hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Odhlučnění trubek a potrubí

V neposlední řadě je třeba zmínit i odhlučnění potrubí jako důvod nasazení izolačních materiálů. Hlukové znečištění vně i uvnitř budov ovlivňuje dlouhodobě fyzické i duševní zdraví a způsobuje problémy se spánkem. Ticho se proto stává čím dál zásadnějším kritériem při plánování i výstavbě rodinných i bytových domů a promítá se i do výběru stavebních materiálů. 

Ne zřídka lze pozorovat zvýšenou hlučnost vodovodních rozvodů uvnitř budov. Hluk či šum, který je často slyšet v blízkosti vodovodního potrubí, je způsoben zvýšenou průtočnou rychlostí a je zcela přirozeným průvodním jevem proudění vody v potrubí. Šum je o to intenzivnější, čím vyšší je zrovna průtočná rychlost vody. Případně se ve zvýšené míře vyskytuje v místech tzv. místních odporů – zúžení, směrových lomů přiškrcených uzávěrů atd.

Obdobně můžeme sledovat výskyt hluku i u kanalizačních svodů uvnitř vícepatrových domů. Splašky v podstatě padají svislým potrubím volným pádem a narážejí do stěn potrubí, což je provázeno nárazovými projevy hluku. V odpadní a dešťové kanalizaci můžeme pozorovat hned dva typy hluku. V prvé řadě se jedná o hluk, který se šíří vzduchem a vychází z potrubí a způsobuje ho odpadní voda tekoucí uvnitř potrubí. Dalším typem je hluk, který se šíří konstrukcí potrubí. Ten vychází z trubek a armatur a také ze systému, jímž je kanalizace upevněna ke stavbě budovy. V současnosti však již existují potrubní systémy, které oba typy tlumí. Většinou se jedná o vícevrstvé trubky a tvarovky.

Odhlučněné systémy vnitřní domovní kanalizace jsou již v současnosti běžným standardem v nových bytových a rodinných domech i objektech občanské výstavby. Zejména pak v hotelech, administrativních nebo polyfunkčních objektech a nemocnicích. Stále častěji je jím také nahrazováno běžné odpadní potrubí při rekonstrukcích, protože právě hluk z odpadního potrubí je jedním z velkých problémů starých panelových domů i jiných starších objektů.

Pokud nás tyto nežádoucí hlukové projevy obtěžují ve zvýšené míře v již obydlené zástavbě, je třeba uvažovat o nasazení protihlukové izolace potrubí. Podrobná akustická měření ukázala, že nejlepších výsledků pro tyto aplikace dosahují izolační materiály z minerální vlny. Protihlukové izolace se také uplatňují pro omezení hluku, který vyzařují potrubí vzduchotechniky.

Závěrem snad jen konstatování, že snaha snížit hlučnost v našich domech, bytech i kancelářích vychází z potřeby kompenzovat hektičnost dnešního světa. A dobře zvolená izolace rozvodů vody a trubek zabraňuje nejen ochlazování, respektive oteplování rozváděné vody a také srážení vody na potrubí, ale navíc také zmírňuje hlučnost potrubí

Rubriky článků