hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy

Seriál Stavba pasivních domů - 2. díl: Typy dřeva

15. 4. 2020

Dřevo použité na stavbu domu můžeme rozdělit do následujících skupin:
 
  • dřevo masivní
  • dřevo aglomerované
  • dřevo dezintegrované

Masivní dřevo

Masivní dřevo je materiál, který přímo vznikne opracováním dřeva z rostlého stromu do žádaného tvaru se zachováním jeho anizotropního chování. To znamená, že se dřevo chová jinak podél vláken (radiální řez), jinak napříč vláken (příčný řez) a jinak podél vláken mimo střed stromu (tangenciální neboli fládrový řez). Vhodným opracováním a orientací dřeva můžeme toto nesourodé chování dřeva potlačit. Uplatnění masivního dřeva je díky své kresbě, nízké hmotnosti a jednoduchosti opracování vhodné také v interiérové části domu. Využití nachází pro obklady. nábytek, podlahy, schodiště, pergoly apod. Zvláštním případem použití dřeva ve stavebnictví jsou roubené stavby, kdy využíváme celé kmeny jako prvek stěny. Dřevovláknitá izolace STEICO flexDřevovláknitá izolace STEICO FLEX

 

Dřevo aglomerované

Tato skupina materiálů je vyrobena nejprve rozdělením dřeva na menší části (štěpka, tříska, vlákno atd.) a poté opětovným spojením pomocí teploty, tlaku či lepidel do přesného deskového materiálu. Takovýto materiál vykazuje menší vlhkostní roztažnost a je zde možnost eliminovat i anizotropnost dřeva tak, že se bude chovat buď homogenně (ve všech směrech stejně), nebo anizotropně, ale pouze ve dvou směrech. Výhodou těchto materiálů je znásobení kladných vlastností, jako je pevnost v ohybu, tlaku či v tahu, odolnost proti vodě či požáru, a potlačení vlastností nežádoucích, například snížení roztažnosti v závislosti na vlhkosti či teplotě apod.

 

Dřevo dezintegrované

Jedná se o materiály, jejichž základem je dřevní surovina rozdělená na malé části. Používají se zpravidla jako výplňové tepelné izolace. Mohou být ve formě rohoží, jako například měkké dřevovláknité desky, či sypkých izolací, jako je foukané dřevní vlákno či foukaná recyklovaná celulóza. Velkou výhodou je možnost využití odpadového dřevního materiálu při výrobě.

 

https://img.grada.cz/_t_/media/sprinx.bookimages/731148_250_0_fit.jpg Zdroj: Pasivní domy z přírodních materiálů
Autor: Mojmír Hudec


Rubriky článků