hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, normy

Seriál Nový stavební zákon - 2. díl - Digitalizace stavebního řízení

2. 9. 2021

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zákonem. Druhý díl vám důkladně vysvětlí, v čem spočívá slibovaná digitalizace procesu stavebního řízení.
 


Už nebude potřeba obcházet úřady. Vše vyřídíte z pohodlí domova.

První velká změna je již samotná forma podání. Dosud stavebník podával žádost, ke které přikládal desítky příloh, potvrzení a razítek. Nově podá návrh prostřednictvím Portálu stavebníka. Interaktivní formulář jej intuitivně provede celým procesem. Projektovou dokumentaci a přílohy bude možné podat v digitální podobě ve standardizovaných formátech (pdf, dwg a BIM), aby bylo možné jejich další využití.

Stavebník ušetří na pořizování nákladných tištěných stejnopisů pro jednotlivé úřady a orgány. Stavebník již bude podávat jen jeden návrh, nikoli až několik desítek žádostí, jako je tomu dnes.

Digitálně řízený proces stavebního řízení: Všechny aspekty staveb z pohledu životního prostředí, hygieny, dopravního napojení atd. posoudí úřad v rámci jednoho řízení. V jednom rozhodnutí zohlední i případná vyjádření např. hasičů, a to u staveb, které budou podléhat požárnímu dozoru.

Schéma digitalizace stavebního zákona
Schéma digitalizace stavebního zákona


Prvky digitalizace systému stavebního povolování

Základní část bude tvořena Integrační platformou s Portálem stavebníka, který bude tvořit základní rozhraní pro elektronickou komunikaci v rámci stavebního řízení a zjednodušené získávání stanovisek vlastníků technické infrastruktury. Na něj budou navazovat čtyři samostatné informační systémy:

1) Evidence územních a stavebních postupů
2) Evidence elektronických dokumentací
3) Národní geoportál územního plánování s informacemi o územně plánovacích dokumentacích a dalších výstupech z územně plánovací činnosti státu, krajů i obcí

Stavební úřady budou mít k dispozici centrální informační systém, který jim pomůže projít posuzovacím a rozhodovacím procesem. Navíc v tomto systému bude jasně nastaveno tzv. workflow, tedy proces, který zajistí správný postup, umožní kontrolu, a hlavně zkoncentruje a zcentralizuje veškeré úkony, které jsou dnes roztříštěny v přípravné fázi územním rozhodováním a stavebním řízením, pod jediný úkon. Pro účastníky, jejich zástupce a orgány bude veden plnohodnotný́ elektronický správní spis, který nahradí spis papírový. Spolu s ním bude zavedena možnost (pro právnické osoby a profesionály v oboru dokonce povinnost) elektronického podání do informačního systému, včetně projektové dokumentace a dalších příloh. Zřízena bude i služba sledování řízení, které se mohou týkat vlastněných nemovitostí – „notifikace“ nebo-li tzv. „hlídací pes“.

Cíl je zřejmý

Živý digitální systém usnadňující celý proces všem účastníkům stavebního řízení, zásadní posílení E-Government v ČR, vznik informačních systémů digitalizace stavebního řízení a územního plánování, softwarová a hardwarová podpora úřadům. Komplexní aktivní efektivní systém.Zdroj článku: Ministerstvo pro místní rozvoj


Štítky: Zákony, normy, Stavebnictví, budovy
Rubriky článků