hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pěnosklo

Pěnové sklo (též pěnosklo) je izolační materiál, který je vyroben z běžných surovin používaných ve sklářské výrobě, nebo z recyklovaného skla, díky čemuž lze pěnosklo zařadit mezi ekologicky čistý materiál. Jako izolační materiál se pěnové sklo dodává buď v deskách nebo jako štěrk. Používá se buď pod základové desky (podloží nesmí být zamokřené) nebo také např. ve formě desek na odizolování paty zdiva (přerušení tepelného mostu).

Pěnové sklo jako izolační materiál má díky uzavřeným skleněným dutinám velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje okolo 0,038 až 0,06 W/m*K v závislosti na typu. Hodnoty jsou tedy srovnatelné s běžnými tepelněizolačními materiály, ale v porovnání s dalšími přidanými vlastnostmi je pěnové sklo na špičce izolačních materiálů.

Pěnové sklo je:

- nehořlavé, vodotěsnosné a parotěsné,

- je velmi obtížně stlačitelné, rozměrové stálé,

- libovolně zpracovatelné běžnou ruční pilou do požadovaných tvarů,

- tvarově stálé podobně jako beton,

- biologicky i chemicky odolné,

- odolné vůdči škůdcům a hnilobě,

- 100% recyklovatelné.

 

Pěnové sklo není:

- schopno přijímat vodu, takže nemění své vlastnosti,

- možné ho ohnout, což ne vždy může představovat výhodu.

 

Výjimečné vlastnosti pěnového skla jsou vyvážené poměrně vysokou cenou. V porovnání s ostatními materiály je jeho cena opravdu vyšší.

Rubriky článků