hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování plochých střech a teras 2. část

Na ploché střechy obytných domů se obvykle používá jeden ze dvou způsobů zateplení. Prvním je použití minerální vaty jako teplené izolace v kombinaci s povlakovou fólií. Mírně levnějším způsobem je použití pěnového polystyrénu jako tepelné izolace, pak se jako hydroizolace obvykle používá asfaltový modifikovaný pas.

ilustrační foto

Povlaková fólie se obvykle kotví hmoždinkami, asfaltové pasy pak přilepením. Vedle tohoto kotvení je také možné přitížit hydroizolaci, například říčním praným štěrkem (kačírkem).

Vedle těchto dvou základních způsobů zateplení plochých střech v obytném sektoru jsou i další možnosti, například kombinace jiné tepelné izolace, vybudování pochozí či zatravněné ploché střechy nebo použití obrácené skladby ploché střechy (kdy se tepelná izolace pokládá až nad hydroizolaci). Výjimečně se používá stříkaný pěnový polyuretan, který je spíše obvyklý v průmyslovém sektoru, v němž se využije velmi nízké plošné hmotnosti nové krytiny. Jeho výhodou je nízký difuzní odpor, velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Pokud je však požadavek na tepelnou izolaci dimenzovanou na v dnešní době obvyklé tepelně izolační vlastnosti, je nutné používat větší tloušťky polyuretanu, což vede k vyšším cenám přesahující velmi kvalitní ploché střechy s použitím povlakových fólií. Z těchto důvodů je vhodné stříkaný pěnový polyuretan používat tam, kde existují limity pro hmotnost dalších vrstev střešního pláště, nebo tam, kde postačuje menší tepelná izolace.

Zmíněné zatravnění ploché střechy je náročné na únosnost stropní konstrukce. Skladba střešního pláště má mimo tepelné izolace a hydroizolace navíc drenážní vrstvu, ochranu proti prorůstání kořínků a vegetační vrstvu. N a střechu pak podle tloušťky vrstvy humusu můžeme sázet různé typy rostlin. Zazeleněná střecha má mnoho výhod, mezi něž patří nižší zátěž životního prostředí, ale i zisk velmi kvalitní plochy pro rekreaci. Pokud je plochá zazeleněná střecha výš, než je okolní zástavba, tak lze dokonce získat plochu k rekreaci, která není vystavená pohledům jiných osob.


Obr.2U plochých střech, stejně jako u jiných konstrukcí, na nichž výrazně závisí kvalita celé stavby, musí být všechny detaily správně dořešeny. Na obr. 2 je znázorněna jedna z možností ukončení zateplení střešního pláště u okapu ploché střechy.

A ještě jedna poznámka na závěr: Pokud mají ploché střechy vnitřní odpad, je vhodné na nich udělat chrlič, který slouží jako přepad pro případ přívalových dešťů, ucpání svodů apod.

Terasy

Při zateplování teras je častou chybou podcenění konstrukčních zásad, které jsou odlišné od plochých střech. Klasicky špatně provedená terasa má stejnou skladbu jako plochá střecha, u níž je na hydroizolaci proveden cementový potěr s dlažbou. Tento postup je zásadně chybný, neboť přináší dva problémy. Prvním je, že betonová deska se vlivem změn teplot pohybuje, čímž dochází k tahovému namáhání hydroizolace. Druhým důvodem je, že voda, která pronikne do betonu, se může změnit vlivem slunečního záření na vodní páru a namáhá dlažbu na odtržení. Obdobný problém může nastat i při zmrznutí této vody. Zateplení terasy stejným způsobem, jaký se používá u plochých střech, lze akceptovat pouze tehdy, pokud je dlažba pokládaná nasucho na distanční podložky nebo jinak oddělená a umožňující dilatační pohyby. Dříve se používal násyp z písku, dnes je možné použít různé speciální dilatační vrstvy. Ty bývají vyvinuty a nabízeny jako součást systému pro terasy.

Jeden příklad řešení dlažby na terase je uveden na obr. 3.


Obr.3


U teras je nutné vyhnout se všem problémům, které by mohly vznikat rozdílným pohybem jednotlivých konstrukcí. Betonová vrstva provedená na hydroizolaci s největší pravděpodobností vlivem teplotní roztažnosti praskne. Její pohyby vedou k namáhání hydroizolace tahem a obvykle k jejímu následnému porušení. Je však nutné myslet i na to, zda nemůže dojít k pohybu té části objektu, na níž je terasa umístěna, a té, ze které se na terasu vchází, zda nemůže dojít k usmyknutí hydroizolace v tomto místě.

Stejně jako na ploché střeše je i u teras nutné myslet i na to, že může dojít k ucpání odpadů. Vzhledem k tomu, že terasy bývají plošně výrazně menší než ploché střechy, obvykle nehrozí jejich přetížení vodou a následnému zřícení. Častějším problémem při nedostatečném odtoku vody bývá zatečení vody vstupními dveřmi do objektu. Proto i zde je na místě doporučit osazení chrliče vody jako nouzového přepadu.


Zateplování plochých střech a teras 1. část


Článek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ

O 80 % méně emisí CO2: Paroc je průkopníkem v elektrickém tavení

O 80 % méně emisí CO2: Paroc je průkopníkem v elektrickém tavení

V dnešní době je při výrobě minerální vlny žhavým tématem elektrické tavení. Díky této technologii l… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků