hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, ČSN normy související k izolacím

Zobrazení tabulek pro mobilní zařízení najdete zde 

 

 

Navrhování střech

ČSN 73 1901-1

Navrhování střech - základní ustanovení (1.část)

ČSN 73 1901-2

Navrhování střech - základní ustanovení (2.část)

ČSN 73 1901-3

Navrhování střech - základní ustanovení (3.část)

 

 

Akustika

ČSN 73 0532

Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků

 

 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

ČSN EN 72 13501-1

Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 72 13501-2

Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 72 13501-3

Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 72 13501-4

Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 72 13501-5

Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN EN 72 13501-6

Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

 

 

Obecné tepelně izolační podmínky

ČSN 73 0540 - 1

Tepelná ochrana budov – Terminologie

ČSN 73 0540 – 2

Tepelná ochrana budov – Požadavky

ČSN 73 0540 – 3

Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540 – 4

Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody

ČSN EN ISO 9229

Tepelné izolace - Terminologie

ČSN EN ISO 7345

Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

ČSN EN ISO 8990

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

ČSN EN ISO 9251

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

ČSN EN ISO 9288

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

 

 

Stanovení a výpočty hodnot

ČSN 72 7010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

ČSN 72 7306

Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů a výrobků

ČSN 73 0550

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

ČSN EN 822

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

ČSN EN 823

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

ČSN EN 824

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti

ČSN EN 825

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

ČSN EN 826

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

ČSN EN 1602

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23° C / 50% relativní vlhkosti)

ČSN EN 1604

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

ČSN EN 1605

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

ČSN EN 1606

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

ČSN EN 1607

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

ČSN EN 1608

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

ČSN EN 1609

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti vody při částečném ponoření

ČSN EN 12085

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních vzorků

ČSN EN 12086

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti pro vodní páry

ČSN EN 12087

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

ČSN EN 12088

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

ČSN EN 12089

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem

ČSN EN 12090

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

ČSN EN 12091

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 12429

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

ČSN EN 12430

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

ČSN EN 12431

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

ČSN EN 13820

Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek

ČSN EN 13793

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování

ČSN EN 13494

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu

ČSN EN 13496

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny

ČSN EN ISO 10211

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 12241

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

Seriál Nový stavební zákon - 5. díl - Projektová dokumentace

Seriál Nový stavební zákon - 5. díl - Projektová dokumentace

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zák… Celý článek
Seriál Nový stavební zákon - 4. díl - Požadavky na výstavbu

Seriál Nový stavební zákon - 4. díl - Požadavky na výstavbu

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zák… Celý článek
Digitalizované stavební řízení přinese moderní stavebnictví 21. století

Digitalizované stavební řízení přinese moderní stavebnictví 21. století

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá výběrová řízení na důležitou komponentu plánované digitalizace… Celý článek
Seriál Nový stavební zákon - 3. díl - Hmotné stavební právo

Seriál Nový stavební zákon - 3. díl - Hmotné stavební právo

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zák… Celý článek
Seriál Nový stavební zákon - 2. díl - Digitalizace stavebního řízení

Seriál Nový stavební zákon - 2. díl - Digitalizace stavebního řízení

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zák… Celý článek
Téměř nulové domy: co čeká stavebníky od 1. 1. 2022?

Téměř nulové domy: co čeká stavebníky od 1. 1. 2022?

Strašákem poslední doby v oblasti výstavby nových rodinných domů se stala povinnost realizace takzva… Celý článek
Nový stavební zákon přináší efektivnější vyřizování stavebního povolení pro občany i úřady

Nový stavební zákon přináší efektivnější vyřizování stavebního povolení pro občany i úřady

Poslanci ve středu 26. května schválili přijetí nového stavebního zákona, který přináší řadu novinek… Celý článek
Evropské dotace, nový stavební zákon a digitalizace. Jak to spolu souvisí?

Evropské dotace, nový stavební zákon a digitalizace. Jak to spolu souvisí?

Evropské programy pro období 2021-2027 představila na konferenci, kde se setkali odborníci z oblasti… Celý článek
Bydlení bude v budoucnu levnější a dostupnější

Bydlení bude v budoucnu levnější a dostupnější

Na konferenci Budoucnost developmentu a výstavby v Praze upozornila ministryně pro místní rozvoj Klá… Celý článek
Seriál Nový stavební zákon - 6. díl - Stavební právo procesní

Seriál Nový stavební zákon - 6. díl - Stavební právo procesní

Celý článek
Seriál Nový stavební zákon - 1. díl - Časté dotazy

Seriál Nový stavební zákon - 1. díl - Časté dotazy

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zák… Celý článek
Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně

Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně

Nejčastější mýty o novém stavebním zákoně vám představí v krátkém videu přímo Klára Dostálová minist… Celý článek
1 | 2 | ... | 4
Rubriky článků