hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Energetická náročnost budov

30. 8. 2018

Obsahem této kapitoly jsou souhrnné informace k problematice ENB – Energetické náročnosti budov. Pojetí budovy jako celku a také hodnocení všech subsystémů budovy bude bezesporu klást vyšší požadavky nejen na kvalitní zpracování projektu, provedení, ale i na technickou úroveň instalovaných zařízení. Soubor těchto informací umožní určitou klasifikaci a vzájemné porovnání budov. Pro klienta (investora) potom znamená souhrn důležitých a transparentních informací o objektu.Rozdělení domů podle energetické náročnosti

Snižování energetické náročnosti budov
Úspory energie v budovách jsou s rostoucí cenou energie na vytápění výhodnou a trvalou investicí. Sni- žování energetické náročnosti budov znamená ekonomický přínos. Základem úspor je stavební řešení. Každý dům je třeba individuálně posoudit a nalézt vyvážený soubor navzájem se doplňujících energeticky úsporných úprav.

Je třeba vybrat nejvhodnější systém zateplení pro specifické podmínky konkrétního domu, navrhnout materiály a výrobky pro zateplení, jeho dimenze a detaily včetně návazností. V neposlední řadě je nutné, aby zateplení prováděla odborná firma, průběžně kontrolovaná technickým dozorem stavebníka.

Energeticky úsporné úpravy obvodových plášťů budov jsou základem pro docílení požadované nízké energetické náročnosti budov. Úpravy jsou od ledna 2009 povinně dokladovány průkazem ENB a vyvěšovány pro veřejnost v budovách od ledna 2008. Česká republika se zavázala k podpoře snižování energetické náročnosti budov.

Jedním z hlavních cílů pro období do roku 2020 je začlenění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům je „běžná“ stavba, která vykazuje spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15 až 50 kWh/(m2 .rok). Toho lze dosáhnout kvalitním projektem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot pří- slušné normy. Cirkulace vzduchu může být i řízená a případně využívat rekuperaci tepla.

Pasivní dům má tepelnou ztrátu tak nízkou, že nepotřebuje běžný systém vytápění. Tepelné zisky ze solární energie, lidí a elektrických spotřebičů pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Ročně spotřebuje maximálně 15 kWh/m2 vytápěné plochy. Tento parametr však není jediným ukazatelem této kategorie výstavby. Velmi přísný důraz se klade také na tzv. neprůvzdušnost budovy.
Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale může vést také k eliminaci zdravotních problémů u jeho obyvatel. Zařízení, které pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu. Díky tomu, že stroj přivede vždy přesně tolik vzduchu, kolik potřebujete, se obyvatelé nemusí obávat plísní. Tyto plísně občas trápí obyvatele rekonstruovaných panelových domů.

Nulový dům má spotřebu energie blízkou nule, tzn. 0–5 kWh/m2 obytné plochy za rok. Tepelné zisky domu by se tedy měly rovnat tepelným ztrátám. Takového řešení lze dosáhnout jen při mimořádných podmínkách, proto se v praxi s tímto typem výstavby setkáme jen velmi zřídka.

Instalace solárních panelů

Plusový (aktivní) dům vyrobí více energie, než kolik spotřebuje. Toho lze docílit například u pasivních domů, kde dodatečně vyrábíme vlastní energii z obnovitelných zdrojů. Konstrukce těchto domů se v ničem neliší od pasivních. Dům musí mít dokonalý vzduchotěsný plášť a velmi dobrou tepelnou izolaci. Energeticky nezávislý dům je schopen na pokrytí vlastní potřeby energie využívat vlastní zdroj, nezá- vislý na rozvodné síti. Jedná se zpravidla o objekty nacházející se v oblastech se špatnou dostupností. Nejčastěji jsou to meteorologické stanice.


Zdroj: Centrum energetického poradenství (PRE)
www.energetickyporadce.cz

 

Zajistíme energetické posouzení stavby

Nepropásněte jedinečnou možnost využít státních dotací na zelenou úsporám a ušetřit si tak až desetitísíce korun!
Naše kapacity se rychle plní a stále držíme nízké ceny za energetické posouzení stavby. Oslovte nás přes kontaktní formulář.
Máte dotaz? Zeptejte se, zajistíme vám Energetické posouzení stavby pro přidělení dotací.

Kontaktní formulářVaše osobní údaje (firma, jméno, email, telefon, adresa stavby, projekt) zpracováváme a držíme pouze za účelem vytvoření nabídky na materiál – což je Váš i náš oprávněný zájem.
Další informace se dozvíte v našich Zásadách zpracování údajů.
Rubriky článků