hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Zákony, ČSN normy související k izolacím

Zobrazení tabulek pro mobilní zařízení najdete zde 

Obecné tepelně izolační podmínky

ČSN 73 0540 - 1

Tepelná ochrana budov – Terminologie

ČSN 73 0540 – 2

Tepelná ochrana budov – Požadavky

ČSN 73 0540 – 3

Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540 – 4

Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody

ČSN EN ISO 9229

Tepelné izolace - Terminologie

ČSN EN ISO 7345

Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN ISO 8990

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

ČSN EN ISO 9251

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

ČSN EN ISO 9288

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

 

Stanovení a výpočty hodnot

ČSN 72 7010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

ČSN 72 7306

Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů a výrobků

ČSN 73 0550

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

ČSN EN 822

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

ČSN EN 823

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

ČSN EN 824

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti

ČSN EN 825

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

ČSN EN 826

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

ČSN EN 1602

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23° C / 50% relativní vlhkosti)

ČSN EN 1604

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

ČSN EN 1605

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

ČSN EN 1606

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

ČSN EN 1607

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

ČSN EN 1608

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

ČSN EN 1609

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti vody při částečném ponoření

ČSN EN 12085

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních vzorků

ČSN EN 12086

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti pro vodní páry

ČSN EN 12087

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

ČSN EN 12088

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

ČSN EN 12089

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem

ČSN EN 12090

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

ČSN EN 12091

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 12429

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

ČSN EN 12430

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

ČSN EN 12431

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

ČSN EN 13820

Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek

ČSN EN 13793

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování

ČSN EN 13494

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu

ČSN EN 13496

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny

ČSN EN ISO 10211

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 12241

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

ČSN EN ISO 14683

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

 

 

Stanovení hodnot pro ETICS  (=vnější tepelně izolační kompozitní systém) a jejich provádění

ČSN 73 2901

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN EN 13495

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS), (zkouška pěnovým blokem)

ČSN EN 13497

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu

ČSN EN 13498

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti vtlačení

ČSN EN 13499

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace

ČSN EN 13500

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace

 

 

Výroba druhů tepelné izolace

ČSN 72 7221-1

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití

ČSN 72 7221-2

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

ČSN 72 7302

Tepelně izolační materiály z anorganických vláken. Metody zkoušení<o:

EET pro řemeslníky se odkládá

EET pro řemeslníky se odkládá

Vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb (EET) do konce roku 2022. ČTK to sdělilo minister… Celý článek
Nový stavební zákon jde do prvního čtení. Zrychlí a zjednoduší povolování staveb

Nový stavební zákon jde do prvního čtení. Zrychlí a zjednoduší povolování staveb

Poslanecká sněmovna projednává nový stavební zákon. Jeho cílem je zrychlení a zefektivnění povolovac… Celý článek
ČR neplní požadavek energetických úspor, zprávu projednala vláda

ČR neplní požadavek energetických úspor, zprávu projednala vláda

Česko stále neplní evropský požadavek na energetické úspory stanovený pro roky 2014 až 2020. Vyplývá… Celý článek
Nový zákon přinese zkrácení povolování staveb, po kterém volají projektanti

Nový zákon přinese zkrácení povolování staveb, po kterém volají projektanti

Co nejvíce komplikuje povolování staveb? A co nový stavební zákon vyřeší? Přinášíme průzkum odpovědí… Celý článek
Přicházejí nové požadavky na novostavby budov

Přicházejí nové požadavky na novostavby budov

Od 2. září 2020 jsou známé nové požadavky na novostavby budov s téměř nulovou spotřebou, které s pře… Celý článek
Komentář ministryně k novému stavebnímu zákonu

Komentář ministryně k novému stavebnímu zákonu

Jedním ze základních principů nového stavebního zákona je integrace dotčených orgánů. Co to bude zna… Celý článek
Nové požadavky na novostavby

Nové požadavky na novostavby

Od září roku 2020 jsou známé nové požadavky na novostavby budov s téměř nulovou spotřebou.… Celý článek
Vláda schválila stavební zákon, návrh opozice odmítla

Vláda schválila stavební zákon, návrh opozice odmítla

Vláda před pár dny schválila nový stavební zákon, od kterého si slibuje výrazné urychlení a zjednodu… Celý článek
Analytici: Stavební zákon sice není ideální, ale řízení urychlí

Analytici: Stavební zákon sice není ideální, ale řízení urychlí

Nový stavební zákon, který v pondělí projedná vláda, sice není ideální, ale řízení urychlí. Velký př… Celý článek
Nové normy platné od května 2018

Nové normy platné od května 2018

Dne 7. května 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/18) se seznamem nových ČSN, jejich … Celý článek
Pokles dotykové teploty podlahy

Pokles dotykové teploty podlahy

Třídy podlah z hlediska dotykové teploty a jejich zatřídění dle typů místnosti.… Celý článek
Posuzování zvukové neprůzvučnosti mezi místnostmi

Posuzování zvukové neprůzvučnosti mezi místnostmi

Info k požadavkům na zvukovou izolaci mezi místnosti v budovách. Info k zvukovému odizolování místno… Celý článek
1 | 2
Pro zákazníky
Rubriky článků