hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Náklady na vytápění

6. 10. 2014

Roční potřeba tepla na vytápění

Ilustrační foto, spotřeba teplaTato hodnota je pro nás podstatně zajímavější než výpočtová tepelná ztráta. Pro dům je to stejně analogický údaj jako kombinovaná spotřeba paliva u auta; má totiž přímý vztah k tomu, kolik za provoz domu zaplatíme peněz. Z hodnoty výpočtové tepelné ztráty lze získat údaj o roční potřebě tepla na vytápění pomocí nástroje "Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody"

 

Protože nás zajímá jen potřeba tepla na vytápění, vyškrtneme zatržení v pravé části formuláře u výpočtu potřeby teplé vody a vyplňujeme jen levou část. Je třeba dosadit několik parametrů. Po stanovení lokality se automaticky objeví venkovní výpočtová teplota, po dosazení takzvané.rnezní teploty" tem se doplní.délka topného období" a.průměrná venkovní teplota". Hodnotu tem volíme menší (12 DC), pokud se jedná o těžkou konstrukci s větší tepelnou kapacitou a dobrou schopností vyrovnat kolísání venkovní teploty během dne. To může být např. stěna z plných cihel, zvláště pokud je zvenku zateplena. Naopak pro lehké konstrukce, jako jsou třeba dřevostavby, volíme hodnotu větší (15°C). Opravné součinitele a účinnosti systému volíme podle pokynů v nápovědě.
Zjednodušeně lze říci, že u lehkých budov (např. dřevostavby) s nepřetržitým vytápěním, pak pro oblast s venkovní výpočtovou teplotou te = -12 DC, odpovídá tepelné ztrátě 10 kW roční potřeba tepla přibližně 30 MWh. Pokud je budova těžká a topí se s přestávkami, tak 10 kW tepelné ztráty odpovídá roční potřeba tepla přibližně 20 MW.

Ilustrační foto, zateplení domuJe ale třeba si uvědomit, že tento jednoduchý výpočet se nehodí pro dobře izolované domy s velkou tepelnou kapacitou a nezastíněnými jižními okny, protože dostatečně nezohledňuje tepelné zisky ze slunečního záření, z osob a spotřebičů uvnitř domu. Potřeba tepla u takových domů může být ve skutečnosti výrazně menší, než kolik vypočteme. Pro domy, kde je velké množství tepelných mostů, naopak zase výše uvedené výpočty stanovují znatelně menší hodnoty. Pro přibližný výpočet u starého domu před rekonstrukcí nám ale poslouží docela dobře.

Náklady na vytápění

Když víme, kolik energie za rok spotřebujeme, pak nás zajímá, kolik za ni zaplatíme. Situaci nám zde trochu komplikuje to, že topný systém nemá 100% účinnost, u některých zdrojů energie platíme stálý měsíční poplatek, existují různé tarify a tak podobně. Naštěstí na webu najdeme další využitelný nástroj - "Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliv", pro ilustraci graf vygenerovaný tímto nástrojem - roční potřeba tepla je zde 18 MWh a při vytápění kondenzačním kotlem vychází náklady na 38 000 Kč za rok. Po snížení potřeby tepla na 6 MWh je to již jen 15 000 Kč .
Ilustrační foto, komínové systémy

Ceny energie se ale často mění a je dobré si ověřit. zda čísla v tabulce platí (je tam uvedeno datum poslední aktualizace). Pokud ne, zadáme aktuální cenu podle údajů našeho dodavatele energie.

Tabulka nákladů na vytápění při použití různých paliv

(před zateplením)
Palivo částka za rok v Kč
Elektřina přímotop 52 916 Kč / rok
Lehký topný olej ELTO 48 539 Kč / rok
Elektřina akumulace 45 195 Kč / rok
Propan 43 936 Kč / rok
Zemní plyn 38 103 Kč / rok
Koks 32 305 Kč / rok
Centrální zásobování teplem 26 449 Kč / rok
Černí uhlí 26 012 Kč / rok
Dřevěné brikety 24 395 Kč / rok
Dřevěné pelety 23 319 Kč / rok
Hnědé uhlí 23 236 Kč / rok
Tepelné čerpadlo 19 823 Kč / rok
Dřevo 17 753 Kč / rok
Rostlinné pelety 16 425 Kč / rok
Štěpka 16 200 Kč / rok
Obilí 13 553 Kč / rok


Tabulka nákladů na vytápění při použití různých paliv (po zateplení)

Palivo částka za rok v Kč
Elektřina přímotop 20 999 Kč / rok
Elektřina akumulace 18 406 Kč / rok
Lehký toplný olej ELTO 16 180 Kč / rok
Zemní plyn 15 041 Kč / rok
Propan 14 645 Kč / rok
Koks 10 768 Kč / rok
Tepelné čerpadlo 9 392 Kč / rok
Centrální zásobování teplem 8 816 Kč / rok
Černé uhlí 8 671 Kč / rok
Dřevěné brikety 8 132 Kč / rok
Dřevěné pelety 7 773 Kč / rok
Hnědé uhlí 7 745 Kč / rok
Dřevo 5 918 Kč / rok
Rostlinné pelety 5 475 Kč / rok
Štěpka 5 400 Kč / rok
Obilí 4 518 Kč / rok

 

Tento výpočetní nástroj se nám hodí i v případě, kdy uvažujeme o změně vytápění. Pokud bychom například po zateplení přešli na vytápění pomocí tepelného čerpadla, pak by náklady klesly pod 10000 Kč. Ve skutečnosti bychom ještě ušetřili i na dalších elektrických spotřebičích v domácnosti, protože bychom po 22 hod. denně měli nižší sazbu za elektřinu. To užje ale třeba spočítat zvlášť.


Autor: Karel Murtinger
Zdroj: Publikace Úsporný rodinný dům, vydavatelství Grada Publishing, a.s.

Vydavatelství Grada Publishing, a.s.; Úsporný rodinný důmRubriky článků