hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení a odhlučnění rozvodů vody a trubek

Teplo je poměrně drahá záležitost a je zcela na místě teplo využívat tam, kde je ho potřeba. Ne vždy se podaří teplo vyrábět přímo v místě spotřeby a je nutné jej, nejčastěji v podobě horké vody, dopravovat teplovodním potrubím.

Při dopravě teplé vody, ať je to v rámci dálkové tepelné soustavy či domovního otopného systému, zcela přirozeně dochází k tepelným ztrátám. Cílem by tedy měla být co nejefektivnější doprava tepla do místa spotřeby s maximální snahou o zamezení tepelných ztrát. Technicky lze zamezit tepelným ztrátám poměrně jednoduše – a to tepelnou izolací potrubí z různých materiálů.

Obalení rozvodů vody tepelnou izolací patří k základním předpokladům dosažení provozních finančních úspor v domě, ale také splnění očekávaného komfortu bydlících. A je už jedno, zda jde o vodu teplou užitkovou či topnou. 

Platí jednoduché pravidlo. Jakmile vodu jednou ohřejeme, měla by zůstat ohřátá, a to platí opět jak pro vodu užitkovou, tak topnou. Pokud ji necháme v trubkách chladnout, dosáhneme jediného – významných tepelných ztrát. V případě vody užitkové může být dalším důvodem prodlevy dodání vody požadované teploty také délka vodovodu. Proto by měly být zásobník na ni či bojler umístěny tak, aby byly rozvody vody především do koupelny a kuchyně co nejkratší (doporučuje se max. 5 metrů). Zamezí se tím také zbytečné spotřebě vody, která musí odtéct, než se dočkáme vody požadované teploty.

Požadavky na účinnost izolace potrubí se dnes stále zvyšují. Důraz je kladen na maximální ohled k životnímu prostředí a nalezení optimální ekonomické rentability. Izolace jsou dodávané na jakýkoli rozměr potrubí a v různých tloušťkách. Vyráběné jsou z různých izolačních materiálů:

- Lehčený pěnový polyetylen (PE) představuje základ. Je charakteristický svou jemnou strukturou, významně snižuje tepelné ztráty. Zabraňuje kondenzaci vody na rozvodech a tlumí zvuky (prodáván je i s paropropustnou fólií). Tento materiál je chemicky a tvarově stálý.

- Kruhově extrudovaný polyetylen je schopen odolávat většímu rozsahu teplot (od 45 °C do 105 °C). Používá se na tepelnou izolaci rozvodů vytápění i sanitárních zařízení všech vnitřních instalací.

- Syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou omezuje ztráty tepla u teplovodních potrubí vnitřních i venkovních. Jeho vlastnosti ho předurčují také k použití u solárních rozvodů, zejména pro ustálení ochrany proti slunečnímu záření. Jeho teplotní odolnost je do 160 °C.

- Izolace z hlinito-křemičitých vláken má odolnost až do 1260 °C.

- Kamenná vlna se doporučuje použít tam, kde nebude teplota přesahovat 750 °C.

- Tepelná izolace z pěnového skla se používá pro náročné aplikace s odolností od -260 °C do 430 °C.

- Izolační trubice ze skelné vaty omezují ztráty tepla u vnitřních i venkovních solárních rozvodů a použití je možné až do teplot 350 °C. 

Tepelná izolace potrubí nemusí své uplatnění nacházet jen jako účinný prostředek pro snižování ztrát tepla, nýbrž se uplatní i jako ochrana potrubního vedení před zamrznutím.

V případě ochrany vodovodního potrubí proti zamrznutí se velmi dobře uplatňují materiály na bázi pěnového polyetylenu.

Pokud je nebezpečí, že teplota vody ve vodovodních potrubích klesne pod 0 °C, je nutné zajistit prevenci proti zamrznutí. Krátkodobě může zamrznutí zabránit izolace potrubí. Samotná izolace však zamrznutí nezabrání, jen jej oddálí. Podzemní rozvody je nutné izolovat, pokud neleží v nezámrzné hloubce.

Tloušťky izolací se navrhují většinou v závislosti na dosažení největších ekonomických úspor nebo s ohledem na ochranu osob vyskytujících se v blízkosti izolovaného zařízení. Čím větší tloušťka izolace, tím vyšší pořizovací náklady, které však nemusí mít vždy požadovanou návratnost. V praxi to znamená, že zbytečné předimenzování není žádoucí. Výpočet správné tloušťky izolace usnadní počítačový program, vhodný však spíš pro odborníka.

Určitě je však důležitější než samotná tloušťka izolace její provedení. Například je chybou nechat neizolovaná kolena, izolace přesně nedoléhá na trubku, není upevněna, naprosto nevhodně jsou izolované fitinky, ventily a jiné části. Třeba jutovina je zcela nevhodná, stejně jako jakýkoli textil, jelikož pouze sají vodu a neodpařují ji, přičemž nebrání její kondenzaci.

K izolování se používají nejčastěji návlekové pružné hadice, které se nasunou na trubku ještě před její instalací. Druhou možností je, že jsou hadice podélně naříznuté a nasunují se až na namontované potrubí. Řez se spojuje lepicí páskou či speciální sponkou. Plstěné pásy nesplňují izolační podmínky, slouží pouze k absorbování vody vznikající orosením potrubí. K tomuto účelu pak trh nabízí speciální izolace s parotěsnou zábranou.

Provedení izolace i její vhodný výběr raději nechte na profesionálech. Ti odborně udělají tepelnou izolaci na topení i vodovodního potrubí, dále tepelné a protipožární izolace vzduchotechniky či klimatizace. V případě nutnosti dodají izolace s povrchovou úpravou (polepení hliníkem nebo oplechování). Nárůst cen energií je nezanedbatelný a s největší pravděpodobností nebude v nejbližší době stagnovat, ba naopak. Hledání úsporných opatření je na místě.

Rubriky článků