hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Manuál dodatečného zateplení budov - 3. díl

17. 7. 2020

Připravili jsme si pro Vás třídílný manuál, který Vám poví, jak na dodatečné zateplení budov s dvouplášťovou odvětrávanou střechou pomocí metody suché aplikace materiálu Climatizer Plus. V třetím, tedy posledním díle si objasníme specifické fyzikální vlastnosti izolace Climatizer Plus a její výhody.

 

Výhody sanace střešního pláště provedením aplikace tepelné izolace CLIMATIZER PLUS

• Vysoká rychlost aplikace

Není nutná demontáž horního střešního pláště

• Dlouhá životnost, nepodléhá plísním ani hnilobě, nepůsobí korozivně

• Nižší cenové náklady a větší bezpečnost z hlediska stavební fyziky oproti přeměně větrané dvouplášťové ploché střechy na nevětranou jednoplášťovou střechu

• Zvýší komfort pobytu v budově v letním i zimním období oproti konvenčním izolačním materiálům díky vysoké měrné tepelné kapacitě (cd = 1907 j/kg . K)

• Zlepšení akusticky izolovaných prostorů a konstrukcí díky unikátní vláknité struktuře

Dokonalé provedení bez ohledu na členitost prostoru

• Při aplikaci nevzniká prakticky žádný odpad

• Během aplikace není nijak narušen chod organizace (složité stěhování materiálu atd.)

• Dodržuje normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 18001

• Výrobek je registrován v rámci programu Zelená úsporám

Fyzikální vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace) 0,039 – 0,043 W/m2K
Použití v tepelném rozsahu od –50 °C do 80 °C
(krátkodobě až 105 °C)
Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně) R = 5 m2K/W
Objemová hmotnost pro aplikace 27–90 kg/m3
Třída reakce na oheň (suchá aplikace a nástřik vodou) C-s1, d0
Třída reakce na oheň (nástřik s pojivem Karsil) B-s1, d0
Třída reakce na oheň (nástřik s pojivem SOKRAT) D-s2, d0
Třída reakce na oheň (suchá aplikace do uzavřené dutiny) B-s1, d0
Index šíření plamene is = 0,00 mm/min
Spalné teplo 13,88 MJ/kg
Výhřevnost 10,58 Mj/kg
Ustálená vlhkost při 23 °C a 80 % relativní vlhkosti 10,2%
Měrná tepelná kapacita cd = 1907 J/(kg.K)
Difuzní odpor μ = 1,1 - 3
Odpor proti proudění vzduchu 3,0 kPa.s/m2

Schematické znázornění stavu střešního pláště po provedení aplikace tepelné izolace

Schematické znázornění stavu střešního pláště po provedení aplikace tepelné izolace


Zdroj článku: Ciur


Rubriky článků