hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Projekt pasivního domu

a) Jak a s kým začít

Kvalitní pasivní dům je dílem všech zúčastněných na celém procesu. Tedy investora, architekta (projektanta), realizační firmy a technického dozoru. Jedním z prvních a nejvíce důležitých momentů je prvotní kontakt investora a projektanta. Cíl postavit pasivní dům by měl být ideálně znám již před koupí pozemku. Právě to je totiž doba, kdy je nejvhodnější oslovit architekta nebo projekční firmu a na výběru pozemku se poradit a podchytit vše od samého začátku.
Samotný výběr projekční kanceláře je zcela zásadní. Je vhodné vybírat takovou, která má zkušenosti s návrhem a výstavbou budov v pasivním standardu. Jistým vodítkem, měřítkem kvality a erudovanosti může být členství takové firmy či osoby ve sdružení Centrum pasivního domu.


b) Návrh domu

Úkolem projektanta je navrhnout funkční, architektonicky hodnotný, příjemný a přitom energeticky nenáročný dům s uplatněním maximálního množství principů a prvků pasivního domu a začlenit přitom požadavky a přání investora. Pro momenty, kdy jsou požadavky obou stran protichůdné, je nutné najít optimální míru kompromisu. Není cílem navrhnout (nebo si nechat navrhnout) dům sice energeticky ideální, ale neslučující se s představou investora o jeho domově. Na druhou stranu není možné přijmout za své a při návrhu uplatnit takové požadavky, které přímo podporují plýtvání a to jak energiemi, tak prostorem.

Pasivní dům

c) Projekt

Projekt individuálního pasivního domu je vhodné rozdělit na fázi studií a teprve po jejím uzavření přejít do fáze zpracovávání samotné projektové dokumentace. Je přitom důležité, aby každá část projektu důsledně sledovala svůj cíl - pasivní dům.

Studie

Ve studiích definujeme orientaci domu ke světovým stranám, umístění na pozemku, tvar domu a vnitřní dispozice, to vše navíc v návaznosti na základní princip a systém vytápění a ohřev TUV. Tato fáze bývá často podceňována, a přitom má zcela zásadní vliv na konečné vlastnosti domu a jeho energetickou náročnost a funkčnost. Bez znalosti souvislostí mezi tvarem, orientací, umístěním domu a bez celkové optimalizace není možné navrhnout pasivní dům.


Projektová dokumentace

Kromě rozsahu a obsahu daných vyhláškou č. 499/2006 Sb. by měl projekt obsahovat vše potřebné v rozsahu a kvalitě odpovídající záměru postavit pasivní dům. Měl by tedy obsahovat značně více, než je zvykem u projektů pro běžnou výstavbu.

Pasivní dům


... bez čeho se projekt pasivního domu neobejde a co obsahuje navíc

 • energetická optimalizace a energetické výpočty
 • tepelně-technická posouzení všech konstrukcí, jejich styků a detailů
 • návrh větrání s rekuperací tepla
 • návrh systému vytápění a ohřevu TUV s využitím obnovitelných zdrojů
 • návrh opatření proti přehřívání budovy v letním období
 • kniha detailů a podrobností


... energetické výpočty, tepelně-technická posouzení

 • PHPP (nástroj pro návrh a optimalizaci pasivních domů)
 • energetická náročnost budovy dle TNI 73 0329(30)
 • průkaz energetické náročnosti budov
 • energetický štítek
 • stanovení nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukcí
 • výpočet součinitelů prostupu tepla všech jednotlivých konstrukcí na systémové hranici
 • stanovení střední hodnoty součinitele prostupu tepla
 • stanovení všech lineárních a bodových činitelů prostupu tepla a jejich započtení do měrné potřeby tepla na vytápění
 • navržení a vyhodnocení konstrukcí z hlediska kondenzace vodní páry
 • návrh konstrukcí a opatření z hlediska šíření vzduchu konstrukcí a budovou
 • tepelná stabilita místností pro letní a zimní období
 • výpočet nejvyšší teploty vzduchu v pobytové místnosti a návrh opatření proti přehřívání budovy v letním období
 • výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy

 


d) Závěr

Projektová dokumentace pasivního domu klade velké požadavky na kvalitu a erudovanost architektů a projektantů, vyžaduje značný čas a prostor a příprava takového projektu vyžaduje velké úsilí. Není tedy na místě tuto fázi podceňovat a to jak ze strany investora, tak ze strany projektanta. U investora bychom proto měli hledat podporu a pochopení pro vyšší počáteční investice při projektování a přípravě stavby.
Stavba realizovaná na základě kvalitní projektové dokumentace nejenže šetří náklady na vytápění a ohřev TUV, ale je též dobrým podkladem pro důkladnou přípravu stavby, která předchází nepříjemným překvapením při následné realizaci, jež provází neočekávané náklady, které nekvalitní příprava zákonitě přináší. Zde platí, že to co nelze přesně vyčíst z projektu, nelze ani přesně zahrnout do rozpočtu, tedy ceny stavby.

 

e) Příklad opakovatelného projektu pasivního domu s garantovanou cenou - passive HOME

Pro naše klienty jsme připravili projekt opakovatelného pasivního domu s možností realizace po celé ČR. Impulsem pro nás byly opakované žádosti o akorátní, elegantní, kvalitní a při tom všem cenově dostupný a úsporný dům pro mladou nebo nevelkou rodinu. Tedy pasivní dům pro ty, kteří nechtějí plýtvat energiemi, prostorem a svými penězi při pořízení domu, ani při jeho následném užívání.
Pro náročnější byly ve spolupráci s přední architektonickou kanceláří vytvořeny různé možnosti ztvárnění fasády. Pro pozemky s regulativy, požadující šikmou střechu, jsme připravili variantu se zastřešením sedlovou střechou. V nabídce jsou také variantní dispozice. Případně si můžete dispoziční řešení navrhnout sami nebo ve spolupráci s naším architektem.

Nabízíme tedy realizaci stavby do požadované fáze, a to po celé ČR. Dále projekt pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentaci. Možné jsou alternativní návrhy a přizpůsobení domu Vašim požadavkům a Vašemu pozemku (tvar, orientace, fasáda, dispozice, interiér, příslušenství, technologie, konstrukční systém, vybavení, parkování, atd.).

Příklad dispozice pasivního domu
Obr. Příklad dispozicePlochy:

Zastavěná plocha  -  67,5 m2
Užitná plocha  -  100,6 m2

Cenové relace:
projektová dokumentace  -  58 000 Kč bez Dph
uzavřená hrubá stavba bez založení  -  1 322 000 Kč bez Dph
uzavřená hrubá stavba  -  1 606 000 Kč bez Dph
stavba na klíč  -  2 770 000 Kč bez Dph

Energie:
měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP!  -  14 kWh/m2.rok
náklady na vytápění  -  do 5 000 Kč/rok

Konstrukční řešení, obalové konstrukce, izolace:
Obvodové stěny:  -  Medmax, Maxplus 450N, 300 mm NEOPOR
Podlaha:  -  300 mm EPS
Střecha:  -  500 mm EPS
Výplně otvorů:  -  Slavona-Solid Comfort SC92-CF
Schodiště:  -  železobetonové
Stropy:  -  železobetonové panely
Příčky:  -  vápenopískové zdivo

Technologie:
Větrání:  -  řízené větrání s rekuperací (Rekuperační jednotka: PAUL FOCUS se zpětným ziskem vlhkosti)
Vytápění:  -  elektrické panely
Ohřev TUV:  -  2x solární panel SUNWING T3

Alternativní konstrukční řešení:
Vápenopískové zdivo + zateplení, tenkostěnný ocelový rám + zateplení, dřevostavba

Více informací naleznete na http://www.asting.cz/


autor: ASTING CZ

 

Veřejné budovy budou ještě úspornější

Veřejné budovy budou ještě úspornější

Evropská komise v polovině července zveřejnilasadu klimaticko-energetické legislativy v rámci balíčk… Celý článek
Moderní ekologická hasičská stanice

Moderní ekologická hasičská stanice

V Holešově vyrostla moderní ekologická hasičská stanice. Hasičům pomáhá různým způsobem.… Celý článek
O výstavbu v pasivu je obrovský zájem

O výstavbu v pasivu je obrovský zájem

Dotace 500 milionů korun nestačila na obrovský zájem o výstavbu pasivních budov. Další příležitost p… Celý článek
Vítězné zelené novostavby a zelené rekonstrukce soutěže PASIVNÍ DŮM 2018

Vítězné zelené novostavby a zelené rekonstrukce soutěže PASIVNÍ DŮM 2018

Ve čtvrtém ročníku soutěže PASIVNÍ DŮM byly vyhlášeny vítězné moderní energeticky úsporné budovy v k… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků