hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení domů - zateplení ušetří množství energie 2.část

První díl článku zateplení domu najdete zde

 

Příjemnější bydlení

Zateplení fasády má ostatně podobný efekt: Zvýší teplotu stěn na vnitřní straně. Nepříjemný čišící chlad je minulostí. Tím se modernizovaná stará budova stává nejen úspornější, ale také mnohem příjemnější a útulnější pro bydlení. Ovšem za předpokladu, že vyměníte stará okna s dvojitými nebo dokonce jednoduchými skly. Nové okenní rámy s tepelně izolačním zasklením udrží teplo uvnitř. Jsou po celém obvodu tak utěsněna, že nepříjemný průvan patří minulosti.

Vnější zateplení ušetří většinu topné energie

Zavěšená fasáda je jednou ze tří běžných zateplovacích konstrukcí na vnějších stěnách. Vnější ochrana proti povětrnostním vlivům, např. dřevěné panely, visí na nosné konstrukci, která je do vnější stěny uchycena hmoždinkami a izolována. Mezi izolací a zavěšenou fasádou zbývá asi dvoucentimetrová vzduchová mezera, jíž cirkuluje vzduch, takže případně zvlhlá izolace může uschnout.

Zavěšená fasádaU dvouvrstvého zdiva
spočívá vnější režné zdivo z lícových nebo vápenopískových cihel na vlastním základu. Nosná zeď a vnější vrstva zdiva jsou spojeny drátěnými kotvami. Prostor mezi nimi se dnes většinou plně využívá pro tepelnou izolaci. Tato konstrukce se velice snadno udržuje a má značnou životnost, jako modernizační řešení je však náročná a také drahá.

Dvouvrstvé zdivo


Kontaktní zateplovací systém (KZS) je běžná a cenově dostupná metoda, jak dodatečně izolovat jednovrstvé zdivo. Na vnější stranu se přilepí izolační desky a většinou se ještě přichytí talířovými hmoždinkami. Následuje stěrkovací tmel s armovací tkaninou a probarvená lícová omítka. Tyto systémy musejí mít atest. S komponentami, jež do tohoto systému nepatří, se pracovat nesmí.

 

Výběr izolace

Existuje množství materiálů od izolací pěnových a z umělých vláken až po izolace z rostlinných a živočišných surovin. Jako kritérium volby by v první řadě měla být vhodnost izolace pro příslušné použití a její schválení energetickým auditorem nebo stavebním dozorem. Pro souvislé izolační vrstvy, například u izolace vnější stěny nebo nadkrokevní izolace se nejvíce hodí tvarově stálé desky, které mívají hrany s drážkami nebo péry pro těsné spojení desek. Když je třeba izolovat mezery, například mezi krokvemi, mají flexibilní skelné plsti tu výhodu, že na stavební části těsně přilehnou a tím se minimalizuje nebezpečí tepelného mostu. Jestliže je k dispozici málo místa, například na stropě sklepa, je třeba zvolit materiál s velice dobrými izolačními vlastnostmi, tedy s co nejmenší tepelnou vodivostí. Při izolaci sklepa vůči zemi je vedle dobré tepelné izolace nutná i odolnost vůči vlhku a pevnost v tlaku.

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde 

izolace

tepelná vodivost λ (ve W/mk)

difuzní odpor (μ)

klasifikace podle hořlavosti

vhodné zvláště pro

celulóza

0,040 až 0,045

1 až 2

B

pružné desky pro izolaci mezi krokve střech, dutých prostorů stěn, dřevěných konstrukcí

dřevovláknité desky

0,040 až 0,050

5 až 10

B

izolace nadkrokevní, fasád (nikoli však sklepní nebo dvouvrstvého zdiva), stěn, stropů, potěru

expandovaný polystyrén EPS

0,035 až 0,040

20 až 100

B

nadkrokevní a podkrokevní izolace, KZS, izolace stropů, potěru, plochých střech, obvodová izolace

extrudovaný polystyrol XPS

0,035 až 0,045

80 až 250

B1

obvodová izolace, izolace tepelných mostů na vnější stěně, plochá střecha, pod podlahové desky

konopná izolace

0,040 až 0,045

1 až 2

B2

pružné desky pro izolaci mezi krokvemi (i na krokvích) a dutých prostorů ve stěně, pod potěr

lněná izolace

0,040 až 0,045

1 až 2

B2

pružné desky pro izolaci mezi krokve střech,dutých prostorů stěn, ucpávka např. okenních spár

minerální vlna

0,035 až 0,045

1

A1 (nekrytá)

střešní izolace (i plochých střech), izolace fasád, potěru, stěn a stropů

pěnové sklo

0,040 až 0,060

parotěsné

A1 (nekryté)

obvodová izolace, izolace pod podlahové desky, izolace ploché střechy

  polyuretan   0,020 až
  0,035
 80 až 250  B  nadkrokevní a podkrokevní izolace,  .izolace fasád a stropů

perlit

0,050 až 0,070

2 až 3

A1

zásyp dutin ve stropě a ve stěnách, vyrovnání pro potěr, jako izolace dvouvrstvého zdiva

skelná vlna

0,032 až 0,040

1

A2 (nekrytá)

volné prostory ve střechách a stěnách, fasády (kromě KZS), izolace stropů, potěru, potrubí

 

Zjistěte si průvzdušnost domu

Test zvaný blower-door umožní přesně zjistit netěsnosti v obálce budovy. Rovněž ukáže, jak silně se v rozpočtu odrážejí úniky tepla v poměru k celkovému objemu domu. Metoda se zakládá na uměle vytvořeném tlakovém rozdílu mezi vytápěným vnitřním prostorem a okolím domu. Před testem je třeba zavřít dveře i okna a utěsnit všechny otvory. Do domovních dveří nebo do okna se pak umístí nastavitelný rám s ventilátorem (vpravo dole). Ventilátor je v rámu utěsněn plachtou. Poté se připojí sondy, jimiž se měří vnější a vnitřní tlak. Po zapnutí ventilátoru se v budově vytváří podtlak, dokud se mezi vnitřkem a vnějškem nedosáhne rozdílu asi 50 Pa. Takto vytvořený podtlak už stačí k tomu, aby se daly vystopovat úniky tepla podle proudění vzduchu. Speciálním měřicím přístrojem (anemometrem) lze změřit rychlost proudění vzduchu na místech úniku. Tepelnou izolaci obálky stavby lze zviditelnit také termografickým snímkem, na němž se ukáží úniky tepla.

Pokud chcete izolací dosáhnout standardu nízkoenergetického domu, měli byste si průvzdušnost dát zkontrolovat.

 

Tip

Kdy a proč je nutná difúzní fólie

Jestliže se na vytápěné straně místnosti vytváří pára, je většinou zapotřebí difúzní fólie mezi izolací a obložením, neboť teplý vzduch obsahující vodní páry proudí vždy k chladnější části místnosti, kde je tlak páry nižší. Při tom však proniká i pevnými stavebními materiály, jestliže jsou difuzně otevřené, jinými slovy propouštějí vodní páru, například vláknovou izolací. Proces sám o sobě škodlivý není. Kritickým se stává pouze tehdy, když vodní pára dosáhne chladnějších míst a tím i svého kondenzačního bodu a mění se ve vodu. Jestliže je kondenzační bod mezi izolací a koncem trámů, potom může izolace a dokonce i dřevo zvlhnout. Proto by se tato místa měla velice pečlivě oblepit paropropustnou zábranou. Kdo v takovém případě šetří a koupí si tu nejlevnější lepicí pásku, riskuje poškození stavby. Vysokou jistotu slibují difuzní fólie, jejichž struktura reaguje na kolísání teploty a vlhkosti prostředí. Podle vlhkosti vzduchu tak lze zabránit vnikání vlhkosti. Vlhké konstrukce mohou díky paropropustné fólii také zcela vyschnout.

difúzní fólie

 

 

 

 

 
Difúzní fólie (zdroj: tondach.cz)

 

První díl článku zateplení domu najdete zde

 
Zdroj článku: Zateplování domu

Ilustrační fotoautor: Jan Vašut / KČ/ Izolace-info.cz

Rubriky článků