hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zákony, normy

Průvodce EET - 3. díl: Režimy evidence tržeb

31. 7. 2020

Od května 2020 začne v České republice závěrečná fáze elektronické evidence tržeb. Připravili jsme si pro Vás čtyřdílný seriál o EET, kde Vám jednoduše vysvětlíme, co to pro Vás znamená a jak se na EET plně připravit. Dnešní díl seriálu Vám poví, jaký je rozdíl mezi jednotlivými režimy tržby.

 

1. Běžný online režim

Nejčastěji podnikatel eviduje hotovostní tržby v rámci běžného režimu online. Pokladna zašle datovou zprávou údaje do systému Finanční správy. Systém vygeneruje unikátní kód (FIK) a zašle jej zpět do pokladního zařízení. Podnikatel následně vystaví účtenku a předá ji zákazníkovi. Pokud zákazník dal předem souhlas k tomu, aby byla účtenka vystavena v elektronické podobě (např. e-mailem), lze tuto formu účtenky použít místo její tištěné podoby.


2. Zjednodušený offline režim 

Pokud nemáte potřebný přístup k internetu, například podnikáte v místě mimo internetový signál, je pro Vás řešením zjednodušený režim. Evidování tržeb je v tomto případě stejné jako u běžného režimu, pouze se údaje o tržbě neodesílají v reálném čase online, ale nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby. Zákazník nicméně dostává v okamžiku přijetí tržby účtenku, a to pouze s podpisovým kódem poplatníka (PKP) bez fiskálního identifikačního kódu (FIK).

“Bez připojení k internetu nemůžu pokračovat v podnikání!”

Podle průzkumu AMSP ČR používá internet pro své podnikání více než 90 % podnikatelů. Pokrytí ČR je plošné. Pokud přeci jen signál nemáte, požádejte si na Finanční správě o zjednodušený režim. Rozhodnutí obdržíte do 15 dnů od podání žádosti.

3. Zvláštní papírový režim

Novinkou od 1. května 2020 je zvláštní papírový režim určený pro ty nejmenší podnikatele. Ve zvláštním režimu nemusíte disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidence tržeb ve zvláštním režimu probíhá tak, že podnikatel při přijetí tržby vystaví zákazníkovi účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, které obdrží od finančního úřadu. Stejnopis vystavené účtenky si podnikatel uchová do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů. Za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém se uskutečnila evidovaná tržba, podá podnikatel správci daně oznámení o tržbách, a to do 20. dne následujícího měsíce.

Pro evidenci ve zvláštním papírovém režimu je třeba splňovat tři zákonné podmínky:

nejste plátcem DPH,
-  nemáte více než dva zaměstnance,
- výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za čtyři předcházející kalendářní čtvrtletí a ve dvanácti bezprostředně následujících kalendářních měsících 600 tisíc korun.

Pozor, možnost evidovat ve zvláštním režimu nevzniká automaticky!

Již od 1. února 2020 je možné podat žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, ve které doložíte splnění zákonných podmínek. Finanční úřad má na rozhodnutí 30 dnů.


Zdroj článku: etrzby.cz
Štítky: Zákony, normy
Rubriky článků