hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, normy

Seriál Nový stavební zákon - 5. díl - Projektová dokumentace

13. 6. 2022

Představujeme vám nový seriál, který vás krok po kroku provede dlouho očekávaným novým stavebním zákonem. V pátém díle vám vysvětlíme, co všechno musí obsahovat projektová dokumentace u jednotlivých druhů staveb.

 

Dokumentace pro povolení stavby nebo dokumentace pro povolení změny využití území

obsah: průvodní list, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů;
• projektová dokumentace musí být zpracována projektantem;
připojuje se k návrhu na povolení stavby nebo na povolení změny využití území;
• stavební úřad dokumentaci posuzuje v rámci řízení.


Dokumentace pro rámcové povolení (např. v případě staveb v areálu jaderného zařízení)

obsah: průvodní list, souhrnná technická zpráva a situační výkresy;
• projektová dokumentace musí být zpracována projektantem;
připojuje se k návrhu na vydání rámcového povolení;
• stavební úřad dokumentaci posuzuje v rámci řízení.

Dokumentace pro provádění stavby

obsah: průvodní list, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení;
• projektová dokumentace musí být zpracována projektantem;
• zajišťuje stavebník před zahájením stavby;
• stavební úřad dokumentaci neposuzuje, ale využívá ji při kontrolní prohlídce.

Schéma projektové dokumentace
Schéma projektové dokumentace


Dokumentace pro odstranění stavby

obsah: průvodní list, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení;
• projektová dokumentace musí být zpracována projektantem;
připojuje se k návrhu na povolení odstranění stavby,
• stavební úřad dokumentaci posuzuje v rámci řízení o povolení odstranění.


Dokumentace jednoduché stavby

obsah: průvodní list, souhrnná technická zpráva, situační výkresy a výkresová dokumentace;
• může kromě projektanta (autorizovaná osoba) zpracovat též kvalifikovaná osoba (vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb). Pokud se nejedná o dokumentaci staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci, staveb garáží, podzemních staveb a staveb pro reklamu, kterou musí zpracovat projektant (autorizovaná osoba);
připojuje se k návrhu na povolení stavby;
• stavební úřad dokumentaci posuzuje v rámci řízení.


Dokumentace stávajícího stavu stavby – pasport stavby

obsah: průvodní list, souhrnná technická zpráva, situační výkresy a výkresová dokumentace;
• může kromě projektanta (autorizovaná osoba) zpracovat též kvalifikovaná osoba (vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb);
připojuje se k návrhu na ověření stávajícího stavu stavby v případech, kdy se nedochovala ověřená dokumentace;
• stavební úřad dokumentaci kontroluje se stávajícím stavem stavby při kontrolní prohlídce.

 

Zdroj článku: Ministerstvo pro místní rozvoj

Štítky: Zákony, normy, Stavebnictví, budovy
Rubriky článků