hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fasádní minerální vata

Jedná se u nás vedle pěnového polystyrénu o nejrozšířenější tepelněizolační materiál. Desky fasádní minerální vaty se vyrábí z různých hornin tavením na velmi slabá vlákna a dalším lisováním do příslušných výrobků. Jako prvotní surovina se obvykle používá čedič (kamenná vata), a další příměsi. Předností těchto materiálů je nízký difuzní odpor, dále lehká tvarovatelnost, odolnost proti vysokým teplotám a dobrá zvuková pohltivost. Existuje široký sortiment výrobků z těchto materiálů a každý má specifické vlastnosti podle určení, kam se výrobek používá. Je proto nutné přesně vědět, jaké obchodní označení má který výrobek a na co je vhodný. Záměna materiálů může vést ke ztrátě jeho vlastností.

Díky čediči má kamenná vata vysoký bod tání, odolává proto ohni. Neměla by však být dlouhodobě vystavována vlhku. Díky nízkému difuznímu odporu má vysokou paropropustnost, dům může "dýchat", což konkrétně znamená, že se zejména případná zkondenzovaná vlhkost v obvodové zdi může odpařovat ven - nikoli to, že by stěna větrala. V důsledku této vlastnosti se minerální vata často úspěšně používá v difuzně otevřených konstrukcích. Součinitel tepelné vodivosti tohoto materiálu je od 0,035 W/(m.K).

Vhodnost použití fasádní izolace z minerální vaty je mimo jiné dána orientací vláken.

Podélná vlákna s povrchem fasády
- deska je určená pro zateplení standardních fasád. Desky jsou vhodné i na nerovný podklad. Finální úpravu tvoří omítka. Pevnost v tahu 10-15 kPa. Typický výrobek ISOVER TF Profi, Knauf FKD S, aj. Rozměr desky 600 x 1000 mm.

Kolmá vlákna k povrchu fasády - deska vyžaduje velmi rovný podklad a lepí se celoplošně. Tyto desky umožňují zateplit fasády ve tvaru oblouku a je na ně možné kromě aplikace omítky lepit těžší obklady, například keramické. Má o cca 10 % horší tepelněizolační vlastnosti, ale pevnost v tahu 80 kPa. Typický výrobek ISOVER NF 333. Rozměr desek 333 x 1000 mm.
O 80 % méně emisí CO2: Paroc je průkopníkem v elektrickém tavení

O 80 % méně emisí CO2: Paroc je průkopníkem v elektrickém tavení

V dnešní době je při výrobě minerální vlny žhavým tématem elektrické tavení. Díky této technologii l… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků