hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň

Akustika staveb IV. - Vzduchové neprůzvučnosti pro různé typy konstrukcí

26. 4. 2022

Tento díl seriálu Akustika v dřevostavbách Vás provede postupem návrhu konstrukce a objasní, jak je to se zvukovou neprůzvučností u různých typů konstrukcí. Najdete zde tabulky, podle kterých zjistíte normové požadavky na váženou stavební neprůzvučnost u jednotlivých staveb.

 


Hluková mapa

Před vlastním návrhem konstrukcí stavby je nutné znát hladinu hluku se kterou musíme v konkrétní lokalitě počítat. Pro návrh obvodových konstrukcí nám může pomoci hluková mapa pro řešenou lokalitu. Na základě této mapy můžeme zjistit hladinu hluku v okolí budoucí stavby.

Aktuální hlukovou mapu pro celou ČR si můžete prohlédnout zde: https://geoportal.mzcr.cz/SHM2017/
Hluková mapa
Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007

Bohužel ne vždy je taková mapa k dispozici a v tom případě je třeba jiným způsobem zjistit hladinu hluku v dané lokalitě či si ji nechat přímo změřit.


Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov

Na základě stanovené hladiny hluku (ekvivalentní hladiny akustického tlaku) lze dle typu stavby zjistit normový požadavek na její váženou stavební neprůzvučnost RWw a to dle tabulky uvedené v normě ČSN 73 0532 a graficky upravené tabulky zobrazené na obr. níže.

Tabulka požadavků na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov dle ČSN 73 0532, upravené převzato z podkladů firmy Wienerberger.
tab.1 - Tabulka požadavků na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov dle ČSN 73 0532, upravené převzato z podkladů firmy Wienerberger.Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách

Jakmile známe požadavek na obvodový plášť můžeme řešit i vnitřní části stavby. Opět lze využít další normový požadavek dle typu konstrukce na základě tabulky uvedené v normě ČSN 73 0532 zobrazené na obr. níže.

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách dle ČSN 73 0532, upravené převzato z podkladů firmy Wienerberger.
tab.2 - Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách dle ČSN 73 0532, upravené převzato z podkladů firmy Wienerberger. Hodnoty platné od ledna 2021

Od ledna 2021 došlo u několika druhů konstrukcí ke změnám hodnot (tab.2.). Zde si můžete prohlédnout starší tabulku s hodnotami do ledna 2021. Zjištění vzduchové neprůzvučnosti

Vzduchovou neprůzvučnost obvodové či vnitřní konstrukce lze vypočítat dle postupu uvedeném v normě ČSN 73 0532. Tento postup je vhodný u konstrukcí složených z jednoho typu materiálu, bohužel u konstrukcí složených z několika vrstev často nemusí být v souladu s reálnou konstrukcí.

Další variantou je využití již změřených hodnot konkrétních konstrukcí v laboratořích dle dostupných podkladů od jednotlivých výrobců materiálů na konstrukci použitých. Nevýhodou tohoto postupu je jeho omezení jen na konkrétní případy změřených konstrukcí.

Ostatní typy konstrukcí se tedy většinou řeší kombinací postupů výše uvedených.

 
Akustika v dřevostavbách Zdroj: Akustika v dřevostavbách
Autoři: Dipl. Ing. Jaroslav Benák a Ing. Karel Sedláček, Ph.D.


Rubriky článků