hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy

Seriál Stavba pasivních domů - 8. díl: Syntetické izolační materiály + přehledná tabulka

20. 10. 2020

Bez některých syntetických materiálů se dnes neobejdeme ani v přírodním domě, proto považujeme za vhodné stručně zmínit přehled těch nejčastěji používaných materiálů. Mezi hlavní přednosti syntetických materiálů patří odolnost proti ohni a vodě. U některých jsou to bezkonkurenční tepelněizolační vlastnosti, a jsou proto vhodné například na pferušen í tepelných mostů a podobné. 


Vakuová izolace

Tento nový materiál má desetinásobné lepší izolační vlastnosti než běžné izolace. Má vynikající součinitel tepelné vodivosti A= 0,004-0,008 W/(mK). Vyrábí se ve formě desek s povrchem z metalizované výztužné fólie, ve kterých je izolační hmota z pyrogenní kyseliny křemičité. Pro vysokou cenu se tyto izolace používají jen okrajově. Jsou výhodné u některých náročných detailů, například izolování roletových boxů nad okny a podobně, nebo všude tam, kde je nutno použít z prostorových důvodů jen velmi tenkou izolaci. Musíse vyrábět na míru a při proražení ztrácí své mimořádné izolační vlastnosti.


Transparentní izolaceJe zvláštním druhem izolace. Používá se ve skladbě Trombeho stěny založené na principu, kdy slunce nahřívá akumulační zeď za transparentní stěnou a zeď pak postupně vyzařuje akumulované teplo sáláním do vnitřního prostoru domu. Transparentní izolace zabraňuje zpětnému vyzařování tepla ze zdi do venkovního prostoru, které je největší v zimním období bez slunečního svitu. Jako izolační materiál pro transparentní izolaci se používají desky tvořené z velmi tenkých průhledných trubiček orientovaných kolmo k desce. Existuje několik typů těchto izolací: kolmé k absorbéru, paralelní s absorbérem, homogenní a komůrkové. V letním období se čas to na stíní vnitřní žaluzií mezi krycím sklem a transparentní izolací. Vzhledem ke složitosti konstrukce a tím i její ceně se tyto izolace příliš nepoužívají.


Polystyren

Je nejrozšířenější a jednou z nejvějších izolací. Výchozí surovinou je ropa. Vyrábí se vypěňováním do forem, kdy se polystyrenové kuličky zahřívají pomocí vodní páry. Napěněním kuliček pomocí rozpínacího činidla se ve formě spečou při 100 °C, energetická náročnost při jeho výrobě je tedy značná. Následně se bloky rozřezávají na desky.

Vyrábí se jako expandovaný pěnový polystyren a extrudovaný pěnový polystyren. Expandovaný polystyren se označuje EPS a číslem udávající pevnost v tlaku. Obvyklé pevnosti jsou 50, 70, 100, 150, 200 a 250 kPa. Materiál má součinitel tepelné vodivosti A = 0,036 W/(mK) a snáší dlouhodobě teplotu do 80 °C. Nelze ho dlouhodobě vystavit vlhku. Vyrábí se i ve variantě s příměsí uhlíku pod obchodním názvem Neopor, který má šedou barvu a jeho součinitel tepelné vodivosti je A= 0,032 W/(mK). Polystyren je nutno chránit před UV zářením. Extrudovaný polystyren se označuje XPS. Má uzavřenou strukturu pórů a tím omezenou nasákavost a současně zvýšenou pevnost. Může být trvale vystaven vlhku, proto se používá na izolaci základů a zdiva suterénu. Obvykle se setkáváme s názvem soklový polystyren nebo perimetr.

Compacfoam je značně tvrdá termoplastická pěna na bázi polymeru polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti A= 0,04 W/(mK). Ja vhodný na přerušení tepelných mostů, kde potřebujeme vysokou únosnost.


Minerální vlna

Vyrábí se z křemičitanové nebo čedičové taveniny. Vlákna se pojí syntetickou pryskyřcí. Izolace odolává vysokým teplotám a je výborně paropropustná. Vyrábí se ve formě měkkých rohoží nebo ve formě desek o různé tuhosti pro různé způsoby použití. Materiál má součinitel tepelné vodivosti A = 0,039 W!(mK). V domě z pfírodních materiálů může mít odůvodněné použití z důvodu nehořlavosti, nezapomínejme však, že energetická náročnost její výroby je poměrně velká. 

Tlak na ekologickou nezávadnost donutil výrobce, aby přišli na trh s minerální vlnou, která bude mít menší množství škodlivých látek a její výroba bude méně energeticky náročná. Tzv. typ Ecose se údajně vyrábí s použitím pojiva na organickém základě, jenž neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty ani umělá barviva či bělidla.


Polyuretan PUR 


Výchozí surovinou je ropa. Používá se ve formě tvrdé pěny. Má vynikající součinitel tepelné vodivosti ,1 = 0,025 W/(m·K). Obvykle se používá ve formě desek. Je ho nutno chránit před UV zářením. Časté je použití v kombinaci s plechem jako obkladové stěnové panely nebo střešní panely. Dále se používá na stavbách ve formě montážní pěny při osazování oken a dveří.


Přehledná tabulka vlastností materiálů

Na závěr vkládáme tabulku s vlastnostmi vybraných materiálů. Uváděné hodnoty vychází z aktualizované české databáze Envimat. Jedná se o první český interaktivní katalog stavebních materiálů a konstrukcí sloužící k posuzování a porovnávání jejich dopadů na život· ní prostředí. Funguje za stálé spolupráce vy· sokých škol a ústavů ( ČVUT v Praze, VŠCHT a VÚPS)


Materiál Tepelná vodivost
λ [W/m.K]
Svázané energie
PEI [MJ/kg]
Objemová hodnota
ρ [kg/m3]
Primární energie
na výrobu
[kWh/m3]
Izolace
Sláma 0,300 15,000 100 50,00
Dřevitá vlna 0,500 25,000 100 50,00
Celulóza 0,040 7,144 50 99,22
Ovčí vlna 0,040 14,700 30 122,50 
Minerální vlna 0,036 18,902 32 168,02
Korek 0,045 7,100 120 236,67
Konopí 0,041 31,100 30 259,17
Perlit 0,040 16,266 60 271,10
Len 0,040 38,000 30 316,67
Keramzit 0,076 5,007 260 361,59
Skelná vata 0,040 45,534 40 505,94
Polyuretan 0,035 99,265 20 551,47
Polystyren XPS 0,034 96,515 25 670,24
Polystyren EPS 0,035 105,073 30 875,61
Pěnové sklo 0,040 35,061 110 1 071,31
Deskové materiály
Dřevovláknitá deska 0,038 5,095 300 424,62
Sádrokartonová deska 0,360 5,745 1 000 1 595,70
OSB 0,130 12,506 650 2 257,97
Konstrukční materiály
Beton - základové patky a pasy 1,360 0,484 2 385 320,50
Dřevěné řezivo tvrdé 0,220 1,959 600 326,50
Dřevěné řezivo měkké 0,180 3,353 400 372,56
Beton prostý 1,360 0,575 2 380 380,09
Cihla lehčená pálená 0,470 2,573 600 428,83
Betonová tvarovka 0,758 0,757 2 380 500,46
Cihla vápenopísková 0,500 1,279 1 530 543,58
Jiné
Hlína těžená 0,700 0,044 2 000 24,44
Písek 0,950 0,054 1 750 26,25
Vápno hašené ? 4,192 1 530 543,58
Omítky
Omítka hliněná 0,570 0,482 1 815 143,01
Omítka vápenocementová 0,990 1 460 2 000 811,11


Rubriky článků