hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Zákony, ČSN normy související k izolacím

Zobrazení tabulek pro mobilní zařízení najdete zde 

 

 

Navrhování střech

ČSN 73 1901-1

Navrhování střech - základní ustanovení (1.část)

ČSN 73 1901-2

Navrhování střech - základní ustanovení (2.část)

ČSN 73 1901-3

Navrhování střech - základní ustanovení (3.část)

 

 

Akustika

ČSN 73 0532

Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků

 

 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

ČSN EN 72 13501-1

Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 72 13501-2

Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 72 13501-3

Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 72 13501-4

Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 72 13501-5

Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN EN 72 13501-6

Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

 

 

Obecné tepelně izolační podmínky

ČSN 73 0540 - 1

Tepelná ochrana budov – Terminologie

ČSN 73 0540 – 2

Tepelná ochrana budov – Požadavky

ČSN 73 0540 – 3

Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540 – 4

Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody

ČSN EN ISO 9229

Tepelné izolace - Terminologie

ČSN EN ISO 7345

Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN ISO 8990

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

ČSN EN ISO 9251

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

ČSN EN ISO 9288

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

 

 

Stanovení a výpočty hodnot

ČSN 72 7010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

ČSN 72 7306

Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů a výrobků

ČSN 73 0550

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

ČSN EN 822

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

ČSN EN 823

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

ČSN EN 824

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti

ČSN EN 825

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

ČSN EN 826

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

ČSN EN 1602

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23° C / 50% relativní vlhkosti)

ČSN EN 1604

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

ČSN EN 1605

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

ČSN EN 1606

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

ČSN EN 1607

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

ČSN EN 1608

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

ČSN EN 1609

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti vody při částečném ponoření

ČSN EN 12085

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních vzorků

ČSN EN 12086

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti pro vodní páry

ČSN EN 12087

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

ČSN EN 12088

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

ČSN EN 12089

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem

ČSN EN 12090

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

ČSN EN 12091

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 12429

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

ČSN EN 12430

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

ČSN EN 12431

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

ČSN EN 13820

Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek

ČSN EN 13793

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování

ČSN EN 13494

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu

ČSN EN 13496

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny

ČSN EN ISO 10211

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 12241

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

Bydlení bude v budoucnu levnější a dostupnější

Bydlení bude v budoucnu levnější a dostupnější

Na konferenci Budoucnost developmentu a výstavby v Praze upozornila ministryně pro místní rozvoj Klá… Celý článek
Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně

Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně

Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně vám představí v krátkém videu přímo Klára Dostálová minist… Celý článek
ČSN 73 0532

ČSN 73 0532

Celý článek
ČSN 73 1901-1

ČSN 73 1901-1

Celý článek
ČSN EN 13501-1

ČSN EN 13501-1

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Tento dokument určuje postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny s… Celý článek
ČSN EN 13501-2

ČSN EN 13501-2

ČSN EN 13501-2 Tato evropská norma stanovuje postup pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí … Celý článek
ČSN EN 13501-4

ČSN EN 13501-4

ČSN EN 13501-4 Tato evropská norma stanovuje postup pro klasifikaci prvků systémů pro usměrňování po… Celý článek
ČSN EN 13501-5

ČSN EN 13501-5

ČSN EN 13501-5 Tato evropská norma stanovuje postupy pro klasifikaci střech/střešních krytin vystave… Celý článek
ČSN 73 0540-2

ČSN 73 0540-2

ČSN 73 0540-2 Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s po… Celý článek
ČSN 73 0540-3

ČSN 73 0540-3

ČSN 73 0540-3 Norma stanoví národní normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních veličin… Celý článek
ČSN 73 0540-4

ČSN 73 0540-4

ČSN 73 0540-4 reaguje jak na změny ve struktuře hodnocených veličin podle revize a změny požadavků v… Celý článek
ČSN 73 0540-1

ČSN 73 0540-1

ČSN 73 0540-1 Norma vymezuje termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, je… Celý článek
1 | 2 | 3
Pro zákazníky
Rubriky článků