hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Příčky

Pokud se rozhodneme pro zvukovou izolaci, můžeme si vybrat, zda přidáme pouze protihlukovou vložku, nebo stěnu rozšíříme o další konstrukci. 

Polyuretanová pěna a z ní vyrobené desky se používají ve velké míře k odhlučnění stěn. Polyuretanové desky jsou v různých tloušťkách a několika typech hustoty. Tím se liší jejich vlastnosti. Můžeme si proto podle potřeby zvolit protihlukovou izolaci do běžného bytu nebo účinnější izolaci pro využití např. v hlučné pracovní dílně nebo nahrávacím studiu. Některé pěny slouží jako těsnící materiál proti průniku vody. 

Sádrokarton je též dobrým izolačním materiálem. Má ještě další přednosti spočívající ve snadné tvarovatelnosti, pevnosti a dlouhé životnosti. Se sádrokartonem se snadno pracuje a rychle instaluje. Jeho deska je vyrobena z papíru a vnitřní jádro je tvořeno hemihydrátem smíšeným s vlákny. Sádrokartonové desky se instalují na nosné rošty z pozinkovaných ocelových profilů. Spáry mezi deskami se zatmelí a břebrousí.

Akustické příčky jsou dalším řešením k odhlučnění místností. Již při její tloušťce 12 cm získáme stejné vlastnosti, jako u dvojité cihlové stěny šíře 30 cm. U vnitřních dělících stěn (příček) nás vždy zajímá dosažená úroveň vzduchové́ neprůzvučnosti.

Ze všech známých uskutečněných měření je dobře patrné, že moderní sádrokartonové příčky opatřené tepelnou izolací dosahují akusticky nejlepších parametrů. Navíc při stejných akustických požadavcích na příčku jsou i úspornější co do tloušťky, a tedy zabírání prostoru v bytě. Samotná sádrokartonová příčka bez výplně z minerální izolace zachytí až o 10 dB méně, což je velmi vysoká hodnota. Proto je vhodné izolaci do konstrukce zakomponovat. Příčka pak funguje jako jeden celek. Sádrokartonové desky fungují na obou stranách příčky jako odrazivé a rezonanční plochy, které brání pronikání velké části hluku do vnitřku konstrukce.

Nicméně část hluku projde dále, a proto je zde na místě užití právě minerální izolace, která díky své struktuře vláken omezuje přenos zvuku z jedné stany na druhou, takže díky své zvukové pohltivosti výrazně přispívá k celkové vzduchové neprůzvučnosti konstrukce.

Důležité je si ale uvědomit, že řešení detailů příčky je to, co může celkovou konstrukci výrazně ovlivnit, a bohužel často negativně. Velký problém a škody způsobují netěsnosti oken a dveří, ale i například volba roštu příčky, kde v místě roštu vzniká akustický most a pokud se použijí dřevěné hranoly místo dnes již běžných C profilů, tak je možno ztratit na celé příčce i 5 dB. Přidáme-li k této hodnotě ještě špatné napojení příčky na okolní konstrukce, montážní chyby apod., může být celková ztráta 10 dB i více. Takové hodnoty nám pak znehodnotí veškerou akustiku. Proto je třeba řešeným detailům věnovat maximální pozornost.

Akustické izolace z kamenné vlny výborně pohlcují zvuky. V konstrukci sádrokartonových příček, podhledů a předstěn výrazně snižují šíření hluku mezi místnostmi. Zajistí tak požadované ticho a umožní klidný odpočinek. U sádrokartonových příček doporučujeme vyplnit kamennou vlnou celý prostor příčky. Při použití izolací s vyšší objemovou hmotností nedojde k sesunutí izolační výplně, které může nastat při použití velice lehkých a měkkých izolací.

Akustická předsazená stěna je další možností, jak zlepšit akustické vlastnosti stávající stěny. Toto řešení můžeme použít např. při odhlučnění stěn sousedících s jinými byty, společných stěn v řadové zástavbě nebo dvojdomku.

Akustická předstěna je dodatečná volně stojící předsazená konstrukce před stávající stěnou, kterou chceme odhlučnit. Předstěna je řešena nezávisle na stávající

stěně. Vyplněním mezery mezi stěnou a předstěnou kvalitní izolací s vyšší objemovou hmotností lze snížit přenos hluku z vedlejších místností.

Doporučujeme použít izolace z nehořlavé kamenné vlny s výbornými tepelnými a akustickými parametry. Opláštění akustické předstěny je řešeno z jedné strany. Proto je vhodné je provést pomocí zdvojeného sádrokartonového obkladu, což zvýší vzduchovou neprůzvučnost stěny. Velice důležité je pružné napojení na okolní konstrukce – strop, stěny a podlahu.

Tři nejčastější mýty o sádrokartonových příčkách. Pojďme je společně vyvrátit!

Tři nejčastější mýty o sádrokartonových příčkách. Pojďme je společně vyvrátit!

V posledních letech se akustika lehkých příček stala tématem intenzivního zkoumání a diskuse. V této… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků