hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fasádní polystyren

Fasádní polystyren je výborný materiál na zateplení domu a izolaci fasád rodinných domů, panelových domů, ale i průmyslových objektů. Je lehký, levný, dobře se s ním pracuje a lze lepit pur pěnou. Jedná se o pěnový polystyren EPS, který je rozdělen podle pevnosti v tlaku na polystyren EPS 70F a polystyren EPS 100F. Fasádní polystyren EPS 70F je nejpoužívanější fasádní polystyren pro zateplení fasád rodinných domů, bytových, panelových domů a dalších objektů. Izolační fasádní polystyren EPS 100F je díky větší pevnosti v tlaku tvrdší a proto se používá na zateplení fasád domů v místech s vyšším rizikem namáhání (fasády u vchodů škol, panelových domů, a pod.). Fasádní polystyren se vyrábí v deskách o rozměru 500 x 1000 mm, v různých tloušťkách – viz dále v textu. Tepelněizolační fasádní polystyren EPS 70F a EPS 100F je určen i pro kontaktní zateplovací systémy fasád domů.

Používání pěnového polystyrenu po dobu více než 50 let ukazuje, že jeho vlastnosti zůstávají při správném použití nezměněny a že jeho životnost uvnitř stavebních konstrukcí je stejná nebo vyšší než životnost ostatních částí stavby.

Při delším působení ultrafialového záření přirozeného slunečního světla na nechráněné polystyrenové desky povrchová vrstvička zežloutne a degraduje. Z praktických stavebních důvodů se ale nikdy EPS neužívá bez krycích vrstev, takže toto působení je z hlediska konečného použití bezvýznamné, nehledě na to, že uvedený jev nemá vliv na základní fyzikální vlastnosti materiálu jako je např. samozhášivost. Je však třeba mít na zřeteli, že dlouhodobé nevhodné skladování na slunci v letním období může způsobit v důsledku narušení povrchu problémy s přilnavostí lepidel.

Novějším typem EPS je šedý polystyren. Jde o novou generaci EPS, která se od běžného EPS liší šedivým až černým vzhledem (dle výrobce), ale především lepšími tepelněizolačními vlastnostmi. Této skutečnosti bylo dosaženo přídavkem uhlíkových nanočástic do polystyrenu před vypěněním, které způsobují šedé zabarvení. Hlavně ale omezily prostup tepla sáláním, který se děje v řídké tuhé pěně, což vedlo k lepší hodnotě součinitele tepelné vodivosti. Při stejné tloušťce má tedy šedý EPS o 15–20 % lepší tepelněizolační účinek než bílý. Díky jeho skvělým tepelněizolačním vlastnostem je dnes tento izolant používanější než klasický bílý EPS 70F. Snižuje tloušťku zateplené fasády a to je velkou výhodou, zejména u starších domů. Sníží se tak šířka ostění oken a celkově se uspoří na užitném prostoru okolí domu. Na zateplení ostění je šedý polystyren velice vhodný a lze jej použít tam, kde v potřebné tloušťce bílý EPS nevyhovuje.

Chystáte se zateplit fasádu? Chcete zjistit, jaká barva fasády bude slušet vašemu domu nejvíce? Vyzkoušejte Návrháře fasád!
Rubriky článků