hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Aktuality

Seriál: konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy - 1. Díl

28. 3. 2019

Právě začíná seriál z publikace: Konstrukční detaily pro nulové a pasivní domy, který bude pravidelně vycházet v příštích týdnech. Autorem publikace je Juraj Hazucha. Seriál Vám ukáže s pomocí konstrukčních detailů vliv tepelných mostů a pomůže lépe navrhovat a provádět pasivní a nulové domy. V tomto dílu se budeme věnovat detailu obvodové stěny z masivní pórobetonové konstrukce u základu a izolací nad základovou deskou s kontaktním zateplovacím systémem.plná verze obrázku zde.Simulace teplot v konstrukci                      Termovize

Pozn. Reálný průběh teplot v zemině neodpovídá normovému výpočtu pro určení povrchových teplot
Autor detailu: Juraj Hazucha, Josef Bárta / Tepelnětechnické posouzení: Jiří Čech
plná verze obrázku zde.

POPIS ŘEŠENÍ:

Jedná se o klasický systém založení na základových pasech s izolací nad základovou deskou běžně o tloušťce 250-300 mm. Izolaci soklu tvoří nenasákavá tepelná izolace (XPS, EPS perimetr) o tloušťce 240 mm. U pórobetonu není nutné termické oddělení v patě zdiva.


TECHNICKÉ PARAMETRY


plná verze obrázku zde.

POPIS APLIKACE - DŮLEŽITÉ BODY PRO SPRÁVNÉ PROVEDENÍ DETAILU:

  • První řadu tvárnic je nezbytné zevnitř chránit zdviženým odřezem hydroizolace proti vzlínání stojící vody.
  • Rovinatost základů (ztraceného bednění) – je důležitá pro bezespáré provedení tepelné izolace. Izolaci perimetru provést ve dvou vrstvách s přeloženými spárami.
  • Kvalitní napojení soklové izolace a fasádní izolace EPS je pro fungování detailu zásadní. Horní hranu XPS je proto nutné chránit proti ošlapání a znečištění. Spára musí být utěsněna materiálem umožňujícím dilataci a zaručujícím těsnost - např. komprimační páskou v kombinaci s ukončovacím profilem s okapničkou.
  • V žádném případě nepoužívat hliníkový zakládací profil pro ETICS - použít dočasné založení na lať nebo plastový profil.
  • Vzduchotěsnost - omítku dotáhnout až po hydroizolaci na základové desce.Obr. 4                                                               Obr. 5
plná verze obrázku zde.

Obrázek 4
Pozor na nerovinaté provedení horní hrany soklové izolace a ošlapání či znečištění stavebním lepidlem. Je pak problematické těsné napojení na fasádní ETICS (foto: Petr Mareček)

Obrázek 5
Vpravo je vidět bezesparé napojení soklové izolace na ETICS. Už v této fázi mělo být provedeno těsnění spráy pomocí komprimační pásky a provedení soklového profilu s okapnicí. Je nutné pohlídat koordinaci stavby, aby bylo možné správně provést ukončovací profily (Foto: Mojmír Hudec)
Zdroj: Publikace - Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy
Autoři: Juraj Hazucha
Vydavatel: Grada

GradaPro zákazníky
Rubriky článků