hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Tepelná izolace mezi krokvemi již nepostačuje - „Nadkrokevní zateplení šikmých střech“

V poslední době zaznamenáváme stálé zvyšování cen energií. Dá se očekávat, že tomu tak bude i v budoucnu. ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov upravuje požadavky pro nízkoenergetické a pasivní domy a součástí projektové dokumentace je vyžadován Průkaz energetické náročnosti budovy.

Pozn. ČSN 73 0540 Teplená ochrana budov je závaznou normou. Pro zateplenou šikmou střechu se sklonem do 45° se požaduje norma minimální hodnoty součinitele prostupu tepla UN20 = 0,24 Wm‐1K‐1, pro nízkoenergetický dům 0,16 Wm‐1K‐1, pro pasivní dům 0,11 Wm‐1K‐1.

Zvyšováním cen energií a legislativními opatřeními jsme nuceni řešit budovy s nízkou spotřebou energie, tzn. domy lépe zaizolované a kontrolovaně větrané. Pro šikmé střechy to představuje zvýšení tloušťek teplených izolací nebo volbu tepelných izolací, které lépe (více) izolují.


Obr.1 - srovnání tepelně izolačních vlastností


Pokud máme stávající tepelnou izolaci ze skla nebo čediče mezi krokvemi (na plnou výšku krokví), pak můžeme zvýšit její tloušťku přidáním pod krokve (ubrat si prostor z interiéru) nebo nad krokve. Tento způsob přináší i technické komplikace, protože střešní konstrukce musí splňovat požadavky na parotěsnost, vodotěsnost a minimalizaci tepelných mostů. Riziko nedokonalosti při tomto způsobu se zvyšuje s počtem zabudovaných vrstev a pracovních kroků. Proto se od způsobu zateplování mezi krokvemi, pod nebo nad krokvemi upouští a začíná se stále více používat nadkrokevní zateplení, které je z hlediska stavební fyziky lepším řešením, než zateplování mezi a pod nebo nad krokvemi.

Výhody nadkrokevního zateplení:

1. Zachování viditelnosti dřevěné střešní konstrukce
Podhled tvoří viditelné krokve ‐ palubkový obklad nebo sádrokartonové desky mezi krokvemi.


Obr.2 - interiérový podhled


2. Konstrukce bez teplených mostů
Tepelná izolace není kombinovaná s jinými stavebními prvky s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi, např. dřevo, kov apod. Vliv krokví je eliminován bez vzniku rizika nekontrolovatelných spojů. V klasické skladbě (izolace mezi krokvemi) tvoří krokve cca 20% z celkové zateplené plochy a tepelně izolační vlastnosti dřeva jsou 4x horší než běžná minerální izolace.

3. Rychlá a jednoduchá montáž
Montáž nadkrokevního zateplení nad krokvemi z tuhých izolačních desek je jednodušší a rychlejší než aplikace minerální izolace nad krokvemi nebo kombinace mezi a pod nebo nad krokvemi.

4. Minimalizace montážních chyb v konstrukci
Nadkrokevním zateplením se vyhneme složité a komplikované skládané konstrukci, kde je vyžadovaná 100% funkčnost parozábrany a dokonalé utěsnění minerální tepelné izolace kolem krokví. Izolace musí být tvarově stálá, aby časem nedocházelo k sesouvání, deformacím a uvolňování
kolem krokví. Správné provedení a vodotěsnost podstřešní pojistné difúzní hydroizolace je podmínkou správné funkce střešní konstrukce. Při montáži střešních latí a kontralatí se pojistná hydroizolace nesmí poškodit - protrhnout.

Konstrukční typy střech:

‐ dvouplášťová střecha větraná s tepelnou izolací nad krokvemi
- dvouplášťová větraná střecha s tepelnou izolací mezi a pod nebo nad krokvemi s parotěsnící vrstvou
‐ jednoplášťová střecha s parotěsnící vrstvou.


Obr.3 - konstrukční typy střechNadkrokevní izolace šikmých střech - 2.část ZDE


autor: Jitrans Trade, www.jitrans-trade.cz

Rubriky článků