hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy

Seriál Stavba pasivních domů - 3. díl: Dřevní desky

15. 5. 2020

OSB (Oriented Strand Board)

Tento deskový materiál se u nás často používá zejména na opláštění stěn dřevostaveb a záklopy stropů a střech. Jedná se o desky zpravidla v rozměru 625(675) x 2 500 mm nebo 1 250 x 2 500 mm. Rozměry 625(675) x 2 500 mm bývají obvykle opatřeny perem a drážkou po celém obvodu pro minimalizaci spár při montáži a těsnější spojení desek. Tloušťky bývají obvykle od 12 do 25 mm. Ze dřeva je vyrobena speciální lístková tříska, která je orientována v podélném směru desky. Touto orientací získává výsledná deska pevnost v ohybu v podélném směru 2x větší než ve směru příčném a přibližně 2—2,5x vyšší únosnost než masivní dřevo stejných dimenzi. OSB desky se rozdělují podle použitého lepidla do čtyř skupin:

 

 

  • OSB 1 desky pro všeobecné účely a pro použití v interiéru v suchém prostředí
  • OSB 2 desky pro nosné účely pro použití v suchém prostředí
  • OSB 3 desky pro nosné účely pro použití ve vlhkém prostředí
  • OSB 4 desky zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

U OSB desek je použito jen minimum lepidla, obsah formaldehydu v kvalitní OSB desce je tak nízký, že se rovná hodnotě množství v rostlém dřevě. Při použití OSB jako vzduchotěsné obálky budovy je důležité zvolit kvalitní desku, která bude mít nízkou propustnost vzduchu v ploše, a bude tak mít vysoký faktor difúzní propustnosti μ (alespoň μ = 120-150).DHF (Diffusionsoffene Holz-Faserplatte)

Surovinou pro výrobu této dřevovláknité desky střední hustoty jsou dřevní vlákna, která jsou pomocí syntetických lepidel pojená a lisována do deskového materiálu. Díky příměsi parafínu získává tento materiál také jistou odolnost proti vlhkosti, ovšem při zachování difúzní propustnosti neboli vodu nepropustí, ale vodní pára může přes desku proudit. Tento materiál nachází využití v difúzně otevřených konstrukcích pro vnější opláštění nosné dřevěné části.

DTD (dřevotřísková deska)

Tento materiál je známý zejména z výroby nábytku. Základem je dřevěná tříska vyrobená z dřevní suroviny nevhodné pro jiné zpracování díky vadám růstu či malému průměru a dřevní odpad jako piliny, hobliny, recyklované dřevo apod. Tuto nesourodou směs pojí velké množství lepidla. Fenolformaldehydová lepidla, která uvolňují velké množství formaldehydu i v době zabudování do konstrukce, jsou pro obytné budovy nevhodná. V současnosti jsou tyto desky lepeny sice kvalitnějšími, ale zato dražšími melaminoformaldehydovými lepidly či mícháním více typů lepidel dohromady. Používají se na záklopy střešních či stropních konstrukcí čili všude tam, kde budou dobře odvětrávány exteriérovým vzduchem. Jednoznačnou výhodou těchto desek je nízká pořizovací cena a zpracování odpadových materiálů z dřevařského průmyslu na konstrukční materiál.

DVD (dřevovláknitá deska) středně tvrdá

Tyto desky dosahují objemové hmotnosti 200-250 kg/m3 při zachování nízkého faktoru difuzní propustnosti. Používají se na vnější opláštění stěn a střech, kdy potřebujeme dodatečnou tepelnou izolaci. Na tyto desky je možné přímo aplikovat fasádní stěrkové omítky vyztužené perlinkou. Výhodou desek je lepší fázový posun teplotního pole, tj. doba, za kterou teplo od silného letního slunce projde z fasády stěnou do interiéru a dojde k tzv. přehřátí domu. Tyto desky svou hmotou zabrání prostupu tepla do lehké konstrukce dřevostavby. Prodávají se pod obchodními názvy Hofatex a Steico.

Vrstvené kompozitní dřevo LVL, např. Ultralam

Jedná se o vrstvený materiál, podobný překližce. Jednotlivé vrstvy jsou však ze silnější dýhy a jsou lepeny kvalitním melaminovými lepidly. Tento materiál se používá jako základový roznášecí práh dřevostavby či jako překlady větších okenních otvorů nebo jako průvlaky. Ultralamem se zpravidla nahrazuje ocel, která je co do energetické náročnosti na výrobu značně nevýhodná. Navíc dřevní hmota není vodič tepla jako ocel, a tak přispívá k eliminaci tepelných mostů.

Vrstvené kompozitní dřevo PSL, např. Parallam

Obdobně jako Ultralam je i Parallam konstrukčním materiálem, avšak trochu jiného složení. Na výrobu se nejčastěji používá borové dřevo. Z dýh se vyrábějí přířezy, jejichž listy se po vysušení rozstříhají na pásky silné 3 mm, široké 13 mm a dlouhé až 2,4 m. Proužky se uspořádávají tak, aby vlákna probíhala paralelně. Poté se na ně nanáší vodovzdorné lepidlo. Parallam PSL je rozměrově stálý. Opracovává se běžnými nástroji a spojuje se tradičními způsoby a prostředky. Dodává se v široké škále rozměrů a délek. V porovnání s klasickým dřevem nemá přírodní vady a vykazuje vyšší pevnost v tlaku i tahu. Z hlediska poměru zatížení k hmotnosti je dokonce kvalitnější než ocel. Má větší stejnorodost a zatížitelnost než ostatní podobné lepené materiály. Z Parallamu PSL je možné vyrobit trámy, vaznice, sloupy, nosníky a překlady. Snese vysoká zatížení i na velká rozpětí.

Cementotřískové desky (CTD)

Vyrábějí se lisováním dřevních částic (dřevní vlna nebo třísky) pojených hydraulickými cementy s přísadami. Rozlišují se tři typy cementotřískových desek (podle tvaru a hustoty dřevních částic a hustoty výrobků):

lehké stavební desky z dřevní vlny
cementotřískové desky střední hustoty z hrubých třísek
cementotřískové desky vysoké hustoty z jemných třísek
Povrch desek může být hladký s typickou šedou cementovou barvou či lisovaný se vzorem a poté tónovaný do barev. Dají se také povrchově upravovat práškem či lepením dekoračního papíru, laminátu i kovové fólie. Ve stavbách nachází uplatní všude tam, kde potřebujeme vodovzdorný materiál. Používa se rovněž jako podkladní vrstva do podlah, která nahrazuje mokré betonové procesy; na tyto desky lze na štěrku rovnou lepit dlažbu i obklady. Pro podlahové dílce bývají tyto desky opatřeny čtyřstrannou pero-drážkou, aby nedocházelo k prorýsování spojů či praskání. U nás se prodávají pod názvem Cetrisa Cembonit. 

Desky z dřevité vlny a cementu

Vyrábějí se lisováním dřevité vlny mineralizované roztokem chloridu vápenatého s cementem. Obvykle se tyto desky používají na vnitřní nenosné příčky, tepelné izolace s použitím omítek ve spojení s polystyrenem. U nás se vyrábějí pod názvem Heraklit.

Desky z dřevěných štěpek a cementu

Vyrábějí se lisováním dřevité štěpky, cementu a vodního skla. Používají se na ztracené systémové bednění, z něhož je možno postavit celou stavbu. U nás se prodávají pod názvem Velox.

Sádrovláknité desky (SVD)

Základním materiálem pro výrobu těchto desek je sádra, do níž jsou přimíchána vlákna z rozvlákněného vlákna recyklovaného papíru. Desky patří do třídy hořlavosti A2 (nehořlavé) a mohou být použity v hořlavých skladbách DPl. Sádrovláknité desky mají nízký difuzní odpor. Oproti sádrokartonovým deskám mohou být použity jako staticky nosné pro pláš í konstrukcí dřevostaveb. Obvyklé jejich využití je v interiéru na opláštění obvodových stěn a příček, protože mají vyšší únosnost, lepší akustiku a jsou tvrdší než sádrokarton. U nás se prodávají pod názvy Fermacel, Rigidur, Knauf Vidiwall.

Sádrokartonové desky (SKD)

Základním materiálem pro výrobu těchto desek je sádra, která je oboustranně opláštěna vrstvou kartonu. Jsou často používány, zejména na vnitřní opláštění dřevostaveb.


 
https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: Pasivní domy z přírodních materiálů
Autor: Mojmír Hudec


Rubriky článků