hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení domů - zateplení ušetří množství energie

Starší domy mohou díky dobrému zateplení snížit svou spotřebu tepla více než o polovinu. Přečtěte si, na čem tady záleží především

Staré budovy nijak nezaostávají za energetickou spotřebou starých křižníků silnic: Některé „žerou" více než 300 kilowatthodin na čtvereční metr obytné plochy. Průměr staré zástavby je sice zhruba o 200 kilowatthodin nižší, stále však několikanásobně překonává spotřebu novostaveb postavených podle platných norem.

Ilustrační foto
Zviditelnění úniků tepla

Slabá místa starších domů prozradí v zimě kamera s termovizí: Nejtepleji je na jednoduše zasklených oknech s dřevěnými rámy. Zde uniká obzvláště hodně tepla. Pod fasádou jsou ve zdi vidět topné trubky a netěsnící, neizolované kazety na předokenní rolety. Za chladnými, modrými poli na fasádě se v době snímání netopilo.

Doporučujeme odbornou konzultaci

Potenciál úspor u starých budov díky zateplení je značný: Podle výchozí situace může představovat 50 až 70 procent, v jednotlivých případech i více. Takových úspor však lze dosáhnout jedině s dobře naplánovaným kompletním zateplením včetně nových, energeticky úsporných oken. Tak lze snáze zabránit tepelným mostům na stavebních spojích, například na okenních špaletách anebo na přechodu od střešní ke stěnové tepelné izolaci. Proto je vhodné před začátkem každé modernizace dát si stav domu zanalyzovat energetickým poradcem - i když zpočátku plánujete jen jedno jednotlivé opatření. Poradce vám řekne, které práce mají přednost a v jakých krocích lze realizovat další modernizaci. Též vám poradí, zda ve vašem případě připadá v úvahu nějaká státní podpora. Ostatně každá osoba, která žádá o státní podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, má povinnost zpracovat energetický audit, který je požadovanou přílohou k této žádosti a také podkladem pro banku při žádosti o úvěr na realizaci energetických investic.

A kolik spotřebuje váš dům?

Každý ví, kolik bere jeho vůz na 100 kilometrů. A jak je tomu se spotřebou topného oleje a plynu (nebo jiného topného média) v domácnosti na metr čtvereční? Informaci vám podá energetický štítek obálky budovy a průkaz energetické náročnosti budovy, který je v ČR od 1. 1. 2009 předepsán pro všechny novostavby. Od roku 2012 je požadován na všechny stavby při prodeji nebo pronájmu.

Dobré plánování snižuje náklady

Vyplatí se plánovat prozíravě a do celkové koncepce zařadit i práce, které připadají v úvahu až za několik let. Když náročné zateplování spojíte s beztak již nutnými údržbami, nepřijde vás tak draho, jako když je budete provádět samostatně. Jestliže je například třeba obnovit střešní krytinu, můžete střechu rovnou zateplit z vnější strany. Má to tu výhodu, že se taková práce nijak nedotkne obytného podkroví. Toto zateplování je však záležitost profesionálů.

Tak fungují izolační materiály

Ilustrační obrázekKaždý materiál má svou tepelnou vodivost. Kovy, voda a například beton vedou teplo velice dobře, to znamená, že izolují špatně. Naopak vzduch je špatný vodič tepla. Toho využívají výrobci izolací. „Zabalí" vzduch do množství buněk nějakého materiálu a ten se pak použije jako izolace.

To si můžete udělat sami

Pokud jste řemeslně zruční, můžete si izolaci šikmin střechy v ještě nedokončené podkrovní vestavbě položit z vnitřní strany i sami. Když se půdní prostor pro vestavbu nehodí, není nutné šikminy zateplovat. Stačí izolovat strop posledního patra. Zvládnete to rychle, příliš vás to stát nebude a uspoříte asi stejně jako při zateplení šikmin.

Pokud váš dům potřebuje nový nátěr nebo omítku, nastal správný čas, kdy dát fasádu do latě i energeticky. Stavbě lešení se totiž stejně nevyhnete a při obnově omítky si ušetříte otloukání staré (pokud je ovšem stará omítka ještě kvalitní). Zvýšené náklady na zateplení budou relativně nízké.

Cenově výhodné řešení pro zateplení fasády je kontaktní zateplovací systém (KZS). Na starou omítku nalepíte izolační desky, opatříte je vrstvou stěrkového tmelu s armovací síťkou (perlinkou), další vrstvou stěrkového tmelu pro zpevnění a po přebroušení a penetraci natáhnete lícovou omítku anebo je obložíte lícovými cihlami.

Zateplení soklu, který sahá až pod strop sklepa, by mělo pokud možno plynule navazovat na vnější zateplení. Jestliže však stěny sklepa potřebují sanovat a musejí se tak jako tak obnažit, potom byste měli zateplit rovnou celý suterén. Jinak stačí na spodní stranu stropu sklepa nalepit nebo připevnit hmoždinkami izolační desky. Tím budete mít nohy v teple i v přízemí.

Izolované střešní konstrukce

Mezikrokevní izolace:

Výhoda: Můžete provést svépomocí. Nevýhoda: Pro doporučovanou sílu izolace 180 až 220 mm chybí nutná hloubka

Mezikrokevní izolace


Zateplení mezi krokvemi (zdroj: juta.cz)Mezikrokevní a podkrokevní izolace
:

Výhody: Můžete provést svépomocí, dosáhnete značné tloušťky izolace, ve spodní izolační vrstvě lze vést kabely, aniž hrozí nebezpečí poškození paropropustné zábrany. Nevýhoda: Případně se poněkud sníží výška místnosti
Mezikrokevní a podkrokevní izolaceZateplení mezi a pod krokvemi (zdroj: rockwool.cz)Nadkrokevní izolace
:

Výhody: Střešní plocha je souvisle pokrytá a rovnoměrně izolovaná, krokve zůstávají viditelné. Nevýhody: Nejdražší řešení, zvedne se střecha

Nadkrokevní izolace


Zateplení nad krokvemi (zdroj: bramac.cz)

Tip

Několik termínů kolem zateplování

Třída stavebního materiálu

Klasifikace stavebních materiálů podle hořlavosti: Nehořlavé a téměř nehořlavé materiály jsou zařazeny do skupiny A1 a A2, nesnadno hořlavé do B, hořlavé do C.

Paropropustná zábrana

Fólie nebo vrstva s omezenou propustností vodních par.

Parozábrana

Vrstva nepropouštějící vodní páry.

Difuzní odpor

udává propustnost vodních par u určitých materiálů, vyjádřenou v hodnotách μ. Čím nižší hodnota μ, tím je materiál propustnější, tedy lépe „dýchá". Difuzní schopnost (paropropustnost) se měří v g/m2/d.

Vzduchotěsná vrstva

Vrstva stavebního materiálu, která zabraňuje nežádoucí výměně vzduchu. Bývá to u lehkých konstrukcí většinou paropropustná zábrana, u zdiva vnitřní omítka.

Hodnota U

Součinitel prostupu tepla charakterizuje tepelně izolační schopnost určité stavební části. Čím nižší tato hodnota, tím lépe izolovaná stavba.

Tepelný most

Místo, jímž zjevně uniká více tepla než sousedními stavebními částmi. Hrozí zde nebezpečí plísní.

Tepelná vodivost

Schopnost látky vést teplo. Čím nižší hodnota (λ), tím lepší izolace.

 

 

Druhý díl článku zateplování domu nadete zde


Zdroj článku: Zateplování domu

Ilustrační foto
autor: Jan Vašut

Náklady na vytápění

Náklady na vytápění

Tato hodnota je pro nás podstatně zajímavější než výpočtová tepelná ztráta. Pro dům je to stejně ana… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků