hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Průkaz energetické náročnosti budovy, Energetický audit, Energetický štítek, Energetický průkaz

Výše jmenované dokumenty jsou doklady, kterými se prokazují energetické vlastnosti objektů. Jejich význam, vypovídací hodnota, možnosti použití i oprávněnost jejich zpracovatelů je různá podle toho, jakými zákony a jak je upravená.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Je ohodnocení budovy a její zařazení do třídy energetické náročnosti budovy. Vychází z Evropské směrnice 2002/91/ES, jež byla do našich zákonů implementována Zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. v aktuálním znění (naposledy se jedná o zákon 61/2008 Sb.). K tomuto zákonu jsou prováděcí vyhlášky, mimo jiné i vyhláška 148/2007 Sb. V této vyhlášce je definován Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB, nebo zkráceně energetický průkaz), jeho vzhled i způsob zpracování. Musí být zpracován pro každou novostavbu a pro každou stavbu s podlahovou plochou nad 1000 m2 při větším stavebním zásahu. U veřejně přístupných budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 musí být tento Průkaz energetické náročnosti budovy vyvěšen na veřejně přístupném místě. Toto se týká nejen budov v obecním či státním majetku, ale i všech obchodů, restaurací, zdravotních středisek, kontaktních míst telefonních operátorů apod. Při nesplnění tohoto požadavku může být provozovatel služeb penalizován až do výše 1 000 000 Kč.

Dle vyhlášky 148/2007 Sb. se každá budova hodnotí z pohledu spotřeb energií na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, chlazení, větrání a případnou úpravu vzduchu. Budovy se podle vypočtené energetické náročnosti zařazují do jedné z energetických tříd A až G. Průkaz energetické náročnosti budovy je vzhledově obdobný jako štítky na elektrospotřebičích. Ukázka Průkazu energetické náročnosti budovy je na obr. 1. K tomuto průkazu se dále vydává Protokol, kde jsou uvedeny další podrobnosti a výchozí parametry budovy.Obr.1K tomuto průkazu se dále vydává Protokol, kde jsou uvedeny další podrobnosti a výchozí parametry budovy. Hodnotí se zde také tepelné mosty, kondenzace vodní páry v konstrukci i na površích a další parametry. Zařazení budovy do třídy energetické náročnosti se pro ve vyhlášce vyjmenované typy budov určují podle tabulky č. 1. Pro ostatní typy budov, které zde nejsou vyjmenované, se budovy zatřiďují podle Evropských norem, zejména EN 15217.


Druh budovy               

A

B

C

D

E

F

G

Rodinný dům

< 51

51 - 97

98 - 142

143 - 191

192 - 240

241 - 286

> 286

Bytový dům

< 43

43 - 82

83 - 120

121 - 162

163 - 205

206 - 245

> 245

Hotel a restaurace

< 102

102 - 200

201 - 294

295 - 389

390 - 488

489 - 590

> 590

Administrativní

< 62

62 - 123

124 - 179

180 - 236

237 - 293

294 - 345

> 345

Nemocnice

< 109

109 - 210

211 - 310

311 - 415

416 - 520

521 - 625

> 625

Vzdělávací zařízení

< 47

47 - 89

90 - 130

131 - 174

175 - 220

221 - 265

> 265

Sportovní zařízení

< 53

53 - 102

103 - 145

146 - 194

195 - 245

246 - 297

> 297

Obchodní

< 67

67 - 121

122-183

184 - 241

242 - 300

301 - 362

> 362


Tabulka č.1 - Třída energetické náročnosti hodnocené budovyZatřídění budovy do kategorie A až G také může být vyjádřeno slovy. Toto slovní vyjádření je uvedeno v tabulce 2.

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná
Tabulka č.2 - Tabulka slovního vyjádření tříd energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy jsou oprávněny zpracovávat pouze osoby, které jsou pro tuto činnost přezkoušeny a jsou zapsány do seznamu vedeného na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Energetický audit

si je možné představit jako komplexní vyšetření všech energií v domu z pohledu spotřeb energií obdobně jako se dělá komplexní lékařská prohlídka u lidí. Úkolem energetického auditu je vždy zmapovat potřebu energií v objektu, zhodnocení této potřeby a nalezení technicky i ekonomicky možných opatření, která povedou ke snížení spotřeby energií a k levnějšímu provozu. Energetický audit a jeho zpracování se řídí vyhláškou 213/2001 Sb. Energetický audit jsou oprávněny zpracovávat osoby, jež jsou pro tuto činnost přezkoušeny a jsou zapsány do seznamu vedeného na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Energetický štítek

je grafické vyjádření splnění požadavku ČSN 73 0540-2 na tepelně technické vlastnosti obálky budovy. K tomuto Energetickému štítku je ještě vydáván protokol, v němž jsou uvedeny výchozí hodnoty. Pro zpracování energetického štítku není vyžadováno žádné oprávnění, ale předpokládá se, že jej zpracuje projektant v rámci své projektové činnosti.

Energetický průkaz

byl dokument podle původní, dnes již zrušené prováděcí vyhlášky č. 291/2001 Sb. k zákonu 406/2000 Sb. a jednalo se o statistické údaje o budově, ve kterém byly obsaženy i některé energetické údaje. Dnes se tento pojem používá i pro Průkaz energetické náročnosti budovy.Článek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ

Víte, jak postavit opravdu úsporný dům?

Víte, jak postavit opravdu úsporný dům?

Vzhledem k tomu, že ceny energií stále rostou, zaměřují se lidé více na to, jak mohou ušetřit své ná… Celý článek
Energeticky úsporné stavebnictví drží celý sektor nad vodou. Zájem v době pandemie byl rekordní

Energeticky úsporné stavebnictví drží celý sektor nad vodou. Zájem v době pandemie byl rekordní

Češi chtějí žít komfortně a zároveň šetřit energií. V loňském roce se postavilo o třetinu více novýc… Celý článek
Nová EU pravidla pro stavbu domů a budov (2020)

Nová EU pravidla pro stavbu domů a budov (2020)

Povinnost výstavby budovy s téměř nulovou spotřebou energie zavádí směrnice EU. Spočívá ve snížení p… Celý článek
Seriál Nová zelená úsporám - 8. Dotace na výstavbu rodinného domu

Seriál Nová zelená úsporám - 8. Dotace na výstavbu rodinného domu

Pokud stavíte nový dům s nízkou energetickou náročností, můžete si zažádat o dotaci z programu Nová … Celý článek
Seriál Nová zelená úsporám - 7. Tip na levnější energie

Seriál Nová zelená úsporám - 7. Tip na levnější energie

Potřebujete ušetřit za energie a plánujete rekonstrukci? Z programu Nová zelená úsporám můžete ušetř… Celý článek
Seriál Nová zelená úsporám - 6. Jak na úspory energií u starších domů?

Seriál Nová zelená úsporám - 6. Jak na úspory energií u starších domů?

Zdá se vám, že platíte příliš mnoho za energie? Zvažte rekonstrukci. Na samotnou realizaci můžete če… Celý článek
Seriál Nová zelená úsporám - 5. Jak získat dotaci na rekonstrukci staršího domu?

Seriál Nová zelená úsporám - 5. Jak získat dotaci na rekonstrukci staršího domu?

Chystáte se na rekonstrukci staršího domu? Zažádejte si o dotaci, díky které můžete ušetřit podstatn… Celý článek
Seriál IROP - dotace na bytové domy - 4. Zvažujete zateplení bytového domu?

Seriál IROP - dotace na bytové domy - 4. Zvažujete zateplení bytového domu?

Snižte náklady na plánovanou rekonstrukcí pomocí dotace na energetické úspory. Pro usnadnění vyřízen… Celý článek
Seriál IROP - dotace na bytové domy - 3. Proč žádat o dotaci na úspory energii?

Seriál IROP - dotace na bytové domy - 3. Proč žádat o dotaci na úspory energii?

Získejte jednoduše dotace k energetické úspoře pomocí programu IROP. Pomůžeme vám s administrací a j… Celý článek
Seriál IROP - dotace na bytové domy - 2. Úspory vyčíslí energetický specialista

Seriál IROP - dotace na bytové domy - 2. Úspory vyčíslí energetický specialista

Určitě víte, kde ve vašem bytě nejspíše dochází k únikům tepla. Energetický specialista vám nejen sp… Celý článek
Seriál IROP - dotace na bytové domy - 1. Zateplení bytových domů

Seriál IROP - dotace na bytové domy - 1. Zateplení bytových domů

Získat dotaci na rekonstrukci bytového domu může získat každý. Jaké dokumentace pro žádost jsou potř… Celý článek
Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov

Obsahem této kapitoly jsou souhrnné informace k problematice ENB – Energetické náročnosti budov. Poj… Celý článek
1 | 2 | 3
Rubriky článků