hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Soklový polystyren a perimetr

Označení PERIMETR soklový polystyren se používá pro pevné do formy vypěněné polystyrenové desky s vaflovanou nebo čtvercově prolisovanou povrchovou strukturou, která má sníženou nasákavost. 

 

- Součinitel tepelné vodivosti se u těchto desek na zateplení pohybuje kolem 0,034 W/m*K, což představuje velmi kvalitní tepelněizolační vlastnosti.

- Polystyrenové desky určené pro zateplení soklové časti mají plochu opatřenou rastrem pro lepší přídržnost lepícího tmelu.

- Polystyrenové soklové desky se vyrábí nejčastěji v rozměrech 1250 x 600 mm s polodrážkou nebo kolmou hranou. Tyto tepelněizolační desky se používají zejména pro zateplení soklové části nad terénem nebo zateplení spodní části (základů) pod terénem.

Soklový polystyren a perimetr představují levnější variantu než extrudovaný polystyren (XPS). Se svými vlastnostmi je předurčen pro zateplení svislých základů až do hloubky několika metrů. Oproti XPS mají soklové/perimetrické polysryreny zanedbatelně vyšší nasákavost.

Rubriky článků