hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy? Pouze s odborníkem!

Pasivní dům

Dle definice je pasivní dům takový, ve kterém je potřeba tepla na vytápění tak extrémně nízká, že může odpadnout klasická otopná soustava a ke krytí tepelných ztrát postačuje dohřátý vzduch distribuovaný vzduchotechnickým vedením. Řízené větrání zároveň zabezpečuje rekuperaci tepla, dotuje čerstvým vzduchem obytné místnosti a odvádí znečištěný vzduch z koupelen, záchodů a kuchyní.


Obr.1 Pasivní dům / Autor: Asting CZ Pasivní domy s.r.o.

 


Pasivní domy v ČR

V České republice je garantem domů v pasivním standardu Centrum pasivního domu, což je neziskové sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů. Členové tohoto združení se zabývají projekcí, realizací pasivních domů, odborným poradenstvím, prodejem a technickou podporou systémů souvisejících s výstavbou pasivních domů.


Obr.2 Pasivní dům / Autor: Asting CZ Pasivní domy s.r.o.

 


Projekt pasivního domu

Projektová dokumentace pasivního domu klade velké požadavky na kvalitu a erudovanost architektů a projektantů, vyžaduje značný čas a prostor a příprava takového projektu vyžaduje velké úsilí. Není tedy na místě tuto fázi podceňovat a to jak ze strany investora, tak ze strany projektanta. Důležitou a nutnou součástí jsou tepelně-technická posouzení všech konstrukcí, jejich styků a detailů, energetická optimalizace a energetické výpočty, kniha detailů a podrobností, návrh větrání s rekuperací tepla, návrh systému vytápění a ohřevu TUV s využitím obnovitelných zdrojů, návrh opatření proti přehřívání budovy v letním období, atd.. Je přitom důležité, aby každá část projektu důsledně sledovala svůj cíl - pasivní dům.

 


Pasivní dům, energeticky pasivní dům, certifikovaný pasivní dům, český pasivní dům, nulový dům, dům s téměř nulovou energetickou náročností, dům blízký nulovému, aktivní dům

Je vidět, že názvů, které se snaží zařadit dům podle energetické náročnosti je mnoho. Mnoho je též možností jak se k takovým názvům postavit, jak s nimi manipulovat a zacházet, jak takové domy projektovat či deklarovat, jak je nabízet a prodávat. Cílem tohoto odstavce není ke každému názvu přiřadit kritéria a způsob jak k takovému domu dojít, ale pouze upozornit případné zájemce o kvalitní dům, že přístupů, názvů, pojmenování, kritérií, metodik výpočtu apod. je mnoho a vzájemně se liší.
Snahou investora by mělo být orientovat se v nich. Po projekční či stavební firmě by měl požadovat informace jakýže projekt či dům mu nabízí, jak k němu tato dospěla a z čeho vycházela. Investor by se měl teprve na základě relevantních a nezaujatých informací odborníka rozhodnout, kterou cestou se vydá a jaký dům si nechá navrhnout či postavit.

Více informací naleznete na www.asting.cz

autor: ASTING CZ/ KČ


Trend jménem pasivní dům. Jak ho zaizolovat?

Trend jménem pasivní dům. Jak ho zaizolovat?

Srazit náklady na energie a bydlet ekonomicky je trend, o který se zajímá čím dál tím více lidí a po… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků