hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Vysvětlivky ke kalkulátoru izolací

Pokud chcete zateplovat dům, nebo pokud potřebujete zjistit, jakou tloušťku tepelné izolace budete potřebovat na zateplení domu, máte na zde stránkách izolace-info k dispozici jedinečný nástroj a to je Kalkulátor Tepelných izolací.

 

Zadání a výběr vstupních údajů v kalkulátoru

Vyberte si jednu z patnácti skladeb, které jsou nejobvyklejší při zateplování domů - máte možnost zvolit si skladbu na zateplení stěn, podlah, střech šikmých i plochých, zateplení v suterénu, na půdě, zateplení podhledu. Můžete si vybrat do těchto skladeb dřevěné, betonové, ocelové konstrukce apod... tak jak se používají v praxi a to dle Vašeho požadavku tak jak potřebujete.

V každé skladbě si definujte materiály jednotlivých konstrukcí dle Vaší volby, navrhněte si tloušťky tepelných izolací a dalších pomocných konstrukcí.

 

Výpočet


Během krátkého časového úseku kalkulátor provede výpočet.


Ve výpisu výsledku jsou vidět všechny izolace, které je možné použít do Vámi zvolené skladby.


Vypisují se všechny izolace, které jsou registrovány v katalogu izolací - cca 200 druhů izolací. Jedná se o většinu nejprodávanějších tepelných izolací na trhu od všech výrobců. Izolace jsou vždy přiřazeny podle použitelnosti k jednotlivým skladbám. Každá izolace zobrazená ve výpisu je prokliknutelná na detailní výpis v katalogu izolací na www.izolace-info.cz.


U každé izolace je vidět stručný popis a Lambda (tj. součinitel tepelné vodivosti ozn.λ) která je použita k výpočtu.


Dále jsou zde vidět ceny ke každé tepelné izolaci, jedná se o ceny za m2, které jsou vztaženy vždy k zadané tloušťce tepelné izolace. Ve výpisu jsou vidět jak ceny základní (ceníkové), tak obvyklé ceny po slevě, za které je možné uvedenou izolaci koupit u prodejců.


Kalkulátor umí samozřejmě vypočítat Součinitel prostupu tepla ozn. U. Výsledné U umí zatřídit do kategorií definovaných normou - U požadované, U doporučené. Navíc umí definovat součinitel prostupu tepla, který odpovídá hodnotám na nízkoenergetické domy.

 

Výpočet je vždy možné tzv. překlopit do dalších požadovaných úrovní zateplení domu - viz odstavec nahoře.


V tomto případě kalkulátor vždy stanoví odpovídající tloušťky tepelné izolace automaticky, tak aby vyhovovala požadavkům normy, k nim přiřadí ceny a zobrazí výsledné U.

 

Výpis je možné seřadit podle ceny, výrobce a Lambdy.


KALKULÁTOR IZOLACÍ

 

 

Korekce Tepelných mostů

 

1.Korekce u dřevěných trámových stropů


Vždy je započítána tabelovaná hodnota Tepelného odporu - R dle rozměru a osové vzdálenosti trámu v poměru k vzduchové dutině případně k původní tepelné izolaci mezi stropními trámy. Tabelováno v závislosti na tepelném toku nahoru nebo dolu.

 

2. Podlahy a strop › Nevytápěné prostory › Půda, sklad


Zohledněn vliv nosného roštu v případě stropu s nášlapnou vrstvou. ΔU=0,08W/m2K.

 

3. Podlahy a strop › Na terénu


Výpočet není určen pro Nízkoenergetické domy. Skladba a výpočet neodpovídá skutečnosti v případě požadavku na Zelenou úsporám nebo na nízkoenergetický dům. V těchto případech je nutné zateplení uvažovat nad i pod hydroizolace (pod hydroizolací pomocí pěnoskla či extrudovaného polystyrenu), čemuž neodpovídá schema skladby. Pro návrh konstrukce nízkoenergetických domů je potřeba doplnit izolace pod hydroizolační vrstvou a vyřešit komplexně napojení na stěnu, sokl.

 

4. Střechy › Ploché


Součinitel prostupu tepla (U) je nutné stanovit pro průměrnou tloušťku tepelné izolace v ploše střechy. Pro místo s nejnižší a nejvyšší tloušťkou je třeba posoudit další parametry skladby jako je teplotní faktor vnitřního povrchu a bilance vlhkosti ve skladbě.

 

5. Střechy › Ploché › Terasa, zelená střech


Korekce zohledňující proudění vody mezi tepelnou izolací dle ČSN EN ISO 6946 ΔU=0,013W/m2K. Výsledné hodnoty jsou orientační.

 

6. Stěny › Nadzemní › Kontaktní izolace s omítkou


Korekce ΔU =0,024 W/m2.K. na kotvy s ocelovým trnem.

 

7. Stěny › Nadzemní › Provětraná fasáda těžkého domu


Uložení izolace do dřevěného roštu - Uvažovaná Korekce ΔU 0,03 W/m2.K na profily

Uložení izolace do kovového roštu - Uvažovaná Korekce ΔU 0,05 W/m2.K na profily

 

8. Stěny › Nadzemní › Lehké stěny dřevostaveb


Uložení izolace do dřevěného roštu - Uvažovaná Korekce ΔU 0,02 W/m2.K na profily

Uložení izolace do kovového roštu - Uvažovaná Korekce ΔU 0,05 W/m2.K na profily

 

9. Střechy › Šikmé › Nadkrokevní střešní systém


Korekce kotvení tepelné izolace - 4 kotvy na m2 ΔU 0,005 W/m2.K

 

10. Podlahy a strop › Nevytápěné prostory › Izolace do roštu pod strop


Korekce ΔU=0,05W/m2K za táhla na kterých je podhled zavěšen

 

V případě potřeby přesnějších výpočtů nebo komplexních návrhů nás prosím kontaktujte zde.

 

 
Rubriky článků