hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Průvodce EET - 1. díl: Úvod

30. 3. 2020

Od května 2020 začne v České republice závěrečná fáze elektronické evidence tržeb. Připravili jsme si pro Vás čtyřdílný seriál o EET, kde Vám jednoduše vysvětlíme, co to pro Vás znamená a jak se na EET plně připravit. V prvním díle se zaměříme na úvod do elektronické evidence tržeb.

 

Proč evidence tržeb?

Hlavním cílem elektronické evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí. Má zajistit, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým podnikatelům. A právě proto bylo EET od počátku zamýšleno jako plošné opatření pro hotovostní tržby napříč ekonomikou. Snižovat sazby DPH a zvyšovat tím podnikatelům čistou marži můžeme díky neméně důležitému efektu elektronické evidence tržeb, a tím je efektivnější výběr daní. Za tři roky fungování přineslo EET do státní kasy o 33 miliard korun více. Sázka na férový výběr daní se tedy vyplácí.


Další přínosy EET

- nižší DPH na služby, stravování nebo vodné a stočné,

- výrazně méně kontrol pro poctivé podnikatele,

- méně černých výplat na ruku -> nárok na odstupné, vyšší důchod, přístup k hypotéce,

- sleva na dani až 5 000 Kč pro nejmenší živnostníky,

- férové podnikatelské prostředí a fungující stát.


Časté mýty

“EET přináší podnikatelům zvýšenou byrokratickou zátěž!”

Běžné fungování je plně automatizované díky chytrému software v pokladním zařízení. Případné počáteční starosti plně vynahradí výhody EET.


“EET zvyšuje daňovou povinnost a vede ke zdražování zboží a služeb!”

Žádné zvyšování daní, pouze férový výběr těch stávajících. A navíc, díky poklesu DPH podnikatelé ušetří.


Kdo eviduje?

Tržby eviduje každý podnikatel (fyzická i právnická osoba), který přijímá platby v hotovosti, směnkou, šekem, nebo jiným obdobným způsobem. Závěrečné rozšíření elektronické evidence tržeb se bude od 1. května 2020 týkat podnikatelů provozujících živnost v oblastech, které dosud evidenci nepodléhají, jako jsou doprava, zemědělství či řemeslná a výrobní činnost.

Evidence účtenek
Evidence účtenek

Evidence tržeb je od začátku koncipována jako plošné opatření, výjimek je proto naprosté minimum. Jedná se výhradně o oblasti, kde by EET znemožňovalo plynulý a hospodárný výkon podnikání, případně tam, kde není z důvodu již fungujících kontrolních mechanismů potřeba.


Jaké platby je třeba evidovat?

Elektronické evidenci tržeb podléhají všechny platby v hotovosti včetně plateb šeky, směnkami, dárkovými kartami, poukázkami či stravenkami a jiným obdobným způsobem. Naopak, evidenci tržeb nepodléhají platby převodem z účtu na účet, platební kartou, inkasem, složenkou či vkladem hotovosti na účet.


POZOR!

Při poskytnutí zboží či služeb na fakturu platí jednoduché pravidlo. Nezáleží na tom, jaká forma platby je uvedena na faktuře, důležité je, jakým způsobem byla tato platba fakticky provedena. Pokud došlo k hotovostní úhradě, musí být tato platba zaslána do evidence tržeb.


Tržby nepodléhající evidenci

- platební kartou, převodem na účet, složením hotovosti na účet a inkasem,

- z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti,

- z pracovněprávního nebo obdobného vztahu,

- ze stravování a ubytování studentům poskytovaného školským zařízením,

- z jízdného nebo související platby v hromadné dopravě,

- z osobní železniční přepravy,

- z drobné vedlejší veřejně prospěšné podnikatelské činnosti,

- z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,

- z provozování veřejných toalet,

- příspěvkových organizací,

- z telekomunikačních služeb poskytovaných uplatněním předplacené karty,

- z hazardních her,

- z obchodní letecké dopravy,

- nevidomých poplatníků,

- z předvánočního prodeje ryb v období 18. – 24. prosince,

- z provozování sociálních služeb.

Elektronická pokladna
Elektronická pokladna

Co když něco selže?

Elektronická evidence tržeb je připravena na všechny běžné komplikace, ke kterým může v rámci podnikatelské činnosti dojít.


Porucha pokladního zařízení

V případě poruchy pokladního zařízení je logické, že není možné tržby řádně evidovat. Pokud prokážete, že jste situaci záměrně nezavinili a podnikáte kroky, abyste tržby zase co nejdříve evidovali, nikdo vás samozřejmě pokutovat nebude. Tržby realizované v mezidobí zaevidujete dodatečně po zprovoznění pokladního zařízení. A pokud jste mezitím uskutečnili opravdu velké množství tržeb, můžete tak učinit i jednou sumární částkou.


Výpadek internetového připojení

Výpadek internetu ani nepoznáte. Na každém pokladním zařízení je možné nastavit tzv. mezní dobu odezvy (minimálně 2 sekundy). To je čas, po který pokladna čeká na odezvu v podobě odeslání unikátního kódu od Finanční správy. Pokud se nepodaří spojení v tomto čase navázat, pokladní zařízení vytiskne účtenku bez kódu FIK. Ten je nahrazen kódem PKP a po obnovení spojení (nejpozději do 48 hodin) pokladna tržbu automaticky zaeviduje. 

Zdroj článku: etrzby.czŠtítky: Zákony, normy
Rubriky článků