSN 73 0540-2 2007
Byla nahrazena dokumenty  
Anotace

ČSN 73 0540-2 Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základních požadavků na stavby, zejména hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov podle zvláštního předpisu a zajištění ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Tato norma neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby bez požadavků na stav vnitřního prostředí, na které se nevztahuje základní požadavek na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a základní požadavek na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního předpisu a/nebo pro budovy postižené živelnými katastrofami platí norma přiměřeně možnostem, nejméně však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Tato norma platí i pro nevytápěné budovy nebo nevytápěné zóny budov, požaduje-li se v nich určitý stav vnitřního prostředí, např. pro skladování, provoz technického zařízení apod. Ustanovení normy se využijí přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání těchto budov.

stáhnout náhled

Štítky: Zákony, normy
Pro zákazníky
Rubriky článků