hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Seriál: Izolace z ovčí vlny - 3. Díl

15. 3. 2019

izolace z ovčí vlny

Vlastnosti izolace z ovčí vlny

Základní vlastností izolačních materiálů je objemová hmotnost. Volné mykané vlákno má objemovou hmotnost cca 13–14 kg/m3, některé izolační rohože mohou dosahovat hodnot až 30 kg/m3. Objemová hmotnost je závislá na typu zpracování a na použité technologii, lze ji tedy upravovat dle potřeby.

 

Další dobrou mechanickou vlastností vlny je její schopnost zachovávat si trvale pružnost, což umožňuje použití i v obtížně přístupných místech.

Co se hořlavosti týče, patří ovčí vlna podle norem do třídy E, ve spojení se sádrokartonovou deskou o síle 12 mm pak do třídy B. Tento materiál nehoří, jeho samozápalná teplota je zhruba 560–600  ̊C, tedy přibližně dvakrát vyšší než u dřeva. Vlákno taje bez hořících kapek a při hoření nevznikají žádné toxické plyny. Výhodou tohoto materiálu je i jeho samozhášecí schopnost.

Pro tepelně-izolační materiál je nejdůležitější vlastností tepelná vodivost. Součinitel tepelné vodivosti ovčí vlny dosahuje hodnot od 0,0339 do 0,045 Wm-1K-1, jde tedy o materiál vysoce tepelně izolační. Tato charakteristika je závislá na pórovitosti materiálu, respektive na jeho objemové hmotnosti.

Tepelnou vodivost velice negativně ovlivňuje vlhkost. Ovčí vlna je hygroskopická, reguluje tedy vlhkost vzduchu v místnosti, protože má schopnost vázat na sebe vodu. Množství vody může dosáhnout 30 až 35 % váhy materiálu bez ztráty izolačních vlastností, vlhkost může být z vláken zase uvolněna. Po pohlcení vlhkosti si ovčí vlna zachovává svůj objem a zůstává suchá.

Další vlastností je faktor difuzního odporu, jehož hodnota se pohybuje v rozmezí 1 a 2. Ovčí vlna je materiál prodyšný, nebrání tak přirozenému klimatizačnímu účinku. Někteří výrobci uvádějí, že tento materiál nevyžaduje použití parozábrany, není to ale úplně pravda. Při větší difuzi vodní páry může docházet ke kondenzaci vody. Je proto vhodné použít alespoň takzvanou parobrzdu (např. dřevovláknité desky, papírové fólie), která průniku vodní páry nezabrání, ale částečně ho zpomalí. Ovčí vlna se pak s vodní párou dokáže sama vypořádat.

Zajímavá je i schopnost vlny čistit vzduch od některých škodlivin. Lze ji tedy použít i pro asanaci budov zatížených například formaldehydem. Vlna jako bílkovinné vlákno (keratin) má schopnost neutralizovat formaldehyd. Toto téma je v současné době velice aktuální a předpokládá se, že právě tato schopnost vlny jednoho dne předčí co do významu její využití jako tepelné izolace.

Látky, které je ovčí vlna schopna neutralizovat:

— Formaldehyd
— Škodlivé látky ze stavebního a dřevařského průmyslu 
(acetaldehyd, propionaldehyd, butyraldehyd, pentanal)
— Zapáchající škodlivé látky (hexanal, heptanal, octanal, nonanal, decanal)
— Škodlivé látky z různých laků a ošetřovacích prostředků (benzaldehyd)
— Fural (z korku)
— Škodlivé látky z cigaretového kouře (acrolein, crotonaldehyd)
— Škodlivé látky z dezinfekčních prostředků používaných v nemocnicích 
(glyoxal, glutardialdehyd)
— Isokyanáty z různých stavebních produktů
— Nitrosaminy a styreny

 


Většina lidí se při použití vlny obává myší. Částečně se jedná o fámu, vlna je totiž pro hlodavce nestravitelná, a její konzumace je proto vyloučená. Hrozí však nebezpečí, že se v ní myši mohou usídlit, ostatně jako i v jiných izolacích. Proto je třeba jejich přístupu do prostoru vyplněného izolací zabránit.

Dalším problémem, o němž se spekuluje, je hrozící plíseň. Vlna jako živočišná bílkovina ale není pro mikroskopické houbové organismy vhodným prostředím, proto ji není zapotřebí nijak chránit před tímto druhem napadení.


Výrobky z ovčí vlny od firmy Isolena

Izolační rohože

Slouží jako tepelný a akusticky izolační materiál. Vyrábí se v pestré škále rozměrů, možné jsou i individuální rozměry dle potřeb zákazníka. Výrobky mohou mít tloušťku od 3 do 40 cm a šířku od 30 do 120 cm. Také objemová hmotnost se liší dle požadovaného výrobku, běžně to bývá 13–30 kg/m3.

Ovčí vlnu lze použít k izolaci fasád, stěn, sloupkových konstrukcí, vnitřních příček, pro izolaci střech a podlah.

Firma Isolena nabízí základní čtyři druhy izolačních rohoží: Isolena – Block je lehké tepelně izolační rouno, vhodné k izolování podlahových a stropních konstrukcí převážně ležatých uložení. Další výrobek, Isolena – Optimal, je tepelně i zvukově izolační pás, nejvyhledávanější materiál. Je optimální i pro šikmé střechy a svislé stěny.

 

Produkt Isolena – Klemmfilz je oboustranně vyztužen zplstnatělou vrstvou ovčího rouna a používá se k izolování prostor proti teplu, chladu a hluku. Je vhodný pro izolaci především fasád budov. Posledním produktem v řadě izolačních rohoží je Isolena – Premium. Tato rohož má na rozdíl od předchozích výrobků vrstvy kladené šikmo, má velmi dobré sorpční vlastnosti a je proto vhodná do difuzně otevřených konstrukcí. Používá se pro izolaci stěn, střech i podlah. Všechny typy izolací lze použít stejně dobře u novostaveb jako u rekonstrukcí.

Akustická izolace

Ovčí vlna je také vynikající akustická izolace. Díky rozdílné jemnosti vláken (14–40 μm) a speciální technice plstění dosahují produkty odporu proudění až 29,5 kPas/m2. Vlnou se izolují například koncertní sály, nahrávací studia a také reproduktorové soustavy.

Do podlah, resp. pod podlahu lze použít tenké filce, které se vyrábí ve dvou tloušťkách – 3,5 a 9 mm. Jsou to vynikající izolace kročejového hluku, aplikují se pod parketové a plovoucí podlahy. Je to přírodní alternativa k plastovému Mirelonu.

Ostatní výrobky

Dalším výrobkem jsou mykané provazce. Ty se používají pro utěsnění různých dutin nebo okenních či dveřních otvorů bez použití pěny. Jsou vhodné pro vyplnění mezer od 20 do 60 mm.

Dále lze používat volnou vlnu, která se díky své schopnosti udržet si strukturu ideálně hodí k vycpávání spár a dutin a slouží pak jako tepelná izolace. Spotřeba takto použité vlny je 14 až 18 kg/m3. Mykané vlněné rouno se prodává v pytlích po 5 nebo 10 kg.

 Pramen: Izolace z ovčí vlny seminární práce, Dana Koňáková, ČVUT, 2009/10Rubriky článků