hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Nadkrokevní izolace šikmých střech - 2.část

Rozdělení nadkrokevních zateplovacích systémů:

1. Systémy vícevrstvé

- střešní plášť má kombinaci vrstev z různých materiálů s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi

2. Systémy jednovrstvé

- střešní plášť tvoří jedna homogenní vrstva o stejných tepelně izolačních vlastnostech

Vícevrstvé systémy

Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými krokvemi a bedněním, na které se položí parozábrana, tepelná izolace z minerální vlny (sklo, čedič) mezi nosné prvky vynášející kontralatě s krytinou na latích nebo bednění. (Obr.č.4,5) Nosné prvky mohou být dřevěné, kovové nebo z tvrzené minerální izolace, XPS apod. Vícevrstvý systém vyžaduje parozábranu nebo parobrzdu, která se aplikuje pod tepelnou izolaci nebo mezi vrstvy tepelné izolace. Tato vrstva musí být vzduchotěsně slepená a napojená na stěny a prostupy. Pod krytinou je vyžadována pojistná hydroizolace difúzně otevřená pro kontakt s tepelnou izolací nebo bedněním.

Příklady vícevrstvých konstrukcí :

a) Dvouplášťová střecha ‐ kovové nadkrokevní držáky kotvené přes bednění do krokví. Držáky vynášejí kontralať, která zasahuje do tepelné izolace a částí do studeného větraného prostoru. Kolem držáků se vkládá minerální izolace, která je u okapu opřena o opěrné prkno nebo hranol. Tepelná izolace musí být objemově stálá, aby nedošlo k sesedání (sesouvání) a vznikům tepelných mostů kolem kovových držáků. Pokud jsou kovové držáky blízko sebe, mohou vznikat výrazné tepelné mosty. Velmi rizikové je utěsnění kolem profilovaného držáku.


Obr.4 - kovové držáky

b) Dvouplášťová střecha ‐ montážní hranoly z tvrdé minerální izolace vymezující prostor pod kontralatí. Montážní hranol, aby správně držel, je nutné ho předem připevnit pomocí hřebíků čivrutů ke krokvi. Přes kontralať se šroubují dvouzávitové vynášecí šrouby SFS Twin UD, které podepírají kontralatě a zároveň drží celou střechu. Kontralať je u okapu podepřena vynášecím hranolem. Mezi montážní hranoly se klade měkká minerální izolace. Poměrně komplikovaný montážní postup, při kterém nesmí dojít ke stlačování měkké izolace. Počet a poloha šroubů musí být vždy staticky spočítána.


Obr.5 - nosné tuhé hranoly z tep.izolace

c) Dvouplášťová střecha ‐ dřevěné hranoly ve dvou vrstvách tvoří roštovou soustavu. První řada dřevěných hranolů se pokládá ve směru krokví a kotví šrouby do krokví. Mezi prvními hranoly je vložena měkká minerální izolace, která musí být velmi těsně přitlačena k hranolům. Na této vrstvě se provede druhá řada dřevěných hranolů otočených o 90° oproti první řadě. Mezi druhou řadu vložíme další vrstvu měkké minerální izolace. Jde o zdánlivě jednoduchou konstrukci, ale konstrukci montážně složitou, kde hrozí rizika vzniku tepelných mostů, bezpečného statického řešení a montážních chyb. Dřevo zde tvoří tepelné mosty.

Obr.6 - dřevěné hranoly

d) Jednoplášťová střecha ‐ izolační desky z tvrdé polyuretanové pěny tzv. „PIR izolace Puren" jsou opatřené oboustranně hliníkovou vrstvou o tl. 0,05 mm s integrovanou QSB deskou se spoji na ozub. Desky jsou určeny pro vláknocementové krytiny (tzv.německý čtverec apod.) a plechové falcované krytiny s použitím strukturní rohože s pojistnou difúzní hyroizolací. Doporučeno pro titanzinkové střechy. Montážně velmi jednoduchý způsob s bezpečným provedením tepelné izolace a plechové krytiny. Úpravy desek se provádí běžnými řezacími nástroji na dřevo. Řez je rovný a hladký. Vhodné řešení pro plechové střechy, kde není možné zabezpečit celoplošné větrání pod plechovou krytinou (nelze realizovat přívod vzduchu). Při sklonech pod 7° je doporučeno použít vodotěsný polymer‐bitumenový samolepicí pás.


Obr.7 - -desky z tvrdé PIR izolace Puren s integrovanou QSB deskou

e) Dvouplášťová střecha - dílce z tvrzeného polystyrénu bez povrchové úpravy s tupými spoji. Na nosný celoplošný podklad se položí tenká vrstva izolantu, na něj parozábrana a na ni dvě vrstvy izolantu přeloženého ve spojích. Úpravy dílců se provádí řezáním. Kotvení nerezovými závitovými tyčemi se svorníky do krokví. Prostup parozábranou je nutné vzduchotěsně utěsnit. Na horní straně izolantu se pokládá dodatečně pojistná hydroizolace, která se přichytává kontralatí. Pojistnou hydroizolaci je nelze pracovně přichytávat k izolantu.


Obr.8 - polystyrénové desky ve vícero vrstvách

Ke správnému zateplení střechy přispějete i volbou kvalitních střešních oken. Vybírat můžete z různých značek, např. v našem Katalogu střešních oken. Přehledný výpis výrobců a jejich produktů naleznete např. ZDE - Střešní okna Velux


Nadkrokevní izolace šikmých střech - 1.část ZDEautor: Jitrans Trade, http://www.jitrans-trade.cz/

Rubriky článků