hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Manuál dodatečného zateplení budov - 2. díl

12. 6. 2020

Připravili jsme si pro Vás třídílný manuál, který Vám poví, jak na dodatečné zateplení budov s dvouplášťovou odvětrávanou střechou pomocí metody suché aplikace materiálu Climatizer Plus. Ve druhém díle se podíváme na to, jak tepelnou izolaci do střešního pláště aplikovat a jak se postup liší pro různé typy střech.

 

Instrukce pro aplikaci tepelné izolace CLIMATIZER PLUS do střešního pláště 

Řešení vlastní aplikace izolace do střešního pláště je závislé na předchozím ověření stavu střechy dle prvního dílu manuálu. V závislosti na mezeře dvouplášťové střechy se lze v zásadě rozhodnout pro dva typy řešení, případně jejich kombinaci. 

Střechy průlezné se vzduchovou mezerou v rozmezí 60 - 25 cm

Lze řešit standardním způsobem aplikace suché izolace na vodorovných plochách. Do střešního pláště jsou vytvořeny vhodně rozmístěné vstupní otvory, kterými lze do vnitřního prostoru vstoupit a izolaci doplnit.

Vstupní otvor pro izolaciDoplňování izolace Climatizer Plus do vstupního otvoru ve střeše

Tloušťka aplikované izolace se pohybuje obvykle v rozmezí 20 – 30 cm. Pro dosažení této finální tloušťky je třeba v průběhu prováděcích prací aplikovat tloušťku o 10 – 20 % větší. Tak se eliminuje následné částečné sesednutí izolace, které je v praxi po 1 roce obvykle v rozmezí 10 – 15% v závislosti na celkové tloušťce izolace. K dalšímu výraznějšímu sesedání pak již nedochází! U větších tlouštěk je sesednutí u horní hranice, u nižších tlouštěk je u nižší hranice. Sesednutí je v přímé souvislosti s aplikovanou objemovou hmotností izolace. V těchto případech by dosahovaná objemová hmotnost izolace neměla přesahovat 35 – 45 kg/m3.

Foukaná izolace ve střeše

Uzavření aplikačních otvorů by mělo být řešeno nástavbou s aktivní ventilační hlavicí. Rozšířená a zvýšená nástavba zajišťuje snížení rychlosti proudění v místě hlavice a zároveň zabraňuje zasněžení hlavice v zimním období.

Nástavbou s aktivní ventilační hlavicí

Střešní odvětrávané pláště s neprůleznou odvětrávací mezerou

Musí být řešeny aplikací prostřednictvím většího počtu odvětrávacích otvorů. Vhodné je pro dobrou kontrolu aplikované tloušťky izolace umístit jednotlivé otvory ve vzdálenosti do 6 m od sebe. Je tak dosaženo optimální kontrolovatelné aplikace v rozmezí do 3 – 4 m z jednoho aplikačního místa. 

Neprůlezná odvětrávací mezera

Aplikaci je nutné provádět s nízkou objemovou hmotností. Optimum je 35 – 45 kg/m3. Tím zaručeně dojde v následujícím období k částečnému 10 – 15% sesednutí izolace a případný styk izolace s vrchním pláštěm, který se v průběhu provádění může vyskytnout, je eliminován.

Před a po aplikaci izolace Climatizer Plus

Zpětné zakrytí aplikačních otvorů je obvyklé zajistit prostřednictvím odvětrávacích komínků o průměru 80 – 200mm. Výpočtem by měla být zajištěna plocha odvětrání v poměru 1:100 – 300 s plochou izolovaného prostoru. Pokud dojde k částečnému omezení průchodnosti atikových odvětrávacích otvorů nebo ke snížení průběžné odvětrávací mezery mezi horním pláštěm musí být funkce odvětrání vrchními komínky posílena.

Střecha s vrchními komínky


Zdroj článku: CiurRubriky článků