hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, normy

Průvodce EET - 4. díl: Účtenka

15. 8. 2020

Od května 2020 začne v České republice závěrečná fáze elektronické evidence tržeb. Připravili jsme si pro Vás čtyřdílný seriál o EET, kde Vám jednoduše vysvětlíme, co to pro Vás znamená a jak se na EET plně připravit. V posledním díle si řekneme, co všechno musí podle zákona obsahovat účtenka. 

 

Aby účtenka splňovala náležitosti zákona o evidenci tržeb, musí obsahovat následující údaje. Informace o jednotlivých položkách nákupu podnikatel pro účely evidence tržeb neuvádí.

1. Běžný a zjednodušený režim:

Účtenka musí obsahovat:

- DIČ (není-li tvořeno rodným číslem),
- ID provozovny a pokladního místa,
- pořadové číslo účtenky,
- BKP (kód generovaný pokladnou),
- FIK (není-li, uvede se PKP),
- datum a čas transakce,
- celková částka tržby v korunách,
- režim EET (běžný/zjednodušený).

Vzorová účtenka - běžný režim
Vzorová účtenka - běžný režim

2. Zvláštní režim:

Účtenka z bloku účtenek musí obsahovat:

- datum a čas transakce,
- celkovou částku tržby v korunách,
- číslo provozovny (v případě, že má podnikatel více než jednu provozovnu),
- DIČ (není-li tvořeno rodným číslem).

Vzorová účtenka - zvláštní režim
Vzorová účtenka - zvláštní režim

Nepovinnými položkami jsou druh zboží či služby, další údaje a identifikační údaje prodávajícího (jméno a příjmení nebo obchodní firma a IČO). Tyto nepovinné údaje lze uvádět například v případě, že účtenka slouží zároveň jako doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby.Zdroj článku: etrzby.cz


Štítky: Zákony, normy
Rubriky článků