hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Extrudovaný polystyren XPS

Extrudovaný polystyren nabízí mnoho výhod pro tepelné izolace staveb a to zejména spodních staveb a míst, kde tepelná izolace přichází do styku se zeminou, vlhkostí a vodou. Použití je tedy pod základovou desku, ale i na zateplení svislých základů. Extrudovaný polystyren je vyroben bez použití nadouvadel na bázi fluorovaných a hydrochlorovaných uhlovodíků. Jeho povrch je uzavřený, poměrně celistvý a hladký, což způsobuje, že extrudovaný polystyren je nenasákavý. 

Hlavními přednostmi XPS jsou:

- velmi nízká tepelná vodivost (0,030 až 0,040 W/m*K),

- vysoká pevnost v tlaku, tato vlastnost je velmi důležitou při řešení zateplení spodní stavby, základů, základových pasů, sklepů, bazénů, soklových částí venkovního kontaktního zateplení a míst, kde se očekává větší nápor na povrch domu; běžně mají extrudované polystyreny již v názvu vyznačenu svoji hodnotu pevnosti v tlaku (většinou kPa - kilo Pascal),

- malá nasákavost (nejnižší ze všech polystyrenů),

- vynikající přilnavost k betonu,

- dlouhá životnost,

- odolnost vůči zemině, plísním, hmyzu a hlodavcům, tyto vlastnosti jsou často opomíjené, ač právě při tepelné izolaci základů, soklů, základových desek je třeba vybrat tepelnou izolaci s těmito vlastnostmi, neboť všechny tyto aspekty při tepelné izolaci spodních staveb hrozí a extrudovaný polystyren je připraven těmto aspektům odolávat; vše co je pod úrovní perimetru je většinou vlhké a jistě sami víte, jak dopadne něco, co je delší dobu zakopané pod zemí. Extrudovaný pylystyren svou vlastností „nenasákavost“ je zároveň odolný vůči vlhké zemině, hmyz ho nemůže ohrozit a hlodavci ho nedokážou jen tak lehce narušit, navíc jim nechutná.

Tyto vlastnosti ho předurčují pro použití do těžkých provozních podmínek. Používá se tak i do větších hloubek, než kam lze dát soklový nebo perimetr.

Extrudovaný polystyren je vyráběn nejčastěji ve formátech desky: 1265x615mm a 1250x600mm, roli tam také hraje jestli je deska vyrobena se zámkem (používá se na plochy) nebo s rovnou hranou (sokly). Pro lepší přilnavost stěrky na soklu fasády má někdy extrudovaný polystyren mřížkovaný povrch.

Rubriky článků