hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, normy

Seriál Nový stavební zákon - 4. díl - Požadavky na výstavbu

17. 3. 2022

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zákonem. Čtvrtý díl vám představí požadavky na umisťování staveb, vymezování pozemků a technické požadavky.

 

Požadavky na výstavbu zahrnují:

• požadavky na vymezování pozemků;
• požadavky na umisťování staveb;
• technické požadavky na stavby


Použití

• při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb

každý je povinen dodržovat požadavky na výstavbu stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinými právními předpisy

Schéma požadavků na výstavbu
Schéma požadavků na výstavbu


Výjimky

Výjimku z požadavků na výstavbu lze v jednotlivých případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví, života osob, zvířat nebo životního prostředí, sousední pozemky či stavby.

Výjimku z požadavků na výstavbu lze stanovit také v regulačním plánu, popřípadě v části územního plánu, která obsahuje prvky regulačního plánu, a to pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví, života osob, zvířat nebo životního prostředí, sousední pozemky či stavby.


Zdroj článku: Ministerstvo pro místní rozvoj


Štítky: Zákony, normy, Stavebnictví, budovy
Rubriky článků