hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování podlah

Tepelná izolace na podlaze

19. 12. 2016

Nové technologie tepelně izolačních materiálů vyrobených na bázi tvrzených pěnových plastů PIR (polyisokyanurátu, neobsahující freon) jsou nejlepším a nejlehčím tepelným izolantem s vysokou pevností v tlaku se zachováním izolačních vlastností po celou dobu užívání stavby. Homogenní tuhé desky nepodléhají smršťování a deformacím vlivem vlhka a tepla. Celková výška podlahy je obvykle požadována co nejmenší. Tento požadavek vyžaduje aplikaci tepelných izolací s vysokým tepelným odporem při malé tloušťce izolace. Stejných tepelných ztrát dosáhneme použitím izolace z tuhých desek PIR při téměř dvakrát menší tloušťce, než je tloušťka tradičních izolačních materiálů. Pevnost v tlaku je téměř desetkrát větší než u minerálních izolací. Uzavřená struktura izolačních desek zaručuje minimální nasákavost.

 
Veškeré výrobky vyrobené společností Puren jsou bez obsahu freonu (FCKW a HFCKW), zdravotně nezávadné, při požáru nedoutnají, netaví se a neodkapávají.

Návrhem tepelné izolace se zabývá ČSN 73 0540 a EN ISO 6946. Druh a volba tepelného izolantu ovlivňuje tloušťku tepelné izolace. Rovinnost povrchu provádíme dle ČSN 4505 s tolerancí ± 2mm/2 metrové lati, akustika podlah dle ČSN 73 0532.


Pro stavební konstrukce, u které by vodní pára uvnitř konstrukce Mc mohla ohrozit její funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry: Mc=0[kg(m2.a-1)] Pro stavební konstrukci, u které kondenzace páry uvnitř skladby neohrozí její funkci se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc v [kg(m2.a-1)] tak, aby splňovalo podmínku Mc ≤  Mc,N. V roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce podle 6.1.2 nesmí zbýt žádné množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. pro podlahy je nižší z hodnot: Mc,N =  0,50 [kg(m2.a-1)] nebo 5% plošné hmotnosti materiálu.ZATÍŽENÍ PODLAHY


Přípustní hodnota zatížení podlahy na tepelné izolaci je do 2% stlačitelnosti tepelné izolace přepočítané z deklarované hodnoty stlačitelnosti výrobcem izolace σ10.
*zatížení při 10% stlačení = 150kN/m2
*zatížení při 2% stlačení = 30kN/m2

Puren MV / MV-FB - deska opatřena oboustranně difúzně otevřeným flísem, se spojem tupým nebo ozubem
Puren FD-L / FAL - deska opatřena oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05mm, se spojem tupým nebo ozubem

Izolační panel FD-L/FAL v našem Katalogu tepelných izolací najdete ZDE

Izolační panel MV / MV-FB v našem Katalogu tepelných izolací najdete ZDE

 Autor a zdroj textu: Puren GmbH, PUREN
logo společnosti PURENRubriky článků