hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Seriál Stavba pasivních domů - 1. díl: Přírodní stavební materiály

13. 3. 2020

Připravili jsme pro Vás seriál článků z knihy Pasivní domy z přírodních materiálů. V článcích se dozvíte mnoho zajímavých informací o jak tradičních přírodních izolacích, tak i o málo známých přírodních metriálů. V článcích nechybí ani podorbný popis typů dřev a syntetických metriálů. 
 
Výběr vhodného stavebního materiálu je důležitý již při tvorbě prvotní koncepce projektu budovy spolu s volbou odpovídajícího konstrukčního systému. Na stavební materiály se klade spousta nároků a jsou posuzovány dle různých kritérií s různou měrou důležitosti. Přírodní stavební materiály jsou příhodným řešením z hlediska environmentálních kritérií: 

  • Jsou to materiály s minimálními hodnotami svázané potřeby energie a svázaných emisí CO2 a SO2, eventuálně materiály s nižší vlastní hmotností, snižující nároky na dopravu. 
  • K jejich výrobě se maximálně využívá obnovitelných zdrojů a recyklovaných materiálů. 
  • V konstrukcích umožňují lepší separovatelnost a rozebíratelnost jednotlivých materiálů a jejich plnohodnotnou recyklaci. 

Dalším, stále více zohledňovaným kritériem je, že materiály by měly splňovat požadavky na zdravé bydlení. Ve stavebnictví se používají tisíce druhů chemikálií a většina stavebních materiálů pak vykazuje ekologické závady ve výrobě, složení, použití a likvidaci. Přírodní stavební materiály jsou z těchto hledisek nejvýhodnější a nejzdravější. Jsou to materiály ověřené staletími. Současně bychom měli volit materiály z lokálních zdrojů, které minimálně zatěžují životní prostředí dopravou. Podmínkou je, aby materiály před stavebním použitím neprošly žádným umělým přetvářecím procesem, například varem, vypálením nebo chemickou reakcí.


Přírodní izolace

Nezměněnou přírodní energii si podle tohoto konceptu nejvíce zachovávají kámen, nepálené cihly a jíly, dřevo a rostlinné materiály. Některé z těchto materiálů bývají označovány jako „alternativní" a jsou využívány při experimentální či svépomocné výstavbě, zatímco řada dalších je již nyní zpracovávána průmyslově, ve formě výrobků s přesně definovanými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi. Zvláštní vlastnosti tzv. „živých izolací“ (všechny organické, přírodní) je, že do buněčné struktury dokážou vázat vlhkost a zpětně ji uvolňovat.

Dřevo je přírodní obnovitelný surovinový zdroj s širokým využitím a bohatou historickou tradicí v našich podmínkách. Výrobky ze dřeva a na jeho bázi mají nižší hmotnost, což usnadňuje dopravu a manipulaci, dobré tepelnětechnické vlastnosti, snadno se zpracovávají a dají se zcela recyklovat. Mezi často citované nevýhody patří stejně jako u většiny ostatních přírodních materiálů hořlavost, degradace vlhkem a povětrnosti či působením škůdců, ale ty lze snadno eliminovat správným konstrukčním řešením.

Množství potřebných svázaných emisí k výrobě různých materiálů

Samotný růst stromů, který spotřebovává CO2, je pak příčinou toho, že v některých tabulkách je uváděno dřevo a výrobky ze dřeva jako materiál se záporným znaménkem svázaného množství energie. (Svázaná potřeba energie, embodied energy, je energie nutná k výrobě materiálu. Šedá energie je energií, která je potřebná pro výrobu materiálu, na výstavbu objektu, pro transport na místo stavby a také energie potřebná k zajištění samotného průběhu výstavby. O její přesný výpočet se pokouší metoda LCA - Life Cycle Assessment - posouzení životního cyklu produktů.)

 

https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: Pasivní domy z přírodních materiálů
Autor: Mojmír Hudec


Rubriky článků