hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nadkrokevní izolace šikmých střech - 3.část

Jednovrstvé systémy

Nosná konstrukce je tvořena z dřevěných krokví, na které se může a nemusí položit celoplošný záklop z palubek, OSB desek apod. Na celoplošné bednění klademe parozábranu. Pro tepelné izolace oboustranně opatřené vrstvou čistého hliníku o tl. min. 0,05mm a spoji na P+D není vždy vyžadovaná parozábrana. Toto neplatí pro izolace s papírovým AL nosičem. Tepelná izolace z tuhých desek (PIR izolace Puren) je položena v jedné vrstvě na krokve nebo celoplošné bednění. Kotveni šrouby přes tepelnou izolaci do krokví dle podmínek dodavatele tepelné izolace.

Příklady jednovrstvých konstrukcí :

a) Dvouplášťová střecha - samonosný polyuretanový panel s hliníkovou vrstvou a integrovanou perforovanou ocelovou střešní latí na vnější straně. Spoje desek se těsní bitumenovým tmelem a přelepují se bitumenovou páskou. Kotvení šrouby v místě kovové latě přes izolaci do krokví.


Obr.9 - desky z tvrdé PIR izolace s integrovanou kovovou latí


b) Dvouplášťová střecha - dílce z hydrofobního polystyrénu bez povrchové úpravy. Dílce pokládáme na střešní latě. Pokud je nutné kotvení, provádí se dle doporučení výrobce. Latě musí být rovné, jinak není zaručena vodotěsnost. Polystyrenové dílce se obvykle kombinují s minerální izolací mezi krokvemi. Parozábrana je aplikována pod krokvemi. K dotěsnění spojů doporučuje výrobce PUR pěnu. Vhodné pro jednoduché tvary střech.


Obr.10 - polystyrénové profilové dílce ve vícero vrstvách


c) Jednoplášťová střecha ‐ izolační desky z tvrdé polyuretanové pěny tzv. „PIR izolace Puren" se dvěma integrovanými dřevěnými latěmi opatřené oboustranně hliníkovou vrstvou o tl. 0,05 mm se spoji na P+D a ozub. Desky jsou určeny pro plechové falcované krytiny a při použití strukturní rohože a pojistné difúzní hyroizolace doporučeny pro titanzinkové střechy. Kotvení plechu příponkami přes strukturní rohož do integrovaných dřevěných latí. Montážně velmi jednoduchý způsob s bezpečným provedením tepelné izolace a plechové krytiny. Úpravy desek se provádí běžnými řezacími nástroji na dřevo. Řez je rovný a hladký. Vhodné řešení pro plechové střechy, kde není možné zabezpečit celoplošné větrání pod plechovou krytinou (nelze realizovat přívod vzduchu). Při sklonech pod 7° je doporučeno použít vodotěsný polymer‐bitumenový samolepicí pás.


Obr.11 - desky z tvrdé PIR izolace Puren s integrovanými latěmi


d) Dvouplášťová střecha - desky z tvrdé polyuretanové pěny „PIR izolace Puren" s oboustrannou vrstvou flísu nebo hliníkovou fólií silnou 0,05 mm. Spoj desek na P+D. Na vnější straně je integrovaná pojistná difúzně otevřená fólie nebo bitumenový pás se samolepicími spoji. Desky klademe přímo na krokve a spoje z interiérové strany přelepíme AL páskou nebo na celoplošný záklop. U desek s oboustranným hliníkem není parozábrana vždy vyžadována. Úpravy desek se provádí běžnými řezacími nástroji na dřevo. Řez je rovný a hladký. Kotvení izolace šrouby pod úhlem 68° a 90°přes kontralať do krokví. Počet a umístění šroubů se provádí dle projektu kotvení.


Obr.12 - PIR izolace Puren s integrovanou pojistnou hydroizolací difúzně otevřenou


e) Dvouplášťová střecha - desky z tvrdé polyuretanové pěny „PIR izolace" s oboustrannou vrstvou pohliníkovaného papíru. Spoj desek na ozub nebo tupý. Parozábrana je vždy vyžadována. Na vnější stranu se dodatečně pokládá pojistná difúzně otevřená fólie bez možnosti kotvení do podkladu (sponkování) . Úpravy desek se provádí běžnými řezacími nástroji na dřevo. Řez je rovný a hladký. Kotvení izolace šrouby pod úhlem 68° a 90°přes kontralať do krokví. Počet a umístění šroubů se provádí dle projektu kotvení.


Obr.13 - PIR izolace pohliníkovaným papírem


f) Dvouplášťová střecha - desky z tvrdé fenolové izolace s oboustrannou vrstvou flísu. Spoj desek na P+D. Na vnější straně je integrovaná pojistná difúzně otevřená fólie se samolepicími spoji. Desky klademe na celoplošný záklop s parozábranou. Tento typ izolace je velmi hodný pro kombinaci se stávající minerální izolací mezi krokvemi. Při této kombinaci je doporučeno používat parobrzdu pod fenolovými izolačním deskami. Úpravy desek se provádí běžnými řezacími nástroji na dřevo. Řez je rovný a hladký. Kotvení izolace šrouby pod úhlem 68° a 90°přes kontralať do krokví. Počet a umístění šroubů se provádí dle projektu kotvení.


Obr.14 - Fenolová izolace s integrovanou pojistnou hydroizolací


g) Jednoplášťová střecha - stříkaná polyuretanová pěna „PUR izolace" . Stříkání se provádí na stavbě na nosný podklad do požadované tloušťky. Velmi důležité je dokonalé přilepení k podkladu a zabezpečení vodotěsnosti povrchové vrstvy. Stříkaná PUR pěna nemá homogenní strukturu jako tvrdé PIR izolační desky vyráběné ve výrobním závodě a také má nestejné tepelně izolační vlastnosti.


Obr.15 - stříkaná PUR izolace


Závěr :

Z uvedeného přehledu je vidět, že máme k dispozici různé nadkrokevní systémy a různé druhy materiálů. Pro běžného zákazníka je dost obtížné se v těchto systémech orientovat a porovnávat jejich výhody a nevýhody. Můžeme s jistotou konstatovat, že nadkrokevní zateplení má zvyšující trend používání v konstrukci šikmých střech a tento bude i nadále pokračovat. Minerální izolace jsou již na hranici svých možností z hlediska tepelně izolačních vlastností. Nástup nových druhů tepelných izolací s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi nelze zastavit.

Ke správnému zateplení střechy přispějete i volbou kvalitních střešních oken. Vybírat můžete z různých značek, např. v našem Katalogu střešních oken. Přehledný výpis výrobců a jejich produktů naleznete např. ZDE - Střešní okna VeluxNadkrokevní izolace šikmých střech - 2.část ZDE


autor: Jitrans Trade, http://www.jitrans-trade.cz/

Rubriky článků