hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fasádní fenolické desky

Fenolická pěna patří mezi TOP tepelně izolační materiály. Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti a zároveň nízká hmotnost předurčují tento materiál ke kvalitnímu zateplení s nenáročnou montáží (podobně jako polystyren). Izolanty z fenolické pěny mají až o polovinu lepší tepelněizolační vlastnosti oproti běžnému bílému polystyrenu nebo minerální vatě. Tepelněizolační fenolické desky tl. 100 mm mají prakticky stejný součinitel prostupu tepla jako bílý polystyren v tl. 180 mm. Fenolická pěna ušetří skoro polovinu tloušťky izolace tam, kde není možné ať už technologicky nebo esteticky použít větší tloušťku polystyrenu (např. ostění oken, balkóny a lodžie, nedostatečně velké podbití střechy atd). Avšak cena fenolických desek je výrazně vyšší než u standardních izolací.

Fenolické fasádní desky spojují některé výhody minerálních i polystyrenových izolací. Velkou předností desek je vysoká odolnost vůči ohni. Fenolické pěny jsou nehořlavé, nestékají, nesublimují a neuvolňují při požáru kouř a jedovaté plyny. Pevnost a mechanická odolnost je přitom srovnatelná se zateplením z EPS.

Součinitel tepelné vodivosti: λᴅ 0,022 W/m.K

Nevýhodou fenolické pěny je její nízká paropropustnost vodních par. Proto není tento materiál vhodný pro použití na starších domech, které mají problémy s vlhkostí zdiva.
Rubriky článků